Næringssjef Maria Hoff Aanes i Skedsmo kommune ønsker NRK til bussterminaltomten i Lillestrøm sentrum. Foto: Glenn Slydal Johansen

Vil ha NRK til Lillestrøm

Skedsmo og Akershus har tilbudt tomt til allmennkringkasteren.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Dersom NRK skal flytte, kan Lillestrøm være et aktuelt alternativ?

Det håper i hvert fall kommunene på Nedre Romerike med Skedsmo kommune i spissen og Akershus fylkeskommune med på laget.

De har tilbudt NRK byens bussterminal-tomt som ligger klistret inntil togstasjonen i flisbyen. Det er allerede bestemt at bussene skal flytte ut i gaten fra neste år.

– Vi inviterte NRK til et møte på vårparten om hvorfor vi mener dette kan være et godt sted for dem. Det er sentralt med 10 minutter til Oslo og 12 minutter til Gardermoen og helt inntil togstasjonen. Det mener vi vil være en fin måte å markedsføre NRK på.

Det sier næringssjef Maria Hoff Aanes i Skedsmo kommune til Journalisten.

Romerikes Blad har tidligere omtalt ønsket (krever betaling).

Og før noen kommer med innvendingen, får vi ta forbeholdet: NRK har så langt kun vedtatt at de skal utrede flytting fra Marienlyst. Flytting fordrer nemlig at salget av tomten i Oslo kan finansiere hele det nye hovedkontoret.

Det er fylkeskommunen som eier tomten som bussterminalen i Lillestrøm flytter fra neste år. Akershus Eiendom har overfor Romerikes Blad anslått at verdien på en ferdig utbygd og utleid tomt kan være på mellom 700 millioner og én milliard kroner.

Selvaag Bolig har tidligere anslått tomteverdien på Marienlyst til to milliarder kroner dersom det kan bygges opp mot 1.500 boliger der. Men hvor mange boliger Oslo kommune vil gi plass til diskuteres fortsatt mellom partene.

Slik så arkitektkontoret Tegn 3 for seg en utnyttelse av tomten i Lillestrøm i 2016. Foto: Tegn 3

Den opprinnelige planen for tomten i stasjonsbyen var at fylkeskommunen skulle flytte inn på tomten, men i forbindelse med Viken-regionen er den planen nå forlatt.

Det betyr imidlertid at det allerede er tatt for høyde for å bygge 35.000 kvadratmeter over bakken og 10.000 kvadratmeter under bakken, noe som er rundt 5.000 kvadratmeter mindre enn NRK ser for seg at de trenger.

Dette er tomten sett fra rådhustårnet i Skedsmo kommune. Foto: Glenn Slydal Johansen

Prisen er det fylkeskommunen som eier som avgjør.

– Vi tenker at det uansett er en rimelig tomt utenfor Oslo, sier Aanes.

Kommunen stiller seg vennligsinnet overfor NRK med tanke på regulering.

– Vi lover en kjapp og effektiv prosess.

Næringssjefen lokker med at Lillestrøm er en by på det sentrale Østlandet hvor mye vil skje i fremtiden. Foruten stasjonsbygningen fra 1930 vil rådhuset og Kulturkvartalet bli de nærmeste naboene om NRK velger Lillestrøm.

– NRK kan være med å sette sitt preg på byen og utviklingen i byen med et rikt kulturliv.

Tomten som er markert NRK-blått er tilbudt allmennkringkasteren.

– Hvorfor er det viktig for Skedsmo kommune å få NRK til byen?

– Det er ingen tvil om at det vil bidra til attraktiviteten og gi ringvirkninger. Det er positivt for det hele.

Aanes sier at det ikke har skjedd så mye i saken siden møtet i vår. NRK er for tiden mest opptatt av å realisere verdiene på Marienlyst.

– Vi har tenkt at de skal få jobbe i fred. Men vi opplevde positivitet og nysgjerrighet i vår.

– Hva tenker du om at det kan bli vanskelig å få de med sorte biler til å reise ut fra hovedstaden og til Lillestrøm?

