PFU behandlet sak mot TV 2 bak lukkede dører, her ved nestleder Ellen Ophaug. Bildet er fra et tidligere møte.

Derfor ble TV 2 felt i PFU for identifisering av kommuneoverlege

La vekt på liten forvekslingsfare og tidlig stadium av straffesak.

Publisert Sist oppdatert

TV 2 ble klaget inn til PFU, og felt, for identifisering av den overgrepssiktede kommuneoverlegen i Trøndelag, meldte NRK onsdag.

TV 2 er eneste store medium som har identifisert mannen med fullt navn og bilde.

Torsdag ettermiddag la PFU ut uttalelsen som begrunner fellelsen på punkt 4.7 om identifisering.

Punktet sier at mediene skal være varsomme med bruk av navn og bilde på personer som omtales i forbindelse med straffbare forhold. I tillegg presiseres det at man skal vise særlig varsomhet i en tidlig fase av etterforskning, påpeker utvalget.

«I det aktuelle tilfellet hadde legen status som siktet. Det var ikke tatt ut tiltale, omfanget var ennå uavklart og den siktede hadde ikke vært avhørt», står det i uttalelsen.

Det er først og fremst samfunnets informasjonsbehov som kan begrunne identifisering med navn og bilde, fortsetter PFU:

«Et argument for identifisering kan være å beskytte forsvarsløse ofre for kriminelle eller klanderverdige handlinger. PFU merker seg at den siktede var suspendert fra stillingen på publiseringstidspunktet, noe som kan være et argument mot at det fantes en overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer i det aktuelle tidsrommet.»

Rommet for spekulasjoner rundt identiteten var liten, mener utvalget:

«Utvalget kan ikke se at det forelå noen stor forvekslingsfare, slik at andre leger uberettiget kunne bli utsatt for grunnløs mistanke. Det var offentlig kjent at den omtalte hadde en rolle som kommuneoverlege, som det bare finnes èn av. Lokalsamfunnet var også informert gjennom kommunale informasjonsmøter etc.»

Den omtalte hadde en viktig samfunnsrolle som kommuneoverlege, men utvalget påpeker samtidig at de påståtte handlingene skal ha skjedd i rollen som fastlege, og ikke som kommuneoverlege.

Uttalelsen avsluttes med:

«Etter en samlet vurdering finner utvalget at det ikke forelå et berettiget informasjonsbehov for å identifisere siktede med fullt navn og bilde på det aktuelle tidspunktet. Argumentene for samfunnets informasjonsbehov på publiseringstidspunktet var i sum ikke tilstrekkelig til stede til at det veide opp for belastningen det kunne medføre. I tillegg hadde omtalte bare status som siktet på publiseringstidspunktet.»

Powered by Labrador CMS