Trenger journalistiske medier å tenke nytt om måten vi bruker fotografiet? skriver Otte von Münchow.

DEBATT:

Er bildejournalistikken fremoverlent nok?

I kampen mot flomme av bilder på sosiale medier må bildejournalistikken være mer enn et blikkfang.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Vi lever i bildets tidsalder. Overalt og i alle sammenhenger blir vi oversvømt av bilder (og for all del videoer – men dette mediet får jeg spare til senere refleksjoner). Koplingen av kamera med internett har endret fotografiets natur. Den digitale revolusjonen har fullstendig transformert måten vi bruker og påvirkes av bilder. Ikke minst har den demokratisert bildediskursen og åpnet opp for enkeltindividets mulighet til å kaste egne bilder inne i dagens massive strøm av allmenn, visuell kakofoni.

Også fotojournalistikken er blitt påvirket. Selvsagt. Men spørsmålet er om den har klart å tilpasse seg og ta opp i seg vår tids forhold til og (for)bruk av bilder. Og kanskje viktigst av alt, har journalistikken i denne prosessen klart å bevare fotografiets troverdighet?

Store utfordringer

For de journalistiske mediene har den «nye», digitale virkeligheten generelt skapt store utfordringer og gjør det fortsatt. De journalistiske mediene har, som alle vi som jobber i bransjen vet så alt for godt, slitt med å finne sin form og måter å overleve det digitale skiftet.

Det at jeg faktisk fortsatt kan bruke ord som «nye» og «revolusjon» 25 år etter at dette skiftet tok til, er jo i seg selv et anakronistisk paradoks.

Heldigvis ser vi lyspunkter. Det var inspirerende å lese i Journalisten tidligere i år om hvordan Morgenbladet har lykkes med sin digitale satsing. Og flere kommer etter. Spesielt oppmuntrende synes jeg at det er de lengre sakene med lesertid på over ti minutter som slår an i Morgenbladet.

Morgenbladets styrke er fremfor alt de gode tekstene. Spørsmålet jeg ønsker å stille, er om vi ser eksempler på det samme innen fotojournalistikken. Har det journalistiske fotografiet tilsvarende klart å styrke seg med de mulighetene som digitale plattformer har åpnet opp for?

Blikkfang dominerer

Fotojournalistikken har vært i konstant endring siden de første fotografiene ble tatt i bruk av norsk presse for 100 år siden. Og den har tilpasset seg digitaliseringen. Men jeg er ikke sikker på at fotojournalistikken er så fremoverlent og slagkraftig som den kanskje kunne eller burde være.

Trenger journalistiske medier å tenke nytt om måten vi bruker fotografiet? Video er det nye oransje, som jeg for så vidt allerede har antydet, men fortsatt anvendes stillbildet i stort monn, både som blikkfang og som fortellende element. Kanskje mest av alt med førstnevnte hensikt. For når jeg leser eller blar gjennom det store flertallet av dagens medier, opplever jeg at det er oppgaven som blikkfang som dominerer.

Det er selvsagt greit nok det, men realiteten er da også at de journalistiske mediene kjemper mot en massiv vegg av bilder som slår mot oss overalt, og som har det til felles at de alle kappes om folks oppmerksomhet. Verden tapetseres eller teppebombes med bilder, og det blir stadig vanskeligere å trenge gjennom synsmuren. Hvordan skal de journalistiske medienes bilder kunne skille seg ut og – kanskje enda viktigere – bidra til å fremme vår samfunnsrolle enten det er å informere om det som skjer i samfunnet, skape debatt eller fremme samfunnskritikk – med troverdighet?

Når det journalistiske fotografiets funksjon først og fremst blir blikkfang, ender det opp som forbruksvare. Bildet blir overflate og uten dybde.

Demokratisering

Også andre forhold har påvirket utviklingen. Fotojournalistikken har fulgt de trender som har vært drivende for både kunst- og annen profesjonell fotografi: Det har skjedd en demokratisering også av formspråket og måten fotografiet formidler sitt innhold. Nåtidig fotografi, inkludert fotojournalistikken, har tatt til seg og simulerer hverdagsfotografiet og amatørenes enklere tilnærming til å fange det de ser rundt seg og sitt eget liv.

Dette har vært en prosess som tok til lenge før digitaliseringen i det hele tatt kom på banen. Vi kan se det som en del av den postmoderne, og senere det vi for enkelhets skyld kan kalle den postpostmoderne, utviklingen i samfunnet.

På en måte var det to bøker som signaliserte dette skiftet – selv om de ikke i seg selv var årsaken til at fotografiet utviklet seg i den retning det har gjort. Den ene er «On Photography» av den amerikanske skribenten, forfatteren og tenkeren Susan Sontag og den andre er «Camera Lucida» av den franske litteraturkritikeren og filosofen Ronald Barthes. Begge bøkene ble første gang publisert i begynnelsen av 70-tallet.

