K-rådet:

Odd Isungset på dagens rådsmøte. Foto: NRK

Skeptisk til noen av Brennpunkts valg

Isungset: Kan ikke lære av PFU i denne saken. Men Kringkastingsrådet kom med liknende kritikk mot Brennpunkt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med Kringkastingsrådets vurdering)

Torsdag var det Kringkastingsrådets tur til å vurdere den kontroversielle selvmordsdokumentaren “Den siste reisen”, som fikk kritikk fra Pressens Faglige Utvalg tidligere i uka. Konklusjonen skapte en del forvirring i NRKs redaksjonelle ledelse.

KRINGKASTINGSRÅDET

• Kringkastingsrådet er et offentlig oppnevnt organ som følger NRK tett og uttaler seg om det tilbud som tilbys publikum.

• Rådet ledes i perioden 2014-17 av tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold. Se alle medlemmer her.

• Rådet uttaler seg om saker både på eget initativ, etter klager fra publikum og i saker kringkastingssjefen forelegger rådet.

• NRKs styre og kringkastingssjefen kan også innhente rådets uttalelser i administrative og økonomiske saker.

• Kringkastingsrådets oppgave er nedfelt i Lov om kringkasting av 1992.

På sitt første høstmøte tirsdag konkluderte fire av de sju PFU-medlemmene med at NRK hadde opptrådt kritikkverdig i dokumentaren om Siv Tove Pedersens assisterte selvmord i Sveits. Flertallet mente “Den siste reisen” - som fikk Gullruten for beste dokumentar i år - var unødig detaljert og manglet en presentasjon av alternativer til og forebygging av selvmord. Når PFU vedtar kritikk, innebærer det en mildere form for brudd på god presseskikk.

Ikke enstemmig

Kringkastingsrådet fikk “Den siste reisen” på sitt bord torsdag. Rådet kommer også med noe kritikk av Brennpunkt-redaksjonen for arbeidet med dokumentaren. Et flertall på ni av medlemmene samlet seg om en uttalelse der det blant annet heter:

“Derimot er det en svakhet at oppfølgingen i hovedsak skjedde i form av debatter der politikere og mediefolk deltok. NRK burde også ha lagt opp til minst én samtale med fagpersoner om selvmord og selvmordsforebygging og/eller ulike former for dødshjelp.”

Dermed kommer flertallet med liknende kritikk som flertallet i PFU. Finn Erik HolmThor Bjarne Bore og Marvin Wiseth syntes ikke Brennpunkt fortjente en slik kritikk og stemte mot denne delen av uttalelsen.

Det vanket imidlertid også mye ros til Brennpunkt for “Den siste reisen” og K-rådets enstemmige hovedkonklusjon lød slik:

“I sum mener likevel Kringkastingsrådet at de vanskelige avveiningene i “Den siste reisen” er gjort på en forsvarlig måte”.

Se flere detaljer fra uttalelsen lenger ned i artikkelen. Du kan lese den i sin helhet her.

NRK overrasket

Programredaktør Lars Kristiansen i NRK uttalte til Journalisten.no onsdag at han oppfatter PFUs konklusjon som overraskende og komplisert å forstå. Han varslet at den vil bli grundig diskutert og gjennomgått internt i NRK.

Se Journalistens dekning av kringkastingsrådet her

– Vi opplever at vi kritiseres både for å ha vært for nærgående i forhold til metodikk og for at andre stemmer ikke slapp til i stor nok grad. Vi mener at det fantes gode grunner for å ikke diskutere eller slippe andre stemmer til i umiddelbar nærhet av dokumentaren, av den enkle grunn at hovedpersonen var død og ikke kunne forsvare seg selv. Det er en etisk nøtt som jeg er usikker på om PFU har brakt oss noe nærmere en løsning av, sa Kristiansen til Journalisten.

