Carsten Bleness er ansvarlig redaktør i Dagsavisen. Foto: Kathrine Geard

Overlevelse viktigst

Grafikerne i Dagsavisen mener ledelsen bryter hovedavtalen. Det er viktigere at bedriften overlever, mener jusprofessor.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Mandag fikk de ansatte i Dagsavisen beskjed om at 14 stillinger i avisen skal kuttes. Av disse er seks typografer som har fått beskjed om at det ikke lenger er arbeid til dem. Ledelsen har ikke holdt drøftingsmøter, og ansiennitetsprinsippet skal være fraveket. Derfor er det brudd på hovedavtalen, mener grafisk klubb.

– Samtlige klubber krever at Dagsavisen følger bedriftsansienniteten når det kommer til nedbemanningen på 14 stillinger. Ledelsen på sin side vil at ansiennitetsprinsippet skal følges avdelingsvis, sier leder i grafisk klubb Svenn Rekkedal til Magasinett.

Saklighet

Professor i arbeidsrett Henning Jakhelln understreker at det er viktig at bedriften følger fremgangsmåten det er lagt opp til i hovedavtalen. Når det gjelder ansiennitetsprinsippet, viser Jakhelln til arbeidsmiljøloven som på et generelt grunnlag åpner for å omgå prinsippet.

– Det skal være saklig grunn for å si opp noen, og det er opplagt at å spare penger er saklig. Utvelgelsen av dem som skal sies opp må også være saklig, og så er det slik at bedriftsansienniteten bidrar til at folk ikke skal rammes for hardt. Det er klart at en som har vært 25 år i bedriften er tettere bundet opp og dermed ofte rammes hardere enn en med fire år i bedriften, sier Jakhelln.

Professoren viser til rammeavtalen mellom NHO og LO. Der heter det at ved permitteringer kan ansiennitetsprinsippet fravikes ved saklig grunn. Jakhelln mener at dette i noen grad må bedømmes utfra den økonomiske situasjonen i bedriften, og om det er markert forskjell mellom personellet.

For Dagsavisen fremstår situasjonen som prekær. Ansvarlig redaktør Carsten Bleness sier at dersom det ikke tas grep nå, er avisens eksistens i fare.

– Det er beklagelig å måtte gå til skrittet oppsigelse, jeg hadde håpet å unngå det. Dagsavisen eksistens er i fare om vi ikke gjør noe nå. Vi har ingen betydelig egenkapital å flyte på over tid, eller midler til sluttpakker og må ta overtalligheten der den finnes, sier Bleness.

Kan bytte

Jakhelln sier at man må sørge for at bedriften er i stand til å overleve, og så ta hensyn til de ansatte og finne ut hvem som blir hardest rammet og vurdere ut fra det.

– Vi har hatt nedgangstider tidligere, som på slutten av 80-tallet. I disse turbulenstider blir Arbeidsretten satt på prøve, og da er det aller viktigste poenget at man må få bedriftene til å overleve, selv om det koster blod, svette og tårer. Vi kan ikke unngå innskrenkninger, det kan alle se. Så må man få til en best mulig overgangssituasjon for dem som sies opp.

En mulighet hadde vært å la typografer som ønsker å bli skrivende journalister få prøve seg, men i en vanskelig økonomisk situasjon er ikke dette spesielt lett. Dagsavisens situasjon er at utgiftene må kuttes med mellom sju og åtte millioner kroner.

Drøftingsmøte

Jakhelln forteller at bedrifter som gjennomfører masseoppsigelser må varsle NAV, hvis ikke får ikke oppsigelsene virkning og bedriften er fortsatt pliktig til å betale lønn. Det tar 30 dager fra NAV blir varslet til oppsigelsene får virkning.

– Det er i situasjoner som denne vi prøver ut NAV-systemet.

Redaksjonsklubben hadde fredag drøftingsmøte med ledelsen i Dagsavisen. Klubbleder Heidi Bang forteller at de har fått beskjed om at tre eller fire redaksjonelle stillinger forsvinner. Nå kjemper de for at de som må gå, går frivillig.

– Det vi hadde ønsket oss er at før vi snakket om oppsigelser, kunne vi satt oss ned med omstillingsutvalg med folk fra hele bedriften for å finne mulige innsparingstiltak som kunne redusere faren for oppsigelser. Jeg opplever at dette går litt fort fram. Jeg vet at styret har pålagt ledelsen om at budsjettet skal gå i balanse i 2009, og det fører til at man får dårligere tid.

Klubblederen forteller at man i det lengste hadde håpet på å slippe unna finanskrisen siden Dagsavisen ikke har bolig- og stillingsannonser og dermed ikke annonsene som i første omgang ble rammet av krisen.

Tilbakevist

Problemstillingen om å la for eksempel typografer få prøve seg som journalister har ikke vært drøftet, sier Bleness.

Klubbleder for grafisk i Dagsavisen Svenn Rekkedal mener noe helt annet.

– Bedriften har bare tilbakevist det. Bleness har bare sagt at vi ikke kan gå inn i andre stillinger. Spørsmålet er hvor mye man skal utnytte denne situasjonen til å trimme bemanningen. Det er noe man kan sette spørsmålstegn ved, sier Rekkedal til Journalisten.

Bleness avkrefter at ledelsen ser for seg at journalistene i avisen skal brekke om sidene selv om 75 prosent av grafisk er varslet at de blir sagt opp.

– Vi har innført sidemalstyring og det har gjort at produksjonen er betydelig modernisert, sier han og viser til at kuttene må tas der det er overtallighet.

Rekkedal spør seg hvor gunstig sidemalstyringen er økonomisk. Han oppfordrer Bleness til å gjøre dette synlig.

– Det har han ikke gjort eller vært villig til å gjøre, og da har vi ikke fått informasjon til å kunne gå i dialog.

Torsdag møter ledelsen i Dagsavisen Fellesforbundet for å drøfte situasjonen.

Powered by Labrador CMS