Debatt:

Medlemskap i Norsk Redaktørforening vurderes ikke ut fra hvilke meninger og hvilket politisk ståsted redaktøren har, fastslår generalsekretær Arne Jensen (bildet) og styreleder Harald Stanghelle.

Misforstått om NR-medlemskap

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I et innlegg i Journalisten kommer Grete Gaulin, redaktør i Globalt Perspektiv, med sterk kritikk av at Norsk Redaktørforenings styre, i sitt møte i mai, godkjente en medlemssøknad fra Hans Rustad, redaktør i Document.no. Gaulin lister opp seks sitater fra en ikke-identifisert artikkel og spør «akkurat hvilke av disse sitatene fra Document.no passer til nøyaktig hvilke av NRs vedtekter»? Det er en pussig tilnærming. Det er ikke slik at søknader om medlemskap vurderes ut fra om enkeltsitater fra enkeltartikler «passer» til NRs vedtekter.

Harald Stanghelle, styreleder i Norsk Redaktørforening.

Medlemskap i Norsk Redaktørforening vurderes heller ikke ut fra hvilke meninger og hvilket politisk ståsted redaktøren har, eller hvilken redaksjonell profil mediet har. Vi er for mangfold. NR har i dag 730 medlemmer. Blant disse finner vi eksempelvis redaktørene i NorgeIDAG, Klassekampen, Cupido, Gatemagasinet Asfalt, Politiforum, Minerva og LO Aktuelt, for å nevne noen. Gaulin blander sammen hva som er NRs oppgaver i henhold til vedtektene, hva som er kriteriene for medlemskap og formuleringer hentet fra Redaktørplakaten. Sistnevnte er et omforent dokument som regulerer forholdet mellom eier og redaktør.

Kriteriene for medlemskap finnes i vedtektenes § 3:

  • Redaktøren må ha redaktøransvaret, eller være en redaksjonell leder som representerer ansvarlig redaktør. Redaktørarbeid må være vedkommendes hovedbeskjeftigelse.
  • Mediet må ha garantert for redaktørens frihet og uavhengighet, ved å ha forpliktet seg på Redaktørplakaten og prinsippene i Veiledende normer.
  • Både eier og søker må ha forpliktet seg til å følge pressens etiske normer, slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten.
  • Mediets formål må være fri og uavhengig produksjon og/eller publisering av nyheter, aktuell informasjon og debatt. Det må rette seg mot og være tilgjengelig for allmennheten.

Det er på dette grunnlaget NRs styre har vurdert og godkjent Hans Rustads medlemssøknad.

Powered by Labrador CMS