NRKs Johanna Magdalena Husebye jobbet med prosjektet «Voldtekt» for NRK i ett og et halv år.

Skup 2024

NRK-journalist brukte KI som sparringspartner i gravesak

Johanna Magdalena Husebye ga KI flere oppgaver i arbeidet med graveprosjektet «Voldtekt».  – En sparringspartner som selvfølgelig ikke er journalist, men som gjerne vil bli det. 

Publisert Sist oppdatert

I ett og et halvt år har NRK-journalist Johanna Magdalena Husebye jobbet med prosjektet  «Voldtekt» for NRK. Prosjektet har resultert i 17 publiseringer med totalt 1,6 millioner sidevisninger og en metoderapport. 

I prosjektet har NRK blant annet avslørt mangler på registrering av anmeldte voldtektsmenn i politiets DNA-register, manglende søk etter biologiske spor i voldtektssaker, konsekvensene av den nye voldserstatningsloven, omfang av neddoping i Norge, veksten av seksuallovbrytere i fengsel og omfanget av uriktige anmeldelser om voldtekt.

I starten av prosjektet jobbet Husebye alene, etter hvert fikk hun kollegaene Emilie Waaler og Sara Rydland Nærum med på laget. 

– Det har vært den tøffeste tematikken jeg har jobbet med så langt, men også veldig meningsfullt, sier hun til Journalisten denne uka, før både Husebye og prosjektet reiser sørover mot Skup og Tønsberg i håp om å vinne den gjeve Skup-prisen. 

Et inspirasjonsverktøy

Journalisten har gjennomgått årets metoderapporter på let etter bruk av kunstig intelligens. I søket dukket prosjektet til Husebye og NRK opp. 

Å jobbe med graveprosjekter over lang tid kan være heftig. Husebye innrømmer at det til tider var tøft å jobbe med prosjektet, så når kunstig intelligens (KI) og ChatGPT plutselig ble tilgjengelig for allmennheten, tenkte Husebye og kollegaene at det kanskje kunne være noe for dem å prøve. 

– Jobber du med et graveprosjekt i ett og et halvt år, kan du bli ganske lite kreativ til tider. Det er et så alvorlig tema. Da KI kom tenkte vi: «Kult, et nytt verktøy, hvordan kan vi bruke det?»

Ifølge Journalistens oversikt skriver flere av redaksjonene at de har brukt KI til å analysere tall, sortere data og få oversikt i sine graveprosjekter. 

Husebye og kollegaene forholdt seg til KI mer som en sparringspartner enn et analyseverktøy. 

– Vi har nok brukt KI mer som et inspirasjonsverktøy. Tematikken er så tung og så seriøs, å holde kreativiteten oppe som journalist er ganske vanskelig. Du har jo lyst til å skrive like levende hver gang, og du har lyst til å formidle ting på en god måte. KI ga oss ny inspirasjon, forteller hun. 

– Det har vært den tøffeste tematikken jeg har jobbet med så langt, men også veldig meningsfullt, sier Johanna Magdalena Husebye om graveprosjektet «Voldtekt».

Husebye og kollegaene ga KI flere oppgaver. Blant annet fikk de den til å formulere en kladd til et brev til en ikke medievant kilde de ønsket å komme i kontakt med. De fôret den med en prompt der de tydeliggjorde premissene for brevet:– Vi skrev på engelsk: «You're an investigative journalist working for NRK in Norway. Your are working on a project about rape. Write a letter to a woman explaining why you are working on this project and why she should talk to you, it has to be formal, empathic and sensitive while referencing Vær-Varsom plakaten», forteller hun.

– Vi fikk tilbake et høflig brev, gjorde noen endringer og faktasjekket brevet opp mot VVP, før vi sendte det.

Etiske dilemma

Husebye benyttet seg også av KI til inspirasjon i utviklingen av historiefortellingen i prosjektet. Å skrive om tøffe temaer, som voldtekt, kan by på vanskeligheter når scenene skal skrives ut, forteller hun. 

For hvor langt kunne de egentlig gå inn i beskrivelsen av det som hadde skjedd? 

– Vi møtte på mange etiske dilemmaer gjennom prosjektet, blant annet fordi vi satt på veldig mye informasjon. Vi ønsket å forklare alvoret i opplevelsen av en voldtekt, samtidig kunne vi ikke gå for mye i detalj. Det var en balanse av å ta hensyn til dem vi skrev om, anonymisering, og å vise folk alvoret i saken, forteller hun

De gangene hun satt fast mens hun skrev ba hun KI om innspill til en scener.

– Vi brukte ikke KIs forslag, men de gjorde at jeg kom på nye ideer til hvordan jeg kunne skrive. På den måten hjalp KI oss med å komme videre i den reelle teksten. Det synes vi egentlig det funket godt til.

Sparringspartner

Husebye og kollegaene var også usikre på hvordan de skulle illustrere sakene i prosjektet. Svaret ble å spørre KI om inspirasjon til illustrasjoner. I prompten la de inn spørsmål om hvordan man på best måte blant annet kan illustrere følelsene frykt og ensomhet. 

Johanna Magdalena Husebye var i det første kullet som fullførte master i journalistikk ved Sujo i Bergen.

– Vi fikk ut noen skisser som hjalp oss i møte med illustratøren vi samarbeidet med i prosjektet. Det gjorde det lettere for han å kunne skjønne hva vi så for oss, forteller Husebye. 

Kildeinspirasjon, historiefortelling og rydding av struktur, for Husebye ble KI en ivrig sparringspartner gjennom prosjektet. 

– En sparringspartner som selvfølgelig ikke er journalist, men som gjerne vil bli det, sier hun og ler. 

Powered by Labrador CMS