Rolf Randa ble ansatt som journalist i Sør-Varanger Avis i oktober 2018. Foto: Foto: Håvard S. Mækelæ/Sør-Varanger Avis

Gruveselskap mener journalist i Sør-Varanger Avis er inhabil: Har skrevet kritiske innlegg og høringssvar om gruveprosjekt

Klager avisa inn for PFU.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Journalist Rolf Randa i Sør-Varanger Avis har siden nyttår skrevet flere artikler om gruvelselskapet Sydvarangers pågående innsats for å starte opp ny gruvedrift for uttak av jernmalm i Sør-Varanger kommune i Finnmark.

Samtidig er Randa hytteeier i et område som berøres av planene, og har over tid vært en tydelig kritiker av prosjektet. Det har fått gruveselskapet til å reagere, og i vinter klaget selskapet avisa inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Skarp kritiker

Randa har som privatperson ytret seg kritisk til gruveprosjektet, og har i brev til Fylkesmannen i Finnmark beskrevet at søknaden fra gruveselskapet har «gjennomgående preg av manglende aktsomhet for natur- og miljøkonsekvenser».

29. oktober 2018 meldte Sør-Varanger Avis selv at Randa hadde blitt fast ansatt som journalist i avisa, etter en tid som frilanser for redaksjonen, og at han gikk inn i stillingen fra desember. «Miljømannen Rolf blir journalist», var tittelen på artikkelen.

Tre dager senere, 1. november, hadde Randa innlegget «Sydvaranger – en ny konkurs i emning?» på trykk i avisa Ságat. I innlegget kaller den kommende avisjournalisten prosjektet «en miljøversting av dimensjoner» og skriver at det er uforståelig at noen vil satse penger på det.

Randa har også hatt innlegg om gruveprosjektet på trykk i Sør-Varanger Avis sommeren 2018.

– Litt mer enn vanlig inhabil

Gruveselskapet reagerer, mener Randa er part i saken, og at han ikke burde skrive om saken som journalist.

«Grunnen til at vi klager nå er at vi har klaget gjentakende ganger til redaksjonen i SVA uten å få noe gehør. Vi får bare høre at alle har et forhold til Sydvaranger i Sør-Varanger kommune og at rolleblanding ikke er til å unngå. Vi påpeker likevel at av seks høringssvar mottatt fra private parter var Rolf Randa en av dem. I en kommune med 10.000 innbyggere gjør vel det ham til litt mer enn vanlig inhabil», lyder det i PFU-klagen.

Klagen gjelder Vær varsom-plakatens punkt 2.2 om uavhengighet, integritet og troverdighet, og punkt 2.3 om «åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet».

Merker artikler

Databasen Retriever viser at Randa har skrevet fire nyhetsartikler relatert til søknadsprosessen rundt gruveprosjektet.

I de to ferskeste artiklene, fra 12. februar og 12. mars, er teksten merket med en «disclaimer»:

Vi gjør oppmerksom på at journalist Rolf Randa i 2018 sendte inn høringssvar i forbindelse med Sydvarangers konsesjonssøknad. Dette gjaldt potensiell blokkering av trasé til privat hytte. Red.

– Må få lov til å ha sin historie

Avisas ansvarlige redaktør Ole-Tommy Pedersen sier til Journalisten at han tror mange lokalmedier kan kjenne seg igjen i problematikken med at journalister som bor og jobber lokalt også har sin historie i lokalmiljøet.

– Det mener vi at man må få lov til å ha, og man må også få lov til å ha hatt private meninger om ting før man ble ansatt i en stilling. Gruveselskapet mener han ikke burde skrive om dem i det hele tatt. Men hadde han ikke kunnet skrive om bedriften som hele lokalsamfunnet er bygget på, hadde han ikke kunnet jobbe her i det hele tatt, sier Pedersen.

Redaktøren forteller at de har bestemt seg for å opplyse om private eiendomsinteresser for de to journalistene i avisa som har privat eiendom i det berørte området, men at de vurderer at begge journalistene kan bedrive nyhetsdekning av prosjektet og selskapet.

Han påpeker også at gruveselskapet ikke har vist til noen eksempler på ubalansert eller feilaktig dekning fra Randa.

I sitt PFU-tilsvar skriver redaktøren at Randas høringssvar i en kommunal høringsrunde er ferdig behandlet:

«Vi kan derfor ikke se at det er noen pågående konflikt av vesentlig art her.»

– Sterkt omdiskutert sak

Journalist Rolf Randa sier selv til Journalisten at den eneste agendaens hans rundt gruveprosjektet er rent journalistisk motivert:

– Min agenda er kun å få fram alle synene som finnes rundt denne saken, som er sterkt omdiskutert i kommunen. Det er ikke bare halleluja-stemning, for å si det sånn, sier Randa, og legger til:

– Jeg har også fått henvendelser fra folk som mener det er andre lokale temaer jeg ikke bør skrive om, som reindrift siden faren min var involvert i det, eller lokalhistorie siden jeg har ledet lokalhistorisk forening.

Det er ikke avklart når saken kommer opp til behandling i PFU.

Powered by Labrador CMS