Morgan Andersen i Høyesterett tidligere i år. Foto: Martin Huseby Jensen

Aftenposten og Fredriksstad Blad kryper til korset i Andersen-saken

Slutter seg til en rekke andre medier som har beklaget overfor den tidligere fotballdirektøren.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med kommentarer fra Morgan Andersen og Espen Egil Hansen)
 
For to uker siden ble det kjent at Fædrelandsvennen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad innrømmet at Morgan Andersen burde ha fått muligheten til samtidig imøtegåelse i forbindelse med beskyldningene mot ham om grov skatteunndragelse.
 
De tre Schibsted-avisene valgte å beklage overfor Andersen, etter å ha blitt innklaget til Pressens Faglige Utvalg.
 
Nå følger Aftenposten og Fredriksstad Blad etter.

Aftenposten-påstand

Påstanden om skatteunndragelse ble framsatt i en artikkel i Aftenposten 14. desember 2011, både i papirutgaven og på nett, og ble gjengitt av en rekke andre medier. Bakgrunnen var en avtale Fredrikstad Fotballklubb, der Andersen var direktør, skulle ha inngått med fotballspilleren Abgar Barsom.
 
Aftenposten hadde ikke innhentet Andersens kommentar på publiseringstidspunktet. Senere samme dag avviste Morgan Andersen beskyldningen. Hans imøtegåelse ble publisert på Aftenpostens nettutgave samme dag, og den opprinnelige nettartikkelen ble samtidig justert. Imøtegåelsen ble dessuten publisert i papirutgaven dagen etter. 

Felt i PFU

Andersen klaget Aftenposten inn for PFU, som i 2012 felte Aftenposten. PFU mente at redaksjonen burde ha gitt Andersen rimelig mulighet til samtidig imøtegåelse ved publisering av den opprinnelige artikkelen, når kildegrunnlaget for beskyldningen ikke var bedre.
 
Andersen gikk senere til søksmål mot Aftenposten, med krav om 3,7 millioner kroner i erstatning. Han mente at Aftenpostens opprinnelige artikkel innebar en rettstridig ærekrenkelse av ham.
 
Sensommeren 2013 ble Aftenposten frifunnet i tingretten for ærekrenkelse. Morgan Andersen anket avgjørelsen inn for lagmannsretten og fikk medhold der. Aftenposten valgte å ta saken videre til Høyesterett.
 
25. juni i år ble det kjent at Høyesterett frikjente Aftenposten. Retten slo med 3 mot 2 stemmer fast at Aftenposten trykket udokumenterte og ærekrenkende beskyldninger, men konkluderte med at det ikke var rettsstridig.
 
Flertallet i Høyesterett anerkjente et visst slingringsmonn i den løpende nyhetsdekningen, med hensyn til spørsmålet om å ha dekning for fakta til enhver tid.

Avisene klaget inn til PFU

13. oktober i år leverte Morgan Andersen inn klager til PFU mot Aftenposten, VG, Adresseavisen, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende og Fredriksstad Blad. Andersen krevde at avisene skulle bringe en beriktigelse og beklagelse i tråd med Vær Varsom-plakatens punkt 4.13. De hadde i første omgang ikke gått med på noen beklagelse, men etter at klagene ble sendt til PFU løsnet det.
 
Aftenbladet, BT, og Fevennen valgte umiddelbart å løse striden i form av en minnelig ordning, ved at de beklaget at de ikke lot Andersen slippe til med en samtidig imøtegåelse.
 
Morgan Andersen ble svært glad for beklagelsene, uttalte han til Journalisten.no.

Aftenposten ga etter

Mandag kom Aftenposten etter. I en usignert beklagelse heter det, med henvisning til frifinnelsen i Høyesterett:
 
«Aftenposten presiserer likevel at vi hverken da eller senere har kunnet sannsynliggjøre den påstanden som ble publisert 14. desember 2011 og beklager at beskyldningen kom på trykk slik den gjorde i den opprinnelige artikkelen.»
 
