Hamar Arbeiderblad på plass i Østre Innlandet tingrett: Fra venstre Espen Henrik Johansen (advokat), Marthe S. Nilsen (kilde og saksøkt), Jon Wessel-Aas (advokat) og Katrine Strøm (redaktør).

Hamar Arbeiderblad vant fram i tingretten

– Dommen kommer til å ankes, fastslår advokat Linnéa Tereza Karlberg.

Publisert Sist oppdatert

Ingen av utsagnene rettstridige, det er konklusjonen til Østre Innlandet tingrett etter å ha behandlet søksmålet mot Hamar Arbeiderblad, avisas redaktør og avisas kilde.

Som Journalisten har dekket i en rekke artikler krevde saksøkerne en millionsum for ærekrenkelser fra Hamar Arbeiderblad, ansvarlig redaktør Katrine Strøm og kilden Marthe S. Nilsen, som stilte opp og fortalte om misnøye rundt håndteringen av en robotgressklipper hun hadde kjøpt.

Straffbare forhold

Saksøkerne, ekteparet Morten Oslo og Gro Oslo, som står bak bedriften Norsk Robotklippersenter, mente artikkelen avisa publiserte inneholder ærekrenkende påstander, blant annet om straffbare forhold.

Dette fikk de imidlertid ikke medhold for i tingretten. 

I dommen står det blant annet: 

«Retten mener ytringene lest i sammenheng med resten av artikkelen ikke innebærer påstander om straffbare handlinger i strafferettslig forstand.»

Videre står det at retten mener at den alminnelige leser av HA vil oppfatte at her er det en forbruker som ikke er fornøyd med servicen og tjenestene til firmaet, og at uttalelsene må tolkes i dette lys.

– Dommen kommer til å ankes, skriver advokat Linnéa Tereza Karlberg i en epost til Journalisten. 

Karlberg har vært saksøkernes advokat.

Hamar Arbeiderblads advokat er imidlertid mer enn fornøyd med dommen:

– Dette er gledelig, men også som ventet for mine klienter. Som jeg sa i retten, er Hamar Arbeiderblads artikkel snakk et skolebokeksempel på alminnelig, kritisk forbrukerjournalistikk, der den næringsdrivende parten har fått alle muligheter til å imøtegå kundens kritikk og gi sin versjon. Da kan ikke en næringsdrivende kreve erstatning i ettertid, fordi den ikke liker kritikken, skriver Jon Wessel-Aas i en epost til Journalisten. 

– Må tåle 

Slik journalistikk må næringsdrivende selvsagt tåle, mener Wessel-Aas.

– Det er også viktig at retten understreker at juridiske personer (selskaper) ikke har samme vern mot ærekrenkende omtale som fysiske personer. For mine klienter er det dessuten gledelig at også avisens kilde, forbrukeren i saken, ble frifunnet. Forbrukere skal kunne dele sine opplevelser med redaksjonelle medier, uten frykt for at de selv skal blir saksøkt for millionbeløp av den næringsdrivende de har hatt dårlige kundeopplevelser med, fortsetter Wessel-Aas.

Saksøkerne må også dekke motpartenes saksomkostninger, som til sammen utgjør cirka 400.000 kroner.

Lettet redaktør

– Jeg er lettet og glad for at retten var enig med oss i at vi har gjort jobben vår, når vi som lokalavis har løftet en forbrukersak av allmenn interesse og på vegne av en kunde bedt om svar fra forhandleren, forteller Katrine Strøm, som nettopp gikk av som ansvarlig redaktør i HA for ny jobb som regionredaktør i NRK.

– Hvis kritikken og misnøyen kilden vår uttrykker i saken skulle være nok til at HA skulle dømmes til å betale oppreisning og erstatning, ville det gjort vanlig forbrukerjournalistikk i praksis umulig, med de ressursene en vanlig lokalredaksjon har i dag. 

Advokat Linnéa Tereza Karlberg har representert saksøkerne i søksmålet mot Hamar Arbeiderblad, avisens redaktør og deres kilde.

Strøm legger til at det også ville begrenset pressens plikt og rett til å belyse pågående konflikter mellom parter.

– Som redaktør er jeg også fornøyd med at vi står støtt i måten vi har håndtert partene på – også den misfornøyde gressklipperforhandleren. Dommen trekker fram at vår journalist ga firmaet gode muligheter for imøtegåelse av påstandene, og når de likevel valgte å ikke svare konkret, kan de ikke i ettertid klandre avisa for å ha utelatt informasjon de selv mente var vesentlig for saken.

Strøm mener også at dommen er viktig for norsk journalistikk fordi den tydelig  skiller mellom hva en kilde kan holdes ansvarlig for som ærekrenkende, uten at det dermed kan anses å være avisas ytring. 

– At sitatene i denne saken heller ikke kan anses å skade omdømmet i den grad saksøker har påstått, har vi ment hele tiden, avslutter Strøm.

- Flere feil

Retten har begått flere grunnleggende rettslige feil, og det er også flere feil ved gjengivelsen av faktum, mener ekteparet Oslos advokat, Linnéa Tereza Karlberg.

– Lesingen og forståelsen av de påklagede utsagn er gal og fordreid, og det trekkes galt skille mellom verdiutsagn og faktabeskyldninger. Samme type feil opplevde vi nylig i annen injuriesak, og der måtte vi klage til Menneskerettighetsdomstolen. Saken er nå sluppet inn i EMD, så her ligger norske domstoler an til korreksjoner når personvernet og vernet av næringsdrivende ikke respekteres, skriver Karlberg i en epost til Journalisten.

– Det er også feil å legge til grunn at næringsdrivende må tåle mer enn privatpersoner. Rettstilstanden er helt motsatt; næringsdrivende beskyttes nemlig også i tillegg av bestemmelser i annen lovgivning, blant annet markedsføringsloven, så også her tar tingretten feil. 

– Gå videre

Advokat Espen H. Johansen, som har representert HAs kilde i saken, Marthe S. Nilsen, sier til Journalisten at han håper at motparten med dette kan legge saken bak seg og gå videre.

– Jeg konstaterer at Nilsen har fått fullt medhold av retten. Og at retten har akseptert fullt ut at det må være mulig å ytre seg kritisk mot en selger av produkter når man er misfornøyd, sier Johansen - og legger til:

 – Det var forventet, men jeg er likevel glad for at retten legger det til grunn. 

Powered by Labrador CMS