Tre sider pluss forside. Alt innhold produsert av forsvaret.

Lot Forsvaret skrive om Forsvaret

Burde opplyst bedre, sier redaktøren.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Første helgen i februar gir Helgelands Blad lesere et innblikk i hverdagen til 20 år gamle Mathilde Isabell Torsvik. For tiden har hun verneplikt om bord på fregatten “Helge Ingstad”. Skipet som eskorterer kjemiske våpen ut av Syria.

Saken får førstesideoppslag samt tre godt bildelagte sider inne i avisen. Byline helt i slutten av saken forteller at Lars Magne Hovtun og Marthe Brendefuhr står bak. Den siste er fotografen og det framgår at hun representerer Forsvaret, men førstnevnte er mer uskarpt presentert. Han har til daglig jobb som presse- og informasjonsoffiser for Garden.

Fikk fiks ferdig

Redaktør Morten Hofstad i Helgelands Blad forteller at da avisen fikk tips fra lesere om Torsvik, tok de kontakt med henne gjennom epost og spurte om et intervju. Avisen fikk ja og sendte spørsmål til henne om hverdagen om bord i fregatten.

– Til slutt fikk vi en tekst fra infostaben som var gjennomskrevet. Vi lurte litt på hvordan vi skulle behandle det, men kom fram til at teksten var basert på spørsmålene vi hadde sendt, og at de var blitt besvart. Dermed valgte vi å sette den på trykk.

Hofstad forteller at det ikke var grunn til å gjøre endringer utover enkel redigering. Riktignok valgte avisen å droppe en undersak med forsvarsministeren om viktigheten av oppdraget, men ellers står den mer eller mindre som levert.

– Hvordan oppfattet dere at dere fikk gjennomskrevet artikkel som svar på epost?

– Det var jo uvanlig, så vi tok kontakt med vedkommende som skrev og fikk klarlagt omstendighetene. Da det ble klart at våre spørsmål ble besvart, og vår egen intenderte vinkling var i samsvar med artikkelen som vi fikk, var det greit.

Intet intervju

I ettertid har det vært diskusjon i redaksjonen om artikkelen og man er kommet til at det burde vært en tydelig faktaboks som forklarte hvordan avisen hadde fått innholdet.

– Men hvorfor intervjuet dere henne ikke selv?

– Det vi forsøkte få til, av årsaker ukjent for oss ble det komplisert. Jeg forstår at mannskapet er avskåret fra å bruke kommunikasjon i lange perioder. Vi fikk kontakt med henne direkte, og hun sa seg villig til å stille opp.

Hofstad sier at han ikke så noen grunn til ikke å bruke artikkelen, selv om omstendighetene rundt den ikke var optimal.

– Vi kunne ikke dra selv, og da ble dette løsningen.

Kunne fått intervju

Presse- og informasjonsoffiser Lars Magne Hovtun forteller at han selv har produsert flere artikler av typen “lokale ansikter” som er sendt ut til forskjellige lokalaviser. Ofte ber lokalavisene selv om bilder og sitater fra soldatene.

Mens Helgeland Blad benyttet seg av artikkelen nær i sin helhet, med Hovtuns byline, kan andre aviser finne på å bruke dem som bakgrunnsmateriale eller tips til en sak de selv kan lage.

– Det må betraktes som en avansert pressemelding. Vi sender fra oss innholdet, men hvordan mediene benytter seg av dette må de svare på.

I den aktuelle saken forteller Hovtun at det ikke hadde vært noe i veien for at avisen intervjuet soldaten selv. Det var praktiske ting og tilfeldigheter som gjorde at han selv foretok intervjuet. Men om avisen hadde ønsket å intervjue, ville de fått det til.

– Jeg tilbød nok ikke et intervju, men så spurte de heller ikke. Det ble ikke tema. Hadde de insistert på intervjue, eller for den saks skyld bare antydet, ville det vært helt greit.

Spurte jenta, ikke forsvaret

Hovtun sier dere aldri spurte ham om intervju og at dette ikke ville vært noe problem å få til. Hvorfor tror du dere har så forskjellig oppfatning av dette?

– Det er helt riktig, og ingen motstrid. Vi ba aldri Forsvaret om å intervjue henne. Vi spurte jenta om et intervju, noe hun samtykket til. Vi fikk til svar at hennes svar til oss måtte konfereres med overordnede. Vi stilte ingen spørsmål til henne om den politiske situasjonen i Syria eller hennes syn på Norges rolle i konflikten. Våre spørsmål var knyttet til hverdagen i førstegangstjeneste i en internasjonal operasjon.

Redaktør Hofstad forklarer per epost at kontakten imot Hovtun i all hovedsak handlet om å få bilder fra Forsvarets fotograf om bord i skipet. I den anledning var det naturlig å be om «noen linjer», skriver redaktøren og forklarer i parentes at han med det mener bildetekster.

verneplikten
Powered by Labrador CMS