Les Aftenpostens beklagelse her
 
Morgan Andersen bekrefter overfor Journalisten.no at PFU-klagen mot Aftenposten er løst gjennom en minnelig ordning.
 
Sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen, svarer dette på spørsmål om hvorfor det satt det så langt inne for å komme med denne beklagelsen:
 
– Da vi fikk PFU-klagen fra Morgan Andersen mandag 12. oktober, med en klagefrist på to uker, gjorde vi det PFU oppfordrer oss til. Vi søkte å komme fram til en minnelig ordning med klageren. Mandag, innen fristen, ble vi enig med Andersen om at saken kunne løses i minnelighet gjennom at vi beklaget at vi i oppslaget i 2011, som ble korrigert senere samme dag, trykket en påstand vi ikke kunne sannsynliggjøre.
 
Hansen viser til at Aftenposten i flere år, og sist under Høyesteretts behandling av Andersens krav om erstatning på 3,7 millioner kroner for ærekrenkelse, har erkjent at avisa ikke har kunnet sannsynliggjøre påstanden i første versjon av artikkelen som ble publisert 14. desember 2011.

– Aftenposten vant som kjent rettssaken, fordi Høyesterett mente at selv om den opprinnelig publiserte påstanden ikke kunne sannsynliggjøres, var vår dekning av saken sett som helhet rettmessig. At vi forsvarte oss i søksmålet, dreide seg altså ikke om vegring mot å erkjenne feil i den opprinnelige artikkelen. Det vi motsatte oss, var Andersens krav om 3,7 millioner kroner i erstatning, sier Hansen.

Presisering holdt ikke

Mandag ettermiddag valgte også Fredriksstad Blad, som publiserte en artikkel 14. desember 2011 om Andersen basert på Aftenpostens dekning av saken, å komme med en beklagelse overfor Morgan Andersen.

FB forsøkte seg i første omgang med en presisering 14. oktober. Der het det at Høyesterett i sin dom viste til at Aftenposten har erkjent at det ikke kan føres sannhetsbevis for at Andersen inngikk avtalen eller medvirket til at den ble inngått. Denne presiseringen aksepterte ikke Andersen som en såkalt minnelig løsning på PFU-klagen.
 
Under tittelen «Beklager, Morgan Andersen» skriver FB blant annet at Aftenpostens beklagelse noe tidligere på dagen mandag ga FB grunnlag for å vurdere Andersens krav om beklagelse en gang til. Da valgte redaksjonen å endre standpunkt.
 
«Derfor ønsker jeg på vegne av Fredriksstad Blad å beklage overfor Morgan Andersen at vi publiserte den ikke sannsynliggjorte påstanden fra Aftenposten i artikkelen 14. desember 2011», skriver sjefredaktør René Svendsen.

Valgte å være pragmatisk

Svendsen gir følgende kommentar til Journalisten.no:
 
– Vi forsøkte å oppnå minnelig ordning med en presisering som ble publisert for to uker siden. Da det ikke lyktes, valgte vi å gå prinsipielt til verks i svaret til PFU. Når Aftenposten nå beklaget på en måte som etter vår tolkning erkjenner dårlig kildegrunnlag, valgte vi å være pragmatiske, og likevel beklage.
 
Svendsen opplyser at det fortsatt ligger an til PFU-sak, etter som Andersen ikke har akseptert FBs beklagelse. Saken er dermed ikke løst gjennom en minnelig ordning.
 
Dette bekrefter Andersen.
 
– Saken er til behandling i PFU og fristen for kommentarer og tilsvar er ute. FB har ikke rettet opp inntrykket av at jeg kan ha inngått avtalen, og har ikke beklaget på selvstendig grunnlag.

Andersen opplyser at også klagesaken mot Adresseavisen nå er løst i minnelighet, mens VG ikke hadde svart PFU innen fristen. Dermed ligger det an til behandling i pressens selvjustisordning både for Fredriksstad Blad og VG.

Powered by Labrador CMS