Skup-prisen blir kritisert for å legge for mye vekt på metode og for lite på fortellerteknikk. Foto: Kathrine Geard

– Behovet for tilsvar var overmodent

Redaktør Per Valebrokk mener journalisten.no burde intervjuet styrelederen i Skup tidlig.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Journalisten.no har invitert en medieviter, en redaktør og en journalist til å «granske» tre saker som vi har fått kritikk fra bransjeaktører for.

Bli med i diskusjonen under saken.

I dag vurderes dekningen av kritikk mot Skup-prisen på journalisten.no. Dekningen hadde et oppspill da journalist Åge Winge ønsket en pris for fortellerteknikk. Senere gikk en tidligere Skup-vinner ut og sa at han ville legge ned prisen. Saken ble fulgt opp med uttalelser fra generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund og juryleder Thor Woje i Skup, og senere fra en i Skup-styret.

Kritikken mot saken dreier seg om manglende tilsvar fra lederen i Skup-styret.

Per Valebrokk vurderer

Redaktør Per Valebrokk i nettavisen E24, som også har en seksjon om media, reklame og PR, vurderer dekningen på denne måten:

«Rett eller galt, så er det på generelt grunnlag i nettjournalistikkens natur at man lettere mangler samtidig imøtegåelse. Man tar det ofte ‘mer som det kommer’.

Antageligvis er det også slik det er tenkt fra Journalisten.nos side. Jeg antar at Eskil Engdals utspill fikk stå uimotsagt i første omgang for å fremheve og rendyrke Engdals poeng og dermed skape mer temperatur i en god debatt for Journalisten.no-leserne.

Etter mitt syn var det ikke strengt nødvendig i henhold til VVP å gi Skup-styret eller Skup-juryen mulighet til samtidig imøtegåelse. Her dreide det seg ikke om faktiske forhold som Skup burde ha fått anledning til å kommentere eller eventuelt rette på samme tid, men kun Engdals meninger om Skup-prisen og dens begrensninger.

På den annen side virker det noe underlig at Journalisten.no i sin oppfølger senere samme dag ikke gir Skup-styret anledning til å imøtegå eller kommentere Engdals kritikk. I stedet har man under tittelen ‘Åpner for Skup-endringer’ intervjuet Per Edgar Kokkvold (som representant for Den store journalistprisen) og lederen av Skup-juryen. Ingen av disse to har noen direkte innflytelse på Skup-prisens funksjon eller kriterier. Det har imidlertid Skup-styret, som i denne saken definitivt burde ha fått anledning til å kommentere Engdals kritikk – ikke minst ettersom det ifølge journalisten.no åpnes for Skup-endringer.

Enda mer underlig blir det at Skup-styrets ledelse ikke er blitt kontaktet når Journalisten.no flere dager senere følger opp med en tredje sak, denne gang intervjuet med Kjetil Østli (journalist i Aftenposten) og Bjørn Olav Nordahl (Vårt Land og medlem av Skup-styret). På dette tidspunktet er Skup-styreleders rett til og behov for tilsvar overmodent.

Helt uavhengig av hva partene strengt tatt måtte ha krav på av tilsvar, mener jeg det uansett ville ha løftet Journalisten.nos dekning av debatten dersom Skup-styret tidlig hadde fått anledning til å komme på banen. Kanskje har prisens formål og påståtte begrensninger blitt diskutert av Skup-styret selv? Kanskje er det allerede lagt planer om å endre Skup-prisen? Dette vet leserne fremdeles ingenting om fordi Journalisten.no ikke har spurt de som sitter på kunnskapen. Det er på tide å ringe Skup-styrets leder.»

Replikk fra Svein Brurås

Medieforsker Svein Brurås ved Høgskulen i Volda, og forfatter av boka «Etikk for journalister», har følgende replikk:

«I hovedsak er jeg enig med Valebrokk. Jeg reagerte ikke på at Skup-ledelsen var fraværende i det første oppslaget, som jeg oppfattet som et initiativ til debatt rundt Skup-prisen. Etter hvert som kritikerne ble flere og dagene gikk, burde nok Skup-lederen blitt bedt om en kommentar.
Nå gikk det nesten to uker før vi kunne lese Skup-lederens syn på saken – i form av en leserkommentar som til gjengjeld var grundig og utfyllende. Journalistens redaksjon bør ikke være helt fornøyd med kildebredden de første dagene.»

Replikk fra Anne Stine Sæther

«Helt enig med Per Valebrokk. Den første saken er et intervju som kan starte en debatt om SKUP-prisen og trenger ingen samtidig imøtegåelse. Men saken følges ikke opp med den som kan bringe debatten videre, nemlig SKUP-styrets leder. Bjørn Olav Nordahl sitter i SKUP-styret intervjues i den tredje saken, men her burde styreleder vært intervjuet.»

Les også tidligere «granskninger» av Journalistens saker:

– Fullstendig ukritisk

– Bredden kan ivaretas over tid

Powered by Labrador CMS