De Morten Horn, humanetiker og overlege ved Oslo Universitetssykehus representerte klagerne på rådets møte. Klagerne Klagerne mener at NRK ved å produsere programmet og følge henne helt fram, i praksis kan ha oppmuntret Pedersen til å fullføre planen. De mener at NRK snarere burde ha prøvd å få henne til å ombestemme seg.

På dette punktet kan NRK ha brutt norsk lov, mener klagerne. De er dessuten bekymret for at NRK kan ha romantisert Pedersens selvmord, med fare for smitteeffekt.

Horn sa i sin innledning at det er flere problematiske sider ved dokumentaren som berører NRKs langsiktige programpolitikk. 

– Aktiv dødshjelp er forbudt i Norge. Ingen politiske partier arbeider for legalisering i Norge. Det er sterke medisinske, etiske og humanitære grunner til det. Jeg synes det er veldig betegnende at Brennpunkt framstiller det som at det er Pedersen og hennes valg vi har klaget inn til rådet. Det er feil, vi har klaget inn Brennpunkt. NRK hadde tjenet på å hente inn flere kilder i arbeidet med filmen. Det er ikke første gang NRK-programmer er blitt kritisert for å binde seg til vinklinger tidlig i prosessen, slik de også gjorde med romkvinnesaken.

– En myte

Klagerne er uenige i at utfallet var gitt, selv om Pedersen hadde bestemt seg for å avslutte livet før hun kom i kontakt med Brennpunkt.

- Det er en myte at det alltid ender med selvmord når man har bestemt seg for å begå selvmord. Brennpunkt har sviktet det mennesket de fikk i sin omsorg.

Horn viste også rådsmedlemmene et brev fra en mann som hadde slitt lenge med selvmordstanker for å bestyrke at programmet romantiserte assistert selvmord. 

Odd Isungset, prosjektleder og redaktør i Brennpunkt, tok kraftig til motmæle mot klagen.

– Legeforeningens etiske råd mener NRK ikke burde laget programmet, men gripe inn ved å trå ut av den journalistiske rollen og varsle hjelpeapparatet. Dette er en oppsiktsvekkende tanke hos et råd som er opptatt av etikk. En journalist kan ikke jobbe med å få tillit hos en kilde en dag, og så varsle hjelpeapparatet den neste dagen. Konsekvensen av legeforeningens argumentasjon er at vi aldri kan lage dokumentarer om personer som ønsker å avslutte livet sitt.

Isungset peongerte at det var viktig for Brennpunkt å bidra til å skape debatt om et tema der det er så stor avstand mellom folkemeningen og partipolitikken. Han konkluderte med at Brennpunkt hadde løst samfunnsoppdraget sitt på en verdig og nennsom måte i dette tilfellet.

– I journalistikken er det er viktig å kunne belyse et tema gjennom enkeltpersoner.

Valgte å droppe motstemmer

Isungset minnet om at hovedpersonen ikke lenger var i live da programmet ble sendt i mars i år. Han mener derfor at det ville blitt feil å slippe til andre stemmer som kunne argumentere for at hun hadde tatt feil i sitt valg.

– Det er legitimt å mene det. Men hadde det vært riktig å gjøre det der og da? Vi diskuterte det i redaksjonen og konkluderte med at det ville være uetisk, rett og slett, å presentere programmet slik. Vi valgte å legge avgjørende vekt på respekten for enkeltmennesket.

Brennpunkt-redaktøren la til at Brennpunkt ikke tror at en slik eventuell debatt i etterkant av programmet ville bidra til å redusere smittefaren.

Om PFU-konklusjonen sa Isungset, som tidligere har vært medlem av PFU i ti år og ledet utvalget i seks av årene, følgende:

– Vi er overrasket, særlig for at utvalget blankt frifant TV 2 for en dokumentar som gikk atskillig tettere på i dødsøyeblikket. Vi er forundret over at utvalget kritiserer oss for ikke å la kritiske stemmer komme til orde, når vi vitterlig hadde debatter og ytringer om temaet.

Se Journalistens dekning av NRK her

PFU som smakspoliti?

