Sør-Varanger Avis har 5 typografer og 3 journalister – nå må det kuttes

Kirkenes-avisa har snart ikke egenkapital igjen, og må redusere med 4,5 årsverk for å gå i overskudd neste år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I Sør-Varanger Avis er journalistene bekymret for fremtiden. Inntil nylig har de vært fem journalister, men nå har to av dem sagt opp. Den ene gikk på dagen og den andre jobber ut året. Disse blir ikke erstattet, og da vil det være tre journalister igjen. Til sammenligning har avisa fem typografer.

De siste fire årene har egenkapitalen i selskapet falt fra 5,5 millioner kroner i 2010 til 1 million kroner per 31. desember i fjor.

«Vi holder ikke særlig lenge»

Jeg ser at det vil være fem typografer og tre journalister i avisa til neste år, noe som er ganske spesielt i 2015

Nestleder i redaksjonsklubben, Yngve Grønvik, forteller at han og de andre journalistene er svært oppgitt over situasjonen. 

– Det var jo beleilig for ledelsen at to journalister sa opp nå. Da slapp de å se på funksjoner og omorganisering. Jeg ser at det vil være fem typografer og tre journalister i avisa til neste år, noe som er ganske spesielt i 2015. Det minste man må sørge for er at de har nok å gjøre.

– Er det behov for dem?

– Redaksjonsklubben har flere ganger foreslått at man kunne brukt ressursene bedre. At malstyringsverktøy, som vi ikke har, kunne gjort at typografene kunne jobbet mer effektivt med flere produkter, som bilag. Vi har vårt eget trykkeri og trenger produkter å trykke. Men det har blitt blankt avvist. Ledelsen mener tydelivis at situasjonen er helt grei så lenge de klarte å nedbemanne fire årsverk, så jeg er veldig skuffet over at redaksjonen skal bli straffet med enda vanskeligere arbeidsforhold uten at man har noen plan for hva slags avis vi skal lage med færre ressurser. 

Grønvik sier at flere av journalistene i redaksjonen er sykemeldt for tiden.

– Og det tas ikke inn vikarer. Ledelsen mener vi skal klare å drive med journalistikk uten journalister.

Det er synd at ledelsen bygger ned

– Er du redd for avisa?

– Ja, veldig. Vi holder ikke ut særlig lenge slik som det er nå. Vi er en veldig spesiell lokalavis i at vi har abonnenter i nesten hver eneste husstand, dekker stort og smått, men at vi også lager gode saker fra naboen, Russland. Nyheter er avisas sterke side, så jeg synes det er synd at ledelsen velger en linje hvor man bygger ned det som har blitt bygd opp, sier Grønvik.

Interessert i medienyheter? Følg Journalisten.no på Facebook og få nyhetene i strømmen din:

 

Avisen hadde et papiropplag på 3.500 eksemplarer i fjor, ned fra 3.805 eksemplarer i 2009. Netto totalopplag lå i fjor på i gjennomsnitt 3.646, det digitale var på 3.326. Sør-Varanger kommune har 10.221 innbyggere.

– Vi er poteter

Det er bruk for oss

Teknisk sjef i avisa, Bente Lantho Flå forteller at noen av typografene også er trykkere. De trykker avisa Østhavet i Vardø og produserer annonsebilag. Hun sier at typografene i tillegg driver med salg og pakking.

– Så vi er i grunnen litt poteteter som gjør mye forskjellig, sier Flå til Journalisten.

– Forstår du at det kan virke mye med fem typografer?

– Jeg skjønner at det kan virke litt rart. Men i og med at vi gjør så mye annet i tillegg, er det bruk for oss. 

I den situasjonen avisa er i nå, er også de ansatte på den tekniske avdelingen redde for jobbene sine.

– Ja, det er klart vi er det. Det er jo en dramatisk situasjon, men vi har ikke snudd alle steiner. Vi kan fortsatt se på funksjoner og organisering, så hvor vi ender opp hen vet vi ikke ennå.

Tapper egenkapital

Sjefredaktør og daglig leder Randi Fløtten Andreassen i Sør-Varanger avis er for tiden sykemeldt. Dermed er det styreleder og tredje største eier Kjell Wickstrand som nå fungerer i rollen.

Den fungerende publisheren har ikke besvart Journalistens gjentatte telefonhenvendelser. I stedet har Sør-Varanger Avis sendt Journalisten en pressemelding datert 12. november. Der skriver Wickstrand at avisen taper penger og at tappingen av egenkapital ikke kan fortsette fordi den snart er tapt:

«Styret har derfor vedtatt et rammebudsjett for neste år som viser et pent overskudd,» heter det i meldingen, som peker ut tre tiltak:

  •  Å redusere antall årsverk i Sør-Varager Avis fra 19,5 til 15. I tillegg til journalistene og typografene består de ansatte av nyhetsledelsen, ansatte knyttet til trykkeri og administrativt ansatte.
  • Å intensivere internprosesser i avisen for å sikre kostnadskontroll og stabile inntekter selv om inntektene vil kunne komme til å bli på et langt lavere nivå enn tidligere år.
  • Administrasjonen har fått fullmakt til å gjennomgå alle arbeidsrutiner mv med sikte på å tilpasse dem den nye bemanningssituasjonen.

Wickstrand skriver at styrets viktigste oppgave er å sørge for å sikre sunn økonomisk drift. Og selv om avisa må kutte 4,5 årsverk er han sikker på at avishuset vil befeste Sør-Varanger Avis’ sterke posisjon og fortsatt være den ledende og foretrukne lokalavis i hele kommunen.

Den største konkurrenten i kommunen er NRK med tre journalister.

Eier ikke tatt stilling til kapitalutvidelse

Nordavis, som er utgiverselskapet for Altaposten, er nest største eier i Sør-Varanger Avis med en andel på 11,71 prosent. Men de er ikke representert i styret. Administrerende direktør Tor Sara sier de ikke har fått noen henvendelse fra Sør-Varanger Avis om å skyte inn mer kapital.

– Jeg vet ikke om det er en problemstilling heller, og vi har derfor ikke tatt stilling til det spørsmålet, sier Sara.

Powered by Labrador CMS