Den ukrainske ambassadøren i Norge, Viacheslav Yatsiuk, sendte PFU-klage mot NRK.

NRK Dagsrevyen felt i PFU etter klage fra Ukrainas ambassadør: – Veldig spesiell journalistikk

Mener Dagsrevyen sviktet på kildekritikk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Da Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet klage fra Ukrainas ambassadør til Norge mot NRK Dagsrevyen, endte de med å felle Dagsrevyen for brudd på god presseskikk på Vær varsom-punkt 3.2 om opplysningskontroll og kildekritikk.

NRK brukte byråstoff basert på en statskontrollert russisk kanal, og de eksplosive påstandene som kom fram i materialet ble ikke tilstrekkelig satt i kontekst eller utsatt for kildekritikk, konkluderte PFU.

I desember 2021, to måneder før Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina, sendte ambassadør Viacheslav Yatsiuk en klage etter et innslag sendt på NRK Dagsrevyen julaften 2021, om den daværende krigssituasjonen i det østlige Ukraina.

Ambassadøren mente NRK videreformidlet russisk desinformasjon da en separatisttalsmann blant annet snakket om ukrainske planer om kjemisk krigføring.

Klageren mente NRK burde gitt mulighet til samtidig imøtegåelse og rettet og beklaget i etterkant.

I sitt PFU-tilsvar skrev NRK at innslaget var basert på redaksjonelt materiale distribuert av nyhetsbyrået AP, som hadde hentet opptakene fra en russisk statskontrollert kanal. NRK påpekte viktigheten av å ta forbehold når det fremsettes påstander som vanskelig lar seg verifisere, og mener det ble gjort. NRK erkjente samtidig at redaksjonen kunne vært tydeligere i sine forbehold, men avviste at klagers rett på samtidig imøtegåelse ble utløst.

PFU-medlemmene var enige om at NRK hadde sviktet på opplysningskontroll.

– Veldig spesiell journalistikk og spesielle svar fra NRK. De er åpenbart ikke uenig i at de har redaksjonelt ansvar for byråstoff. Men dette er så propagandaaktig som det går an, sa PFU-medlem Gunnar Kagge om innholdet som ble vist i innslaget.

– Det eneste NRK gjør er å si to ganger at «han hevder». Andre forsøk på å sette i kontekst finnes ikke, sa Kagge videre.

Den vedtatte uttalelsen lyder i sin helhet:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at NRKs publisering er basert på bilder fra en statskontrollert russisk tv-kanal. Selv om bildene er formidlet via et anerkjent nyhetsbyrå, understreker PFU at det alltid er den enkelte redaksjons selvstendige ansvar å sørge for at innholdet som publiseres innfrir kravene i Vær Varsom-plakaten (VVP).

PFU minner om at enhver kilde har en agenda, og i krig og konflikt, der det også foregår en informasjonskrig, er det helt avgjørende at mediene gjør et grundig kildearbeid. Som NRK også selv påpeker i sitt tilsvar, brukes propaganda bevisst og målrettet som et middel for å villede og påvirke opinionen. Ukritisk videreformidling kan få alvorlige følger.

Mediene må derfor være seg bevisst hvordan de formidler den typen innhold og udokumenterte påstander som det er snakk om i dette tilfellet. For det første handler det her om innhold som kommer fra en ufri, statskontrollert tv-kanal, styrt av en part som er kjent for å spre propaganda og desinformasjon. For det andre handler det om svært sterke anklager som under normale forhold ville kreve samtidig imøtegåelse.

Som det går frem av VVP 4.14, skal det «så vidt mulig» gis adgang til samtidig imøtegåelse. I den løpende dekningen av en krigssituasjon vil det imidlertid ikke alltid være mulig å nå den angrepne part, for eksempel om det handler om paramilitære grupperinger som det først og fremst ble pekt på i dette tilfellet. PFU understreker at mediene likevel må sørge for at mulige og alternative motforestillinger blir belyst, slik at publikum blir best mulig opplyst, jf. VVP 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde. Etter utvalgets mening er den sentrale presseetiske problemstillingen her også knyttet til VVP 3.2.

Det er på dette punktet PFU mener NRK sviktet i det aktuelle innslaget. Det er dessuten vesentlig at mediene gir tilstrekkelig kontekst, slik at seerne forstår hva slags innhold og informasjon som formidles. I slike tilfeller som dette er det ikke tilstrekkelig å ta noe forbehold. Publikum må også på en tydelig måte få vite at innholdet er produsert av en statskontrollert kanal; at utgangspunktet ikke er uavhengig journalistikk.

Etter PFUs mening er det ikke nødvendigvis et problem å videreformidle denne typen innhold, men det er helt avgjørende hvordan man gjør det, hvilken kontekst som settes, og at man ikke utelater sentral informasjon om kilden. Den manglende troverdigheten til den typen kilde det her er snakk om, innebærer at det stilles ekstra strenge krav til kildekritikken.

NRK har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.»

Powered by Labrador CMS