Konstituert sjefredaktør Tore Ryssdalsnes i Dagsavisen mener dekningen av forskjells-Norge er blant årsakene til leserveksten.

Mener ett stoffområde har økt lesertallene for Dagsavisen

Har vært gjennom nedbemanning, men offisielle lesertall vokser. 

Publisert

Da fordelingen av fjorårets pressestøtte ble kjent, var Dagsavisen den aller største taperen. Med en redusert støtte på over 6 millioner kroner varslet avisen kutt i både papirutgaver og antall årsverk. 

– Vi tvinges til å gå i gang med akutte tiltak, sa daværende sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm til Journalisten, og understreket at det ville være behov for strengt kostnadsfokus i hele 2023. 

Leservekst 

På tross av krisen viser de nylig offentliggjorte lesertallene fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL) en god utvikling for Dagsavisen. Sammenlignet med fjoråret har antall lesere økt med 7 prosent, og det er veksten digitalt som står for økningen. 

– Det er færre og færre som leser papir, men veksten digitalt er stor for oss. Veksten i digital er dermed enda større enn veksten i totale lesertall, sier konstituert redaktør Tore Ryssdalsnes til Journalisten.  

Lysholm forlot stillingen som sjefredaktør etter sommeren, og Ryssdalsnes er konstituert mens avisa leter etter ny fast sjef. Antall årsverk i avisa er kuttet betydelig, sier han. 

– Det er en del færre folk her enn for et år siden. Men vi har jobbet godt med folkene som fortsett er her. 

Avisen har imidlertid fremdeles en del utfordringer. De siste opplagstallene fra MBL, som ble presentert onsdag, viser en tilbakegang for Dagsavisen på 2379 sammenlignet med første halvår i 2022. Antall digital-abonnenter øker (+703), mens antall komplett-abonnenter går kraftig tilbake (-3064). Rene papirabonnenter er cirka uendret (-18). 

Ifølge MBL-oversikten har Dagsavisen nå 19.273 abonnenter alt i alt.

Satser på forskjells-Norge

Papirfrekvensen ble, som Journalisten har omtalt tidligere, redusert fra seks til tre utgaver, og Ryssdalsnes forteller at de nå har skjerpet alt inn mot det digitale. Han mener det spesielt er to faktorer som har ført til leservekst på tross av nedskjæringer. 

Blant annet dreier det seg om å dekke forskjells-Norge, sier han.

– Vi har mange historier med folk som er blitt berørt av dyrtid. Vi har som målsetting å dekke urettferdighet og forskjeller på en god møte. Det er historier som blir lest godt.

I tillegg har de ønsket å gjøre nettavisen mer riksdekkende og bredere, ved å ha folk i Østfold, Nord-Norge og Bergen.

– Vi har også utvida åpningstider på desk, så fronten er mye mer oppdatert. Vi har bemanning fra klokka 06.00 til 24.00, og forsidetrafikken har økt.

Også kommentaravdelingen har vært med på endringene, og det er både flere aktualiteter og en spissing av profilen som er årsaken til leserveksten, mener Ryssdalsnes.

– Vi er ganske sikre på at det er det som ligger bak, og det er det vi kommer til å fortsette med, avslutter han.

Powered by Labrador CMS