STENGTE PENGESEKKEN: Daværende NJ-leder Elin Floberghagen var med på å stanse overføringene av solidaritetsmidler til IFJ. Foto: Birgit Dannenberg

Stanset pengeflom til IFJ

Norsk Journalistlag er ikke trygg på hva solidaritetsmillionene går til. Heller ikke Utenriksdepartementet har bevilget penger siden 2010.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Journalisten fortalte tirsdag historen om den interne striden i International Federation of Journalists (IFJ), med maktkamp, beskyldninger om stemmefusk, hemmelighold og penger som forsvinner. Kranglingen har resultert i at pengestrømmen fra nord til IFJs hjelpefond har stanset opp.

Hjelpefondet (Safety Fund) for journalister i nød er i dag på 1,3 millioner euro, det vil si nær 11 millioner kroner. Fondets suverent største givere har tradisjonelt vært Norsk Journalistlag og Dansk Journalistforbund.

Stengte pengesekken

Men både det norske og det danske journalistforbundet stengte pengesekken da konflikten med IFJs president Jim Boumelha og hans allierte spisset seg til i 2010. I 2009, det siste året med innbetalinger fra NJ og DJ, ga danske medlemmer 720.000 danske kroner. NJ bidro med 252.000 norske kroner.

(Se tabell oppe til høyre, bruk markøren for å forstørre)

DJ driver en aktiv innsamling av solidaritetsmidler direkte fra sine egne medlemmer. NJ på sin side setter hvert år av én prosent av kontingentinntektene sine til et internt, internasjonalt solidaritetsfond. I 2012 bidro NJ-medlemmene på denne måten med 440.900 kroner til solidaritetsarbeid. NJs solidaritetsfond var ved siste årsskifte på 3,85 millioner kroner.

Enkeltprosjekter

En stor del av utbetalingene fra solidaritetsfondet kanaliseres fortsatt via IFJ, men utenom den politiske ledelsen og direkte til enkeltprosjekter. Fondet utbetalte i fjor 682.500 kroner til ulike formål, altså langt mer enn beløpet som kom inn fra NJ-medlemmene. Blant annet gikk 100.000 kroner til IFJs utviklingsprosjekt for palestinske journalister, 162.500 kroner til et sikkerhetskontor for journalister på Filippinene og betydelige bistandmidler direkte til enkelte afrikanske forbund.

NJs kontingent til IFJ og dens europeiske gren EFJ utgjør til sammen 354.000 kroner i 2013. NJ blir i år fakturert for 7.646 aktive medlemmer.

Større usikkerhet

Tidligere NJ-leder Elin Floberghagen mener IFJ og dets sekretariat har gjort, og fortsatt gjør, en god og viktig innsats med å samle inn penger, drive sikkerhetsarbeid og gjennomføre solidaritetsprosjekter rundt i verden. De siste årene som NJ-leder opplevde Floberghagen imidlertid en større usikkerhet for hva IFJ benytter pengene sine til.

– Det handler om å delta i politikken, få åpen informasjon og se hvordan pengene brukes. NJ formidlet kontakt til norsk UD, så vi ønsket trygghet for hvordan pengene ble brukt. Den nordiske modellen er å avlevere prosjektrapport og regnskaper, slik IFJ var flinke til mens Aidan White var generalsekretær, sier hun.

White gikk av som generalsekretær i januar 2011, etter 24 år i stillingen, som følge av uenighet og strid med sin britiske landsmann Boumelha og hans politiske ledelse.

Usikkerheten i forholdet til IFJ har ført til at NJ nå i større grad engasjerer seg i bilaterale prosjekter for journalister, blant annet de mangeårige prosjektene i Russland og på Filippinene. Det danske journalistforbundet har siden 2010 kanalisert bistandsmidler via organisasjonen International Media Support (IMS).

UD bidro til 2010

Det har heftet stor usikkerhet rundt IFJs bruk av penger i Afrika, som følge av sterke beskyldninger mot IFJs regionale leder Omar Faruk Osman. Både Osman selv og IFJ-president Boumelha avviser mistankene om økonomiske misligheter, men en FN-rapport Journalisten har fått tilgang til bidrar til å øke skepsisen mot somalieren. Det siste halve året har Osman mistet en rekke av sine posisjoner i IFJ og i somalisk LO.

Det norske utenriksdepartementet har i samarbeid med NJ bidratt med direktestøtte til tre IFJ-prosjekter i Afrika siden 2007, da den nå så omstridte Jim Boumelha tok over som president i IFJ:

* 515.000 kroner til styrking av kvinnelig deltakelse i fagforeningsarbeid i Øst-Afrika i 2007.

* 400.000 kroner til en konferanse for somaliske journalister i 2009. Tema: Opplæring og profesjonalisering.

* 570.000 kroner til en konferanse for kvinnelige afrikanske journalister, arrangert i Rwanda i 2010.

Seniorrådgiver Elisabeth Salvesen i UDs seksjon for menneskerettigheter og demokrati sier at midlene er bevilget i samråd med og på anbefaling fra NJ. UD har kanalisert støtten via direktøren for IFJs regionkontor i Afrika, Gabriel Ayite Baglo.

– Det har fungert helt utmerket. Vi har mottatt alle nødvendige regnskaper og rapporter. Alt har vært i sin skjønneste orden, fastslår Salvesen.

UD har ikke bidratt til nye journalistprosjekter i Afrika siden 2010.

– Vi har ikke fått noen søknader siden 2010. Dersom det kommer nye søknader vil vi konsultere NJ, sier Salvesen.

Kilder: IFJs samt NJs og DJs regnskaper og budsjetter 2007-2013.

Powered by Labrador CMS