Brigader Eystein Kvarving sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

DEBATT:

Selvfølgelig ser Forsvaret forskjell på journalistikk og PR

Forsvaret svarer Forsvarets forum.

Publisert Sist oppdatert

Mikal Hem og Sunniva Berggreen Kaalaas (nyhetsredaktør og journalist i Forsvarets forum) hevder i et innlegg i Journalisten 8. mars at Forsvaret ikke ser forskjell på journalistikk og PR, og underbygger denne påstanden med et enkeltstående eksempel og ved å tolke et debattinnlegg skrevet av oberstløytnant Stine Gaasland i en bestemt retning for å underbygge denne konklusjonen.

Dette blir for tynt. Jeg vil hevde at vi som jobber med kommunikasjon i Forsvaret har veldig god forståelse av journalistikk. I 2023 ble Forsvaret omtalt i 31.447 oppslag i norske medier. Jeg får stort sett god tilbakemelding på hvordan Forsvaret håndterer medier, selv om det ikke betyr at vi ikke gjør feil. Og feil retter vi opp når vi får tilbakemelding, og vi er glade for tilbakemeldinger som gjør oss bedre.

Eksemplet fra opplevelsen til Forsvarets forums journalister i fra opptrening av Ukrainere ser ut til å ha vært en av de gangene vi kunne ha håndtert det bedre. Det er nettopp slike tilbakemeldinger jeg gjerne tar imot direkte og så fort som mulig, i stedet for å lese om det i et debattinnlegg. Nå kjenner ikke jeg alle sider i den saken, men jeg skal undersøke hva som har skjedd.

Når oberstløytnant Gaasland trekker frem ulike eksempler på hvordan Forsvaret totalt sett har kommunisert om Forsvarets spesialstyrker, og bruker eksempler fra både egen produksjon og mediehåndtering, betyr det på ingen måte at hun sier at det er de samme folkene som gjør begge deler. Det er det nemlig ikke. 

Dessuten er flere av eksemplene som Gaasland brukte journalistiske produksjoner, ikke egne. Jeg skjønner behovet for å spisse debattinnlegg, men dette synes jeg måtte imøtegås.

Det må ikke være noen som helst tvil om at Forsvaret ønsker mest mulig åpenhet om vår virksomhet. Som regel fungerer dette helt utmerket, men i enkelte tilfeller så passer det kanskje ikke tidsmessig, vi må ivareta skjermingsbehov eller andre forhold kan gjøre det vanskelig å få til noe akkurat når det var ønskelig for journalisten. Men, min erfaring, og mesteparten av tilbakemeldingene jeg får, er at journalister møter åpenhet og velvilje. Og hvis noen opplever det motsatte tar vi veldig gjerne imot tilbakemelding.

Powered by Labrador CMS