Generalsekretær Per Edgar Kokkvold har tatt initiativet til revidering av Vær Varsom-plakaten. Foto:Kathrine Geard

Vær Varsom-plakaten revideres

Alkoholomtale og stereotypier i pressen skal drøftes. «I forhold til» skal pensjoneres. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Neste fredag vedtar styret i Norsk Presseforbund etter all sannsynlighet at en komité skal vurdere endringer i Vær Varsom-plakaten (VVP). I så fall er det klart for den mest omfattende revisjonen siden 2005. Også endring av Tekstreklameplakaten blir en del av mandatet. 

Tekstreklame og alkohol

Initiativet kommer fra generalsekretær Per Edgar Kokkvold. Han sier at han anser det som sin viktigste oppgave å sørge for at presseetikken holdes oppdatert.

Årsaken til initativet er flere innspill til mulige endringer i presseetikken den siste tiden. Komitéen skal drøfte fire konkrete punkter:

Redaktørforeningen satte i fjor høst ned et utvalg som har gjennomgått Tekstreklameplakaten. Utvalget la i våres fram sin rapport, som inkluderer flere forslag til endringer i plakaten. Redaktørforeningen har nylig avsluttet en høringsrunde til rapporten, men om foreningen vil foreslå endringer er ennå ikke klart.

• I et åpent brev til Presseforbundet i sommer tok avholdsorganisasjonen Blå Kors til orde for å endre VVP. I brevet, som er omtalt i Vårt Land, foreslår organisasjonen å tilføye punkt 2.6 og tekstreklameplakaten teksten «Det gjelder spesielt innenfor områder der loven begrenser eller forbyr muligheten for reklame, for eksempel legemidler, tobakk, alkohol.» Blå Kors viser samtidig til at en lignende tekst allerede er inne i den svenske presseetikken.

«I forhold til»

Likestillings- og diskrimineringsombudet reiser i et brev til Presseforbundet bekymring for stereotypier i pressen. Ombudet mener formuleringene i VVPs punkt 4.3 er for «generelle», og foreslår følgende tilføyelse: «Vær varsom med å fremstille personer og saksforhold slik at det bygger opp under stereotypiske oppfatninger som er uriktige, unøyaktige eller irrelevante i sammenhengen.»

Kokkvold ønsker å rydde i språket i plakaten. Rettere sagt «forholdismen». «I forhold til» har stått tre steder i VVP i 18 år.

I tillegg skal utvalget på eget initiativ kunne fremme forslag om endringer og tilføyelser.

– Hvis man ser det er nødvendig å foreslå noe vil man kunne gjøre det. Vi skal være så fleksible at når det skjer noe bør man kunne gjøre endringer, sier Kokkvold.

Komitéen som skal vurdere forslagene ledes av Thomas Spence fra Norsk Journalistlag (NJ). Han får med seg Julie Teresa Olsen (NJ), Ellen Arnstad (Norsk Redaktørforening), Knut Olav Åmås (NR) og Egil Sundvor (NRK). I tillegg oppnevnes ytterligere fem navn på presseforbundets styremøte. De forventes å legges fram en innstiling til våren.

Kokkvolds siste

Vær Varsom-plakaten ble sist endret i 2007 da punkt 3.11 om betalingsjournalistikk ble lagt til. I 2005 var det en større revidering. Da ble for eksempel bestemmelsen om at kilden skal oppgis når opplysninger hentes fra andre medier fremmet som forslag underveis i arbeidet. 

– En revisjon hvert 7. år er passe, etter min oppfatning. Vi må ha et stabilt regelverk, men såpass fleksibelt at vi klarer å inkorporere endringer. Nå er det kommet inn forslag som er verdt å diskutere. 

Revisjonen blir for øvrig den siste Kokkvold tar initiativ til i presseorganisasjonen. 1. september neste år går han av med pensjon. Kokkvold vil imidlertid ikke kommentere på dette utover at han ikke ser på det som problematisk.

Powered by Labrador CMS