Gründer May Martinsen reagerer sterkt på omtale i Filter Nyheter.

Omtalt som «konkursrytter» i Filter Nyheter: Har sendt PFU-klage og varsler søksmål

– Har gått glipp av flere millioner kroner, direkte på grunn av Filter, sier May Martinsen til Journalisten.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

«Kommuner inngikk avtaler med konkursrytter om smittevernutstyr», lyder tittelen på en Filter Nyheter-artikkel fra slutten av mai i år.

Nettavisa satte søkelys på norske kommuners prosesser for å kjøpe inn smittevernutstyr under den første koronabølgen, og omtalte blant annet flere kommuners kontakt med gründer May Martinsen.

Filter omtaler Martinsen som «konkursrytter» i tittelen og som «konkursgjenganger» i brødteksten, og går i detaljer rundt hvordan flere av selskapene Martinsen har startet, har endt med konkurs.

«Hennes virksomhet er betegnende for det kaoset som oppsto i norske kommuner da mangelen på smittevernutstyr var prekær», står det i artikkelen.

Ifølge Filters dekning skal flere av kommunene som inngikk avtaler der Martinsen var involvert, senere ha kansellert siden varene aldri dukket opp.

Varsler søksmål

Overfor Journalisten forteller Martinsen at hun reagerer svært sterkt på omtalen i Filter.

Ut over bruken av begrepet «konkursrytter», som Martinsen mener er feilaktig og belastende, mener hun artikkelen har flere faktafeil og at hun fikk altfor kort tid til å komme med tilsvar.

– Jeg forstår at journalister skal gjøre sin jobb, og at det kan gå fort i svingene, men dette rammer fryktelig personlig, sier Martinsen til Journalisten.

Hun har nylig sendt klage på Filter til Pressens Faglige Utvalg (PFU), og sier at det også jobbes mot et erstatningssøksmål mot avisa.

– Saken kommer til å gjelde økonomiske tap, og advokatene vurderer også injurier. Vi har gått glipp av flere millioner, direkte på grunn av Filter, sier Martinsen til Journalisten.

Filter Nyheter-redaktør Harald S. Klungtveit sier til Journalisten at han oppfatter PFU-klagen og trusselen om søksmål som et forsøk på å få fjernet kritisk journalistikk om Martinsens forretninger og konkurshistorikk fra internett.

Les hele Klungtveits tilsvar lenger ned i artikkelen.

Tror på følgefeil i mediene

Martinsen mener Filter Nyheter har basert seg på tidligere omtale av henne hos Finansavisen, når de bruker begrepet «konkursrytter».

– Jeg ser det som et stort problem at mediene ser ut til å stole blindt på hverandre, og ikke utsetter hverandre for kildekritikk. Jeg føler at jeg slåss mot en vindmølle. Når jeg får bukt på én ende, dukker det bare opp et annet sted, sier Martinsen.

Martinsen står oppført med karantene hos Konkursregisteret, noe som betyr at hun ikke kan opprette nye selskaper for øyeblikket. Men hun mener at relevant informasjon om selskapene hennes, som at det i flere tilfeller skal gjelde egenmeldt oppbud, ikke konkurs, ikke har blitt riktig framstilt hos Filter.

– Når jeg hører om en konkursrytter, tenker jeg på noe på grensen til svindel, sier Martinsen.

Reagerer på tilsvarstid

I tillegg til det hun peker på som faktafeil og belastende begrepsbruk, mener Martinsen at hun fikk knapp tid på å gi tilsvar til artikkelen.

I klagen til PFU har hun oppsummert at hun først ble kontaktet 27. mai, og at hun dagen etter bekreftet at hun ville komme med en uttalelse. Hun skriver at hun gjentok dette også 29. mai, med påpekning om at avisa satt på «vesentlig feilinformasjon».

Lørdag 30. mai ble artikkelen publisert på nettavisas sider.

«Årsaken til at jeg ikke kunne svare umiddelbart er at det var en større jobb med å få samlet sammen nok dokumentasjon til å kunne imøtegå de feilaktige beskyldningene. Det er åpenbart at denne fremgangsmåten var i strid med blant annet Vær Varsom-plakaten punkt 3.2, 3.3, 4.14 og 4.15», skriver Martinsen i klagen.

Oppdaterte artikkelen

Et brev om «faktuelle korrigeringer» ble sendt Filter Nyheter 7. september, opplyser Martinsen.

Filter har markert i artikkelen at de 20. september har oppdater den med et nytt avsnitt.

Der tar de blant annet med at Martinsen mener smittevernutstyr til kommunene Bømlo og Nye Øygarden faktisk ble levert, men forsinket, og at hun mener «kansellert etter forsinket leveranse» er en mer riktig beskrivelse av handelen.

De melder også at Martinsen mener det «må presiseres at det faktisk ble meldt oppbud i samtlige tilfeller», men:

«Innberetninger som Filter Nyheter har lest, viser imidlertid at dette ikke stemmer», skriver avisa, og gir videre detaljer rundt selskapenes endelikt.

Også denne håndteringen reagerer Martinsen på. Hun mener brevet som ble sendt over ikke var ment som et tilsvar, men som nettopp faktuelle korrigeringer.

– I stedet for å korrigere fakta, publiserer de plutselig bare noe som uttalelser nederst i saken. Det hjelper jo ingenting, sier Martinsen.

Totalt gjelder PFU-klagen punktene 3.2, 3.3, 4.1, 4.14, 4.15, 4.16, 4.3, 4.4, 4.5 og 4.7 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Avviser kritikken

– Det er påfallende at May Martinsen framstiller artikkelen som basert på andre medier, når alle som leser den ser at det er våre egne undersøkelser som ligger bak, skriver ansvarlig redaktør Harald S. Klungtveit i en e-post til Journalisten.

Ansvarlig redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter.

– Dette er ellers en sak der vi hele veien har gjort vårt beste for å få Martinsens versjon. Det ville gjort artikkelen bedre, men hun lot være å benytte seg av tilbudene om imøtegåelse og tilsvar, både før publisering og i flere uker etterpå. I høst dukket det opp et krav fra Martinsen via en advokat om at artikkelen skulle slettes eller skjermes fra Google-søk, og at vi ville bli klaget til PFU om det ikke skjedde. Om det nå har kommet en PFU-klage, går jeg ut fra at det er en følge av at vi ikke har etterkommet ønsket om å gjøre artikkelen utilgjengelig for nettsøk.

Klungtveit understreker at han onsdag kveld ennå ikke hadde fått klagen selv og at han baserer seg på Journalistens gjengivelse.

– Også truslene om millionsøksmål oppfatter vi som del av hennes hovedanliggende – å forsøke å fjerne kritisk journalistikk om May Martinsens forretninger og konkurshistorikk fra internett. Slike forsøk lykkes som kjent sjelden, og har gjerne motsatt effekt, avslutter Klungtveit.

Powered by Labrador CMS