PFU 29.03.2023 Asle Toje og Gunnar Kagge
Asle Toje ønsket å felle Vårt Oslo for stigmatiserende omtale av Renaud Camus, Gunnar Kagge (t.h.) var av en annen oppfatning.

Pressens Faglige Utvalg

Vårt Oslo gikk fri etter fascist-omtale

Asle Toje ville felle Vårt Oslo for å beskrive den franske forfatteren Renaud Camus som fascist. 

Publisert Sist oppdatert

Vårt Oslo brøt ikke god presseskikk da de omtalte den franske forfatteren Renaud Camus som «fascist», og boka hans «Dere skal ikke erstatte oss», som en «fascist-bok». 

Det mener Pressens Faglige Utvalg (PFU) som onsdag lot Vårt Oslo gå fri. 

Bruken av «fascist» i tittelen er helt på grensen, mener utvalget, men det er greit å beskrive begrepet  «The Great Replacement» som en konspirasjonsteori.  

Vårt Oslo skrev i en artikkel at Deichman bibliotek nektet forlaget Legatum Publishing å lansere en ny bok av Camus i deres lokaler.

Konspirasjonsteori

Det er det omdiskuterte forlaget Legatum Publishing som klaget Vårt Oslo inn for PFU. Klager mener omtalen av forfatteren er stigmatiserende, og det samme mener de gjelder for Vårt Oslos omtale om begrepet «The Great Replacement», som en konspirasjonsteori. 

«Det finnes konspirasjonsteoretikere som har kapret Camus’ uttrykk, men uttrykket i seg selv er ikke en teori, men et navn på en pågående demografisk prosess», skriver Lagatum i sin klage. 

Forlaget mener Vårt Oslo har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær varsom-plakaten (VVP):

  • 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • 4.3, om stigmatiserende omtale
  • 4.4, om dekning for vinkling
  • 4.14, om samtidig imøtegåelse

– Presist

Vårt Oslo mener imidlertid at beskrivelsene av både Renaud Camus, boka hans og begrepet «The Great Replacement» er presise politiske beskrivelser.

De mener de ikke har brukt «fascist » eller «konspirasjonsteori » som skjellsord, men som dekkende og velkjente begreper om boken til en « kjent, offentlig hvit nasjonalist og konspirasjonsteoretiker på ytre høyre fløy i europeisk politikk».

De mener også at artikkelen ikke utløser samtidig imøtegåelse for forlaget, fordi den handler om boka til forfatteren, ikke om forlaget. Forlaget kom også til orde i et leserinnlegg.  

Toje ikke enig

Er Camus en fascist, spurte representant for allmennheten, Asle Toje, under diskusjonen, før han selv svarte nei. Han etterlyste en diskusjon om at Vårt Oslos omtale kunne være stigmatiserende omtale.

– Det er åpenbart stigmatiserende omtale. Jeg synes vi skal felle på 4.3, sa Toje og la vekt på at ordet fascist ikke var i anførselstegn i tittelen. 

 Toje fikk imidlertid motstand i utvalget, og Gunnar Kagge la blant annet vekt på at ting kunne ha vært gjort annerledes i artikkelen, men at det ikke er snakk om et presseetisk brudd. 

Flere i utvalget mente bruken av fascist var i grenseland, men endte med å la Vårt Oslo gå fri. Toje vurderte lenge å ta dissens i saken, men sluttet seg til utvalget hvis uttalelsen ble endret. 

Powered by Labrador CMS