TV 2-journalistene Janne Amble og Kadafi Zaman er programledere for «Norge bak fasaden».

DEBATT:

Han kritiserer et program som vi ikke har laget

Programredaktør Trygve Rønningen i TV 2 mener Aftenposten-kommentator Joacim Lund bommer når han kritiserer «Norge bak fasaden». 

Publisert Sist oppdatert

Jeg kan forsikre Lund om at jeg – og vi i TV 2 – har et svært aktivt forhold til pressens etiske kjøreregler.

I «Norge bak fasaden; hadde Svein rett?» forsøker vi å gi svar på hvordan enkeltmennesker ble fordømt av samfunnet fordi de hadde kontroversielle meninger under pandemien. Og da knyttet til vaksine- og munnbind-regler spesielt. Hvilke konsekvenser hadde dette for disse menneskene, som stod opp mot alle tiltakene vi andre føyde oss etter? Vi spør også om mediene burde vært flinkere til å anerkjenne motstrøms meninger. Med andre ord; et nokså avgrenset og åpent journalistisk prosjekt.

Episoden handler ikke om konspirasjonsteorier - eller om å belyse disse miljøene.

I programmet forteller Svein Østvik at han, umiddelbart etter at han frontet offentligheten med sin vaksinemotstand og munnbind-brenning, mistet alle sine oppdrag. Programmet beskriver disse dagene i hans liv. Det samme gjør vi med to andre personer, som også var kritiske til tiltakene under pandemien.

Når vi forteller denne historien sier vi samtidig at Østvik har kontroversielle meninger utover det som framgår i programmet. Dette holdes altså ikke skjult for seerne, slik det hevdes. Vi velger imidlertid å ikke gå nærmere inn på hva disse kontroversene er. Fordi vårt ærend i dette programmer er å fokusere på hans protest mot myndighetenes tiltak i forbindelse med pandemien, og følgende av dette.

Burde TV 2 brukt mer plass på å fortelle om Østviks kontroversielle ytringer? Burde vi stilt ham flere kritiske spørsmål? Skulle vi ha åpnet opp historiene med mer og annen informasjon? Burde vi bedre fanget opp at Østvik er blitt mer kontroversiell gjennom opptaksperioden (opptakene startet i desember 2021).

Ja, alt dette er relevante problemstillinger. Som må veies mot å avgrense selve hovedfortellingen. Og disse har selvsagt vært diskutert i redaksjonen.

Uansett svar og vekting av spørsmålene over ville historien blitt den samme: TV 2 viser at Svein Østvik ytret seg på kontroversielt vis, og at det fikk konsekvenser. Han mistet jobber av den grunn.

Kan det være at Østvik mister jobber av andre årsaker enn munnbind-brenning og vaksinemotstand? Ja, åpenbart. Vi kunne laget den historien også. Vi kunne ha laget et program om samfunnsaktivisme eller om konspirasjonsteoretikere. Men programmet handlet altså om folk som stod opp mot myndighetene under korona-epidemien. Og med de konsekvenser dette fikk. Verken mer eller mindre.

Presseetikk er ingen eksakt vitenskap. Vi prøver, og vi feiler. Og vi må noen ganger korrigere og unnskylde.

Jeg mener Lunds grunnleggende problem er at han ikke aksepterer programmets premiss og avgrensning. Han kritiserer et program som vi ikke har laget.

Presseetikk er ingen eksakt vitenskap. Vi prøver, og vi feiler. Og vi må noen ganger korrigere og unnskylde. Nyansene er mange, og svarene med to streker under er få. Derfor reagerer jeg på Lunds retorikk, der han gir TV 2s redaksjon totalslakt. For meg er dette langt fra noe journalistisk havari. Der jeg mener vi må kunne diskutere presseetikkens nyanser, er Joacim Lund kategorisk. Lunds referanseprogram er «Ingen elsker Bamsegutt». Jeg er rett og slett dypt uenig i at man setter likhetstegn mellom «Bamsegutt-saken» og «Norge bak fasaden».

Når Journalisten spør meg hva jeg synes om at Joacim Lund karakteriserer journalistene våre som havarister, sier jeg at jeg synes det er en respektløs omtale. Det er ikke å gi redaksjonen en offerrolle å stå opp for journalist-kolleger som blir utsatt for kraftig kritikk. Noe jeg håper også Aftenpostens redaktører gjør, om Lund skulle bli diskreditert. 

Vi i media skal tåle debatt om oss selv, og mediene skal være kritiske til hverandre. TV 2s programvirksomhet diskuteres kontinuerlig. Det er bra. Journalistikken bli sjelden perfekt, ei heller TV 2s. 

Jeg synes det er flott at Joacim Lund er opptatt av TV 2s journalistikk. Men skal debatten blir god og opplyst, bør den føres redelig og nyansert. Og ikke minst at vi diskuterer med utgangspunkt i samme premiss. Der Lund ser en episode om konspirasjonsteorier/teoretikere, ser jeg en episode om menneskene som stod opp mot koronatiltakene under en periode alle vil huske som meget spesiell og inngripende.

Vi fikk muligheten, Lund, til en slik opplyst og oppklarende diskusjon ved to anledninger i Dagsnytt 18. Jeg registrerer at du ikke ønsket å bruke disse. Så da setter jeg strek her.

Powered by Labrador CMS