Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund20090602Brukt på nett, 0211

– Korsberg har misforstått

Per Edgar Kokkvold mener forslaget fra Øyvind Korsberg om å legge ned PFU viser at han ikke skjønner forskjell på etikk og juss.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I en kronikk i dagens VG skriver Frps mediepolitiske talsmann, Øyvind Korsberg, at Pressens Faglige Utvalg (PFU) har gått ut på dato (ikke på nett). Han vil erstatte utvalget med et totrinnssystem. Først skal en komité som består av jurister, representanter fra allmennheten og pressen sile ut reelle klager. Deretter vil han at en form for voldgiftsdomstol skal behandle disse klagene.

– Misforstått

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund sier at Korsberg har misforstått PFU-ordningen.

– Dette er et underlig og populistisk forslag fra et parti som mener vi har for mange lover og regler i landet, sier Kokkvold.

– PFU er en velfungerende selvjustisordning som Frp ikke bare kan legge ned. Korsberg har ikke forstått at presseetikk og juss er to forskjellige ting. Etikken er, og må være, strengere enn jussen.

– De etiske varsellampene skal begynne å lyse lenge før man nærmer seg det som er ulovlig, sier Kokkvold.

Han viser til at land i Øst-Europa nå bygger opp selvjustisordninger innenfor presseetikken etter den samme modellen som brukes i Norge.

– Hva tror du Frp ønsker å oppnå?

– Jeg er forsiktig med å spekulere på partiers og personers motiver. Men Frp har vært gjennom en ubehagelig periode med mye kritisk oppmerksomhet fra pressen.

Ønsker debatt

Til Journalisten sier Øyvind Korsberg at han først og fremst ønsker å skape debatt blant mediefolk om PFU-ordningen. Han avviser at han eller partiet planlegger å fremme noe lovforslag med det første.

– Jeg håper media selv kan gjøre endringer. Hvis det ikke skjer, må vi vurdere om det er andre kanaler vi kan bruke.

– Hvilke kanaler?

– Vi kan trykke på overfor regjeringen for å få den til å ta det opp med media.

Korsberg håper at PFU vil endre sammensetningen i utvalget slik at allmennhetens representanter blir i flertall. Han ønsker også at medier som begår brudd på Vær varsom-plakaten (VVP) kan straffes med bøter.

Avviser forslag

Kokkvold avviser begge forslagene. Han mener det er naturlig at mediene er i flertall i en selvjustisordning som PFU.

– Vi har valgt et flertall av pressen fordi det er en selvregulerende ordning. Allmennhetens representanter er plukket ut fra at de både har stor integritet, og at de har negativ erfaring med mediene. Når det skjer dissenser går de på tvers gjennom utvalget.

– Har Korsberg et poeng i at konsekvensene ved brudd er for små?

– Nei, vi driver med etikk i PFU. Det skal ikke dreie seg om penger. Det har vi rettsapparatet til.

Kokkvold vil ikke følge opp utspillet fra Korsberg utover den løpende vurderingen som gjøres av VVP.

– Min viktigste oppgave er å sørge for at plakaten er slik at de viktigste presseetiske utfordringene kan prøves opp mot plakaten.

 

Powered by Labrador CMS