Quiz: 17 kjappe

Verdens femtisjette beste quiz er her igjen for tenkende reportere, klikkere og fotografer pluss tre redaktører. God helg i hus, buss for tog og hytte. Fred!

Publisert

1. Her ser dere den kanadiske artisten Neil Young da han i 2009 sørget for at Frognerbadet og Norwegian Wood aldri ble helt det samme, men vi spør: I hvilken by ble Young født og hva var yrket til hans far?

a) Montreal og folkemusiker b) Toronto og sportsjournalist c) Ottawa og frikirkeprest 

2. Giles Gilbert Scott var en britisk arkitekt som er kjent for å ha utformet hva?

a) De røde dobbeltdeckerbussene b) De svarte «London-cabs» c) De brannrøde telefonkioskene K2

3. Subjekts sjefredaktør, Danby Choi, er ute med ny bok som har tittelen?

a) «Kanseller meg ikke hvis du kan» b) «Kanseller meg hvis du må» c) «Kanseller meg hvis du kan»

4. I hvilket departement er Kari Nessa Nordtun statsråd?

a) Kulturminister b) Kunnskapsminister c) Digitalminister 

5. Denne uka har igjen onkel Stat åpnet pengesekken og bevilget 401,7 millioner kroner i potten som er den viktige pressestøtten, der en avis fikk klart mest med 40 millioner kroner, og det er?

a) Morgenbladet b) Dag og Tid c) Klassekampen

 6. Hva har Danmark, Polen, Tsjekkia, Polen, Romania, Sverige, Ungarn og Bulgaria til felles foruten at de alle er medlemmer av EU?

a) De har ikke innført euro c) De har alle kastet ut russiske diplomater i 2023 c) Alle importerer gass fra norsk sokkel 

7. En felles betegnelse for flere internasjonale overenskomster om beskyttelse av krigsofre, Genèvekonvensjonene, ble for første gang vedtatt i hvilket år?

a) 1860 b) 1864 c) 1868

8. Hvem kjører på med dette slagordet for sine produkter «I'm lovin' it»?

a) Burger King b) Pepsi Max c) McDonald's 

9. Hva mener danskene når de sier «andre boller på suppen»?

a) Uttrykk som beskriver noe som er nytt og helt forskjellig fra det vi kjenner b) Uttrykk som beskriver at denne maten var restauranten ikke helt heldig med c) Uttrykk som beskriver at sommerværet som ble meldt ikke viste seg å stemme 

10. Her ser vi et bilde fra begravelsen av den store fotballspilleren George Best, som fant sted i hovedstaden Belfast, beliggende ved bredden av hvilken elv?

a) Lagan b) Erne c) Shannon 

11. Hva heter verdens største lakseprodusent som i tredje kvartal i år fikk et driftsresultat på 203 millioner euro?

a) SalMar b) Mowi c) Lerøy Seafood Group

12. I USA er det nå 24 stater som har legalisert marihuana, og den hittil siste som nylig stemte ja til dette var?

a) Ohio b) Arizona c) New Mexico

13. Russiske påtalemyndigheter har nylig lagt ned påstand på åtte års fengsel mot Aleksandra Skotsjilenko. Hva er hennes profesjon?

a) Skuespiller b) Musiker c) Billedkunstner 

14. Hvilken idrett forbindes med Sunniva Helland-Hansen og Emilie Olimstad?

a) Sandvolleyball b) Dobbeltsculler c) Synkronsvømming 

15. Hvem forbindes med tallene 15.46, 6, 1960 og 90?

a) Hjalmar «Hjallis» Andersen b) «Knut «Kupper'n» Johannesen c) Per Ivar Moe

16. Grunnlaget for jødisk tradisjon finner vi i Den hebraiske bibelen, Tanakh, som består av tre deler der den første delen heter?

a) Neviim b) Ketuvim c) Toraen 

17. I USA er det mye rart, og mye fint, blant annet noen veistrekninger som California State Route 1, kalt Highway 1 fra sør til nord i staten California. Hva heter denne veien offisielt nord for San Francisco?

a) Cabrillo Highway b) Northway State One c) Shoreline Highway 

SVAR

1. b) Toronto og sportsjournalist

2. c) De brannrøde telefonkioskene, K2

3. c) «Kanseller meg hvis du kan»

4. b) Kunnskapsminister

5. c) Klassekampen

6. a) De har ikke innført euro

7. b) 1864

8. c) McDonald's

9. Uttrykk som beskriver noe som er nytt og helt forskjellig fra det man kjenner 

10. a) Lagan

11. b) Mowi

12. a) Ohio

13. b) Musiker

14. a) Sandvolleyball

15. b) Knut «Kupper'n» Johannsen (rundet 90 år nylig, verdensrekordtiden 10.000 meter i 1960)

16. c) Toraen

17. c) Shoreline Highway

Powered by Labrador CMS