Sammen med fotografer som Stephen Shore og Nan Golding innledet disse bøkene det «nye» fotografiet. Det handler ikke lenger om den fremragende fotografen som med autoritet forteller gjennom bildene sine. Fotografen skal ikke lenger fortolke virkeligheten gjennom det avgjørende øyeblikket og et bevisst bildespråk. Nå skal virkeligheten fotograferes rett på og uten «lureri». Vi kan snakke om det dekomponerte bildet.

Nytt bildespråk

Mye skikkelig bra fotografi har kommet ut av det nye bildespråket (som selvsagt fortsetter å utvikle seg), men for fotojournalistikken har det dessverre også medført en utflating av dets journalistiske innhold. I tilnærmingen til hverdagsfotografiet, koplet med den teknologiske utviklingen av kameraene – ikke minst i mobiltelefonene – kan det synes som om det i de journalistiske mediene eksiterer en tro på at hvem som helst nå kan fotografere. Det har de siste tiårene skjedd en dramatisk reduksjon av det jeg vil kalle profesjonell fotojournalistikk – paradoksalt nok uten at færre bilder blir publisert på de journalistiske plattformene.

Jeg tror vi er i ferd med å undergrave vår anseelse innen fotojournalistikken når vi i stadig større grad satser på bildet som rent blikkfang uten meningsbærende innhold eller anvender et fotografi som hvem som helst kunne ha tatt.

Da konkurrerer vi mot en helt verden av «fotografer» uten å skille oss ut. Vi må heller ikke glemme at vi også ha mistet det som var journalistikkens, og særlig fotojournalistikkens, store fortrinn: At vi var til stede der det skjedde. I dag er borgerjournalistikken enda mer til stede enn vi noen gang kommer til å bli i stand til. Da må den profesjonelle journalistikken, og spesielt fotojournalistikken, finne andre måter å skille seg ut på – og faktisk skape verdi som publikum vil ha og er villig å betale for.

Bildets tidsalder

Fred Ritchin er tidligere fotoredaktør i New York Times og dekan emeritus ved International Center of Photography School. I mars i år uttalte han til Columbia Journalism Review:

«Det paradoksale er at vi er i bildets tidsalder, men ofte er selve bildet egentlig en kamuflasje. Ofte brukes det på en veldig overfladisk og forvrengende måte. I det tjuende århundres fotojournalistikk er noen bilder fra for eksempel Vietnam et referansepunkt. Vi har ikke noe tilsvarende i dag. Ingen av dagens fotografier vil få folk til å protestere mot krigen og bære store plakater med fotografiet på. Ofte er det nå amatører som lager bildene som provoserer frem en diskusjon.»

Enda en trussel mot fotojournalistikken har dukket opp på horisonten: Bildeprogramvare som kan lage syntetisk bilder. Det snakkes mye om ChatGPT og trusselen den representer mot det skrevne ordets troverdighet, men det færre er klar over, er at hvem som helst nå kan få KI-programvare som OpenAIs DALL-E til å generere overbevisende bilder av mennesker eller steder som aldri har eksistert, og av hendelser som aldri har skjedd. (For den som er interessert, har Fred Ritchin skrevet en kronikk om dette i Vanity Fair).

Tolke hendelser

Hva kan vi gjøre?

Slik jeg ser det, kan vi styrke fotojournalistikken ved å gi fotografene rammer til å kunne tolke hendelser, mennesker, landskap på samme måte som de gode skribenter gjør det.

Vi har mange dyktige fotografer i Norge, som Line Ørnes Søndergaard, Knut Egil Wang, Andrea Gjestvang og Jonas Bendiksen – for nå bare å nevne en håndfull. Jeg tror faktisk at vi generelt kan styrke de journalistiske medienes konkurranseevne ved å satse på det gode, dyptgående, meningsbærende fotografiet fremfor at det i stor grad, og lite annet, bidrar ytterligere til den overfladiske, visuelle støyen.

Jeg tror på å vende tilbake til fotoessayet – men med dagens, moderne bildespråk, som nettopp de før nevnte fotografene representerer. Det å la fotografer gi uttrykk for et informert synspunkt gjennom et fotoessay, og ikke bare la dem være personer som tar enkeltbilder som skal illustrere en tekst eller andre synspunkter eller bare være blikkfang, det er nettopp det som sørger for journalistisk integritet og troverdighet i fotografiet.

Jeg er enig med Fred Ritchin når han sier: «Fotoessayet er for meg den høyeste formen for visuell journalistikk, der en fotograf faktisk får lov til å ha et synspunkt med kompleksitet, nyanser, dybde.» Men det er ikke noe som kommer av seg selv. Det er noe som må satses på og gies rammer for – av hver enkelt utgiver og av hver enkelt redaksjon.

Powered by Labrador CMS