Journalistene frykter fremtiden mest

Ny undersøkelse avdekker forventninger til jobbmarkedet og hvor journalister helst vil arbeide.

Publisert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Rekrutteringsselskapet Mediabemanning har gjennomført en undersøkelse blant litt over 1.000 mennesker de har i sitt system. Spørsmålene dreier seg om hvilke forventninger de har til lønn og arbeidsplass i det kommende året. Og det er de redaksjonelt ansatte som er mest pessimistiske.

– De er mest bekymret for både bransjen og egen situasjon. Man skal ikke se bort ifra at foreløpig manglende betalingsvilje for digitale produkter kan være noe av forklaringen, sier daglig leder Henrik Sandberg.

Lønn

Skal man ta de som er spurt på ordet, er det faglig utvikling som står høyest på ønskelista for 2011. Sandberg forklarer at tryggheten de ansatte føler i sitt arbeid øker i takt med at den faglige kompetansen deres øker. Han mener derfor at dette er viktig for ledelsen i de forskjellige bedriftene å ta med seg når de skal bemanne opp bedriftene igjen.

I den redaksjonelle delen av mediebransjen er det Schibsted, TV 2 og NRK som står høyest på ønskelisten til jobbsøkere. Utenfor vanlig redaksjonell virksomhet står kommunikasjonsselskap som Dinamo og McCann høyt på listen.

Lønnsøkning kommer til å bli en post ledelsen i mediebedriftene også må forholde seg til neste år. Ifølge undersøkelsen ser 70 prosent av de spurte for seg en kraftig vekst i lønnen neste år. Mange i bransjen har følt de siste årene som dugnadsarbeid, og mener at det i 2011 er tid for tilbakebetaling.

– Vi kan med andre ord fastslå at de som skal få tak i de beste hodene til neste år må kunne synliggjøre faglig utvikling og tilby lønninger over snittet i markedet, sier Sandberg.

Forventninger

Sandberg er spent på hva neste år har å by på i stillingsmarkedet. Han forteller at de har opplevd et etterslep fra finanskrisen i 2010, med fokus på å holde kostnadene nede. Samtidig er det også slik at antall utlysninger har steget år mot år.

På Journalistens nettside har antall stillingsannonser doblet seg i år, sammenlignet med fjoråret. Størst differanse var det i august, september og november.

– Vi opplever at mange bedrifter er tilbake i gjenge igjen. Reklamemarkedet har kommet raskere tilbake til 2008-nivå og da har bedriftene også større behov for å oppbemanne.

Sandberg forteller at han venter særlig større etterspørsel etter folk med digital kompetanse til jobber i de redaksjonelle miljøene. Mediebemanning har også i den vanskelige perioden opplevd etterspørsel om digital kompetanse, Sandberg mener derfor at bransjen neppe kommer opp på samme nivå i etterspørsel etter «analoge» journalister som før krisen.

– Hva med dem som pusser på CV-en og vurderer å bytte beite. Hvordan blir 2011 for dem?

– Jeg tror det blir mye bedre enn 2010. 2011 kommer nok til å bli et veldig positivt år, det vil bli en økning i reklameinvesteringene og i antall utlyste stillinger på alle nivåer i mediebransjen.

Powered by Labrador CMS