Generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening.

Vær varsom-plakaten

Redaktørforeningen støtter ny presseetikk rundt selvmord – men reagerer på én formulering

– Overmodent for fornyelse.

Publisert Sist oppdatert

«Norsk Redaktørforening mener Vær Varsom-plakatens punkt 4.9 om omtale av selvmord er overmodent for fornyelse. Det har skjedd mye med samfunnets syn på selvmord, journalistisk behandling av temaet og ikke minst forståelsen for hvor viktig åpenhet er. NR støtter det nye forslaget, og mener formuleringene er konkrete og gode.»

Støtten til de foreslåtte endringene i den presseetiske Vær varsom-plakaten (VVP) er tydelig i høringssvaret fra Norsk redaktørforening.

Alle høringssvarene er tilgjengelig her.

Nye formuleringer

Presseorganisasjonene, med presseforbundet i spissen, har det siste året kjørt en grundig prosess rundt mulige endringer av to VVP-punkter; 2.8 om sponsing av journalistikk og 4.9 om selvmord.

Utvalget som har vurdert Vær varsom-punktet om selvmord har foreslått følgende oppdatering av dagens formulering

«Ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk er det god presseskikk å vektlegge en nøktern fremstilling. Vis hensyn til de som er direkte berørt. Vær varsom ved omtale på et tidlig tidspunkt. Ved beskrivelse av metode og sted kreves høy aktsomhet.»

Forslaget tydeliggjør hvilke sider ved slike saker som krever særlig varsomhet, og gir bedre retning for god presseskikk enn dagens punkt, fastslår redaktørforeningen i sitt innspill:

«Vi mener forslaget treffer godt i forsøket på å gå fra 'unngå' til 'hvordan', noe som kan bidra til at de redaksjonelle vurderingene får tydeligere retning.»

Går mot forslag

Samtidig reagerer de på en foreslått formulering i et annet VVP-punkt:

Utvalget har nemlig foreslått å legge til setningen «Vis hensyn til avdødes ettermæle» i punkt 4.3, som ellers handler om at mediene må vise respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn.

Her stiller foreningen seg bak redaktør Stian Eisenträger, som i et debattinnlegg hos Journalisten tok til orde mot en slik endring.

Eisenträger advarte mot det han fryktet kunne bli en nedkjølende effekt på redaksjoners arbeid med viktige saker.

«Vi støtter denne innvendingen, og deler bekymringen for at en slik formulering også kan oppfattes kategorisk ute i offentligheten. Etter diskusjon om temaet i ulike sammenhenger, har vi kommet til at dette hører bedre hjemme i en veileder. NR støtter derfor ikke dette forslaget», skriver de i innspillet.

Støtter sponse-endringer

Redaktørforeningen gir samtidig støtte til de foreslåtte endringene i sponsepunktet 2.8.

Dette er forslaget til ny formulering:

«Eksterne finansieringskilder skal ikke ha innflytelse på mediets journalistiske virksomhet, kildevalg og prioriteringer. Unngå ekstern finansiering og avtaler som bidrar til at publikum kan reise tvil om redaksjonens troverdighet. Vær særlig varsom ved ekstern finansiering av nyhetsjournalistikk. Ekstern finansiering av journalistikk rettet mot barn må ivareta barns særlige behov for vern. Skjult reklame er uforenlig med god presseskikk. Vis åpenhet om avtaler og hvordan journalistikken er finansiert. Dersom journalistisk innhold er eksternt finansiert skal dette være åpenbart for publikum.»

Fristen for høringsinnspill gikk ut 15. november.

Powered by Labrador CMS