Isungset frykter at PFUs bruk av konklusjonen “kritikk” kan gjøre utvalget til et smakspoliti.

– Kritikk skal ifølge PFUs tradisjon brukes når det ikke er rom for å forankre et vedtak i konkrete punkter i Vær Varsom-plakaten. Vår konklusjon er at vi vanskelig kan lære noe av denne kjennelsen i PFU. Vi mener vi har laget et nyansert program.

K-rådets leder, Per Edgar Kokkvold, justerte den siste oppfatningen til Isungset:

– Begrepet kritikk bruker man også når man mener at det er en mildere form for brudd.

Kokkvold ga for øvrig uttrykk for at det var feil av rådet å avvise denne klagen da den først kom inn. Han understreket at klagen til K-rådet er annerledes enn den som ble behandlet av PFU, som kun handler om punkt 4.9 - den såkalte selvmordsparagrafen - i Vær Varsom-plakaten.

– Klagen til oss er mye videre. Dette er en sak det er naturlig å løfte videre fra den ene dokumentaren. Temaet blir stadig mer aktuelt etter hvert som befolkningen blir eldre. De som blir eldre vil stille større krav til å leve et godt liv også på slutten, og ikke leve nær døden i tiår.

Bred debatt

Etter halvannen times bred og detaljert debatt samlet K-rådet seg om en innholdsrik uttalelse. Der heter det blant annet:

“Kringkastingsrådet mener at diskusjonen om slike temaer ikke må føres kun av fagfolk og politikere. De angår hele samfunnet og må derfor være gjenstand også for NRKs journalistikk. Et program om selvmord der hovedpersonen behandles vennlig og respektfullt kan tenkes å oppmuntre andre som vurderer å gjøre slutt på sitt liv. Men det var knapt noe alternativ å behandle Siv Tove Pedersen annerledes. Klagerne har likevel et poeng når de påpeker at elementer i programmet, som venninnens avskjedsord “Fly like an Eagle”, kan virke unødig romantiserende. Her kunne NRK med fordel ha gjort andre valg.”

Rådet mener at Brennpunkt-redaksjonen kunne fått bedre fram at Siv Tove Pedersens livshistorie gjorde henne spesielt utsatt for selvmordstanker.

“På den annen side ville en slik problematisering kanskje ha skapt inntrykk av at hun ikke tok et selvstendig og veloverveid valg. Intervjuene viste en kvinne med styrke og refleksjonsevne. Av samme grunn er det vanskelig å tro at deltakelsen i NRKs prosjekt i seg selv bidro til at hun fullførte selvmordet, selv om dette dessverre ikke kan utelukkes.”

Et spørsmål om balanse

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen stilte et spørsmål han etter eget utsagn baler mye med selv, ikke minst i forbindelse med dette programmet:

– Er det sånn at kravet til balanse gjør at vi ikke kan bringe en enkeltpersons dramatiske, kontroversielle historie og valg, uten at den blir korrigert av ekspertise? Jeg har kommet til at av og til må en enkeltpersons historie få lov til å stå alene i den konteksten. Så får vi bruke andre flater, programmer og tidspunkter til å bringe debatten videre.

Han minnet om at temaet ble fulgt opp av NRK-programmer som Verdibørsen, Norgesglasset og Dagsnytt 18. Eriksen sa følgende etter debatten:

– Man går veldig langt inn i det som er en redaktørbeslutning, i forhold til å programmere. Men jeg aksepterer at man peker på at vi burde fanget opp problemstillinger, slik det står i uttalelsen.

Horn sa avslutningvis at han var skuffet over debatten i K-rådet. Den ble etter hans oppfatning preget av Brennpunkt-redaksjonens argumenter om at klagen var politisk og bygget på at motforestillingene mot aktiv dødshjelp ikke fikk komme fram.

– Vår agenda var ikke å klage på Pedersens valg. Det vi savner er et større kildetilfang i Brennpunkts framstilling av Pedersens historie, ikke spesifikt en debatt i etterkant av programmet.

 

Powered by Labrador CMS