Sivilombudet har uttalt seg etter innsynssak rundt utnevnelsen av Anniken Huitfeldt som ambassadør. Her sivilombud Hanne Harlem.

Varsler fokus på UDs tidsbruk i innsynssaker

Får korreks fra Sivilombudet på flere områder.

Publisert

Da frilansjournalist Sigmund Aas krevde innsyn fra Utenriksdepartementet i  dokumenter rundt utnevnelsen av Anniken Huitfeldt som ny USA-ambassadør, ble kravet først avslått.

Senere fikk Aas tilsendt utlysningstekst og offentlig søkerliste. Men da han ba om innsyn i  innholdsfortegnelse over sakens dokumenter, var beskjeden at «det ikke foreligger noen dokumentliste i saken».

Da Sivilombudet fikk saken, sendte de flere spørsmål til departementet, som blant annet svarte at dokumenter i saken ikke var arkivert da Aas sendte sine krav. De uttalte også at «[n]ormalt vil det være hjemmel for og behov for å unnta interne dokument jf. offentleglova § 14».

– Uriktig

Departementet erkjente at de «har beklageligvis oversittet normal behandlingstid for innsynssaker ved flere anledninger.»

Saken har fått Sivilombudet til å gi korreks på flere områder, i en fersk uttalelse Journalisten har sett.

«Sivilombudet er kommet til at Utenriksdepartementets utgangspunkt om at 'normalt vil det være hjemmel for og behov for å unnta interne dokument' er uriktig og finner grunn til å minne om at offentleglovas utgangspunkt er at saksdokumenter er offentlige», står det i uttalelsen.

Flere dokumenter ikke journalført

Ombudet merker seg at departementet har beklaget saksbehandlingstiden, men vil i tiden fremover følge særskilt med på behandlingstiden i innsynssaker i Utenriksdepartementet, opplyses det.

Videre bes departementet om å få orden på journalføringen i saken:

«Ombudet er kommet til at det ikke vil være i tråd med arkiv- og offentleglovas krav om fortløpende journalføring å avvente journalføringen til statsrådsbehandlingen har funnet sted, så fremt det er dokumenter som er journalføringspliktig i saken. Ombudet er kommet til det ikke er oppgitt hjemmelsgrunnlag for at dokumentene i to saker i sakskomplekset ikke skal journalføres eller grunnen til at de ikke er synlig på journalen som er publisert på eInnsyn», skriver Sivilombudet og lanserer tidsfrist:

«Departementet er bedt om å synliggjøre disse i journalen så snart som praktisk mulig, eller oppgi grunnen til at dette ikke skal eller kan gjøres. Ombudet ber om at tilbakemelding om at dette er gjort innen 15. august 2024.»

Powered by Labrador CMS