NJ-leder Thomas Spence er svært fornøyd med NRKs nye SoMe-avtale. Foto: Birgit Dannenberg

NJ-lederen mener NRKs SoMe-avtale setter en gullstandard

Venter at prinsippet om betaling for avtalt arbeid med sosiale medier vil spre seg i hele bransjen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NRK og NRKs Journalistlag (NRKJ) og deres organisasjoner Spekter og Norsk Journalistlag kom til enighet i årets hovedoppgjør torsdag, 11 timer på overtid. Avtalen inneholder et element som kan vise seg å være gull verdt også for journalister i aviser, nettpublikasjoner, ukepresse og andre medier.

NRK og Norsk Journalistlag/NRKJ ble nemlig enige om at avtalt arbeid med sosiale medier skal regnes inn i arbeidstiden. Denne typen innsats skal lønnes som og likestilles med annet arbeid. Det skal bli slutt på gratisarbeidet.

Dette er gullstandarden

Følgende tekst ble en del av protokollen etter oppgjøret:

“Partene er enige om at avtalt arbeid med sosiale medier organiseres og godtgjøres på lik linje med annet arbeid i NRK.”

– Det er viktig for oss at vi nå er enige om at dette er arbeid som skal godtgjøres. Det slår fast at arbeid på sosiale medier ikke skal være gratis arbeid, sier NRKJ-leder Richard Aune.

NJ-leder Thomas Spence mener at NRK har bidratt til å sette en gullstandard i mediebransjen, ved å få la NRKJ få gjennomslag for sitt SoMe-krav.

– Det ligger veldig mye arbeid, faktainnhenting og en bevisst politisk linje bak. Vi må få regulert forholdet mellom arbeid, fritid, sosiale medier og journalistikk på nye plattformer. Dette er et gjennombrudd som bør bli gullstandarden for hele norsk medieverden.

– Det kan tas lokale initiativ

– Så da kan vi vente at tilsvarende krav vil bli fremmet i kommende tariffoppgjør for aviser, nettpublikasjoner, tv, radio og andre områder der det jobber journalister?

–Ja, det tror og håper jeg. Det er ingen grunn til å tro at dette er et særproblem for NRK. Men jeg tror ikke man skal vente i to år til neste hovedoppgjør i avisene, ukepressen eller andre steder. Her kan det tas lokale initiativ til avtaler i den enkelte redaksjon.

Spence betegner arbeidet med sosiale medier som uregulert land, der noen av NJs medlemmer er altfor ivrige.

– De skjønner ikke helt forskjellen på arbeid og fritid, og at sosiale medier både er et arbeidsverktøy og et sted der man kan boltre seg privat. Vi må bruke NRK-avtalen til å oppdra dem til å forstå og respektere hensynet til seg selv og kolleger, slik at de kan leve lenge i yrket.

Bort med gratisarbeid

NJ-lederen er svært fornøyd med at organisasjonen for første gang har fått på plass en formulering som klart sier at å drive journalistikk på nye plattformer også er arbeid. Spence poengterer at avtalen slår fast at en slik avtalt innsats verken er fritid eller gratisarbeid.

– Men det står også at det skal være avtalt arbeid, og det aksepterer vi. Man kan ikke sitte i sofaen, kommentere og drive med vanlig privat arbeid og kalle det journalistikk. Men hvis det er en del av jobben å røkte sine saker, følge med i kommentarfelt, svare og følge opp saker, så er det moderne journalistikk som må reguleres.

Grensesetting

Spence gjentar at han er veldig glad for dette avtalepunktet. Han legger til at også NRK selv er interessert i å sette grenser. NJs erfaring er at både i NRK og i andre mediebedrifter forventer ledere og redaktører at medarbeiderne skal stå på nærmest døgnet rundt og være aktive i sosiale medier.

– Det går ikke. For noen unge føles det riktig og naturlig, men de kan både brenne seg ut og ta skade av å ikke forstå at man må sette noen grenser, sier Spence.

Powered by Labrador CMS