Fra venstre: Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Rune Kremmervik Hekkelstrand, operasjonsleder i Oslo, kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud i Politidirektoratet og Tina Mari Flem, sjefredaktør i NTB.

Har koblet over 3000 norske journalister på Politiloggen:
– Unikt i verdenssammenheng 

– Dette innebærer en klar forbedring i informasjonsflyten mellom politiet og pressen, sier Reidun Kjelling Nybø. 

Publisert

Nå er alle landets 12 politidistrikter og 251 medier påkoblet samarbeidsprosjektet Politiloggen.

Prosjektet startet noen år tilbake som Oslopiloten og er en nasjonal varslingstjeneste, hvor politiet kan melde om pågående hendelser til pressen.

– En merkedag, sier kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet, Hilde Ebeltoft-Skaugrud, i en pressemelding.  

Rullet ut nasjonalt

Politiloggen  er nå aktiv i alle norske politidistrikter og ifølge pressemeldingen rapporterer flere politidistrikter at løsningen allerede har ført til mer effektiv formidling av informasjon til pressen, mer åpenhet og bedre kommunikasjonsflyt rundt pågående hendelser.

Fakta om Politiloggen

  • Politiloggen startet som Oslo-piloten, og er utviklet slik at politiet kan publisere overordnet informasjon om en sak til allmennheten på politiet.no, og samtidig sende mer detaljert informasjon til mediene som jobber med dekningen av saken. 
  • NTB har utviklet en egen presseklient som henter informasjonen direkte fra Politiloggen. Her får redaktørstyrte medier tilgang til mer detaljert informasjon fra politiet. 
  • Journalister som jobber i, eller leverer til, medier som styres etter Redaktørplakaten og er underlagt Vær varsom-plakaten, kan få tilgang til presseklienten. 

– Dette er en milepæl for norsk politi og norsk presse. Gjennom det siste halve året har vi jobbet systematisk med opplæring og utrulling av løsningen. Nå som vi er i mål med en nasjonal utrulling, markerer det en viktig begivenhet for norsk politi og presse, sier Ebeltoft-Skaugrud.

–Interessen har vært formidabel

Sjefredaktør og administrerende direktør i NTB, Tina Mari Flem, sier interessen for løsningen blant mediene har vært stor.

– Interessen har vært formidabel! Over 3 000 journalister har nå fått opplæring og blitt registrert som brukere. Et slikt nasjonalt samarbeid mellom politi og medier tror jeg er helt unikt i verdenssammenheng, sier Flem i pressemeldingen.

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening Reidun Kjelling Nybø er imponert over hvor raskt den nye løsningen er rullet ut av politiet over hele landet i tett dialog med NTB og mediebransjen.

– Dette innebærer en klar forbedring i informasjonsflyten mellom politiet og pressen. Politiet formidler ekstra informasjon til mediene som gjør dem i bedre stand til å gi mest mulig kvalitetssikret informasjon til publikum, sier Kjelling Nybø i pressemeldingen. 

Powered by Labrador CMS