– Jeg tipper et lite sentrumskontor vil være aktuelt. Ellers er det ti minutter med toget.

– Hvilken betydning tror du det har at kringkastingssjefen er Vålerenga-supporter? spør Journalisten litt spøkefullt.

Fylkesordfører Anette Solli. Foto: Akershus fylkeskommune

– Det får vi ikke håpe har noen betydning.

I administrasjonen

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus sier at fylkeskommunen er interessert i et salg av tomten og ser på muligheten for det. Samtidig understreker hun at saken foreløpig ligger i administrasjonen.

På spørsmål om fylket vil selge tomten til markedspris, eller om det kan bli aktuelt å subsidiere et tomtesalg til NRK, svarer Solli:

– Det er naturlig at vi får de pengene markedet byr ettersom vi også må betale markedspris. Vi ønsker også å finansiere videregående skoler og andre ting. Men det er et hypotetisk spørsmål ettersom dette foreløpig ligger hos administrasjonen. Utgangspunktet vårt er at det er en tomt som kan selges til markedsverdi, så får vi se når det kommer en sak til politisk behandling, sier Solli.

Har ikke shortliste

NRKs lokaliseringsdirektør Jon Espen Lohne er opptatt av å understreke at allmennkringkasteren for tiden fokuserer på å realisere verdiene på Marienlyst.

Lokaliseringsdirektør Jon Espen Lohne i NRK.

– Så er vi glad for at mange viser interesse for å få NRK til sitt område, sier Lohne.

– Hva har dere svart på interessen fra Skedsmo kommune?

– At vi ikke har begynt å sortere og rangere områder opp mot hverandre, men at Lillestrøm innenfor et bredt scope trafikalt er innenfor en akseptabel radius. Med en faktabasert inngang i forhold til hvor ansatte bor, hvilke samarbeidsaktører vi har å gjøre med og trafikale knutepunkt når Lillestrøm veldig mange innenfor en effektiv reisetid på 45 minutter.

Han vil imidlertid ikke favorisere ulike mulige steder på dette tidspunktet.

– Lillestrøm er et alternativ jeg antar vil bli vurdert når vi kommer så langt.

– Egner Lillestrøm seg for sorte biler eller må NRK i et slikt alternativ ha et sentrumskontor?

– Da er vi inne på konkrete vurderinger, og der er vi ikke nå. Vi har ingen shortliste på noen måte, men ønsker å få flest mulig alternativer opp på bordet når vi kommer så langt.

Mot oppsplitting

Avtroppende leder Richard Aune i Norsk Journalistlag i NRK (NRKJ) er ikke sikker på at Lillestrøm er den beste adressen for NRK.

– For medlemmer på Lillestrøm er det en god løsning, men jeg tror vi kan finne vel så gode adresser andre steder, sier Aune, som understreker at temaet ikke har vært oppe til behandling i fagorganisasjonen.

Avtroppende NRKJ-leder Ricard Aune.

– Mener du det kan være aktuelt med et sentrumskontor for NRK dersom hovedkontoret skulle legges til Lillestrøm?

– Det er lettere for TV 2 å plassere seg i Bjørvika. For politisk avdeling og nyhetene er det ikke dumt å være i nærheten av Stortinget, men for drama er det andre ting som er viktigere. Her er det motstridende interesser. Men for de fleste ansatte vil nok det som er formålstjenlig for produksjonen være viktigst.

Aune understreker at medlemmene har ulike interesser avhengig av hva de jobber med og hvor de jobber.

– Det blir viktig å finne en balanse som ivaretar alle disse interessene, men det tror jeg er mulig.

Det nye hovedkontoret må ligge sentralt og i nærheten av et kollektivknutepunkt, mener Aune. Og han mener det er viktig at virksomheten ikke splittes opp med for eksempel dramaproduksjon på Fornebu og nyhetsavdelingen i Oslo sentrum.

– Vår styrke er at vi er et mangfoldig mediehus som spiller hverandre gode. Kvaliteten til NRK forutsetter at vi er sammen.

Powered by Labrador CMS