Sikkerhetssjef Øyvind Vasaasen i NRK mars2023
Øyvind Vasaasen er sikkerhetssjef i NRK.

NRK: Høyt trusselnivå

La fram ny trusselvurdering.

Publisert Sist oppdatert

I dag la NRK fram sin egen trusselvurdering. Det er andre gang rikskringkasteren gjør dette. Først gang var i 2022.

I rapporten konkluderer NRK med at trusselnivået er høyt.

«Trusselvurderingen viser at NRK utsettes for mer desinformasjon, flere digitale angrep, mer misbruk av merkevare og at NRK-journalister opplever mer uønsket oppmerksomhet», skriver NRK i sin egen oppsummering.

– Trusselnivået er høyt og møter NRK på mange områder. Våre journalister rapporterer fra krigen og vi driver undersøkende journalistikk for å løfte frem saker som ikke kommer frem i det daglige nyhetsbildet, skriver kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen og sikkerhetssjef Øyvind Vasaasen i forordet til trusselvurderingen.

– NRK håndterer hver dag ulike former for digitale hendelser og vi erfarer at den digitale trusselen i perioder har økt i intensitet. Det er vanskelig å vite om små og store hendelser kan være knyttet til statlige aktører, eller om det er andre aktører som ønsker å utnytte ustabiliteten rundt krigen i Ukraina, til å påføre skade eller hente ut informasjon, skriver de to videre.

Bare i januar 2023 ble NRK utsatt for minst fire digitale angrep som hver utgjorde en trussel mot NRKs evne til å publisere innhold.

NRK har preventive tiltak som stoppet disse DDoS-angrepene, heter det videre i trusselvurderingen.

Videre peker NRK på at skadevareangrep som løsepengevirus anses fortsatt som en av de største truslene mot mediehuset.

NRK peker i trusselvurderingen også på at økende digitalisering skaper nye og større angrepsflater for digitale kriminelle.

«Nye sårbarheter vil introduseres via ny teknologi, som betyr at vi har behov for sikkerhetskompetanse på nye områder. Enhver nettverkstilkoblet komponent eller IT-tjeneste er en ny potensiell vei inn for de som ikke vil oss vel», skriver NRK.

NRKs kringkastingssjef og sikkerhetssjef, spør avslutningsvis:

«Spørsmålet vi må stille oss i NRK er om vi er godt nok forberedt på det økte trusselnivået. Er vi bevisste nok i det daglige og bruker vi ressursene riktig? Det er stor etterspørsel etter digitale kompetanse i det norske samfunnet og ulike virksomheter konkurrerer om de beste hodene. Kanskje må vi dele på erfaringer, samarbeide mer på tvers og dele på ressurser med andre?»

Når det gjelder trusler om voldsbruk, vurderer NRK dette som lavt, mens de anser trusler og uønsket oppmerksomhet mot NRKs medarbeidere, som høyt.Powered by Labrador CMS