PFU-leder Anne Weider Aasen og resten av utvalget lot NRK gå fri etter klage fra drapsdømt 23-åring.

Drapsdømt klaget til PFU - NRK gikk fri

Klaget på identifisering og bildebruk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Da PFU møttes til digitalt møte tirsdag 22. juni, behandlet de en klage fra en drapsdømt mann mot NRK som lukket sak.

NRK identifiserte, med navn og bilde, to menn på 24 og 23 år som ble dømt i tingretten til henholdsvis 20 og 15 års forvaring for drap, og opplyste samtidig at dommen ble anket.

Det er advokaten til 23-åringen som har klaget til PFU på vegne av sin klient, og mener NRK ikke skulle ha identifisert. I klagen vises det til at dommen ikke var rettskraftig, klientens unge alder og at han har diagnosen lettere psykisk utviklingshemming.

Klagen gjaldt også bildebruk, siden NRK brukte et bilde fra klagers Facebook-profil uten samtykke.

NRK avviste presseetiske overtramp, og viste i tilsvaret til forbrytelsens alvor, og at retten mener det er høy grad av fare for nye, alvorlige voldshandlinger. Det tilsier at samfunnet har et berettiget behov for å kjenne identiteten til de dømte, mente NRK.

Angående 23-åringens diagnose viste NRK til at den domfelte var strafferettslig tilregnelig, og at han til tross for diagnosen ble idømt en av lovens strengeste straffer.

PFU vurderte saken etter punkt 4.7, 4.1 og 3.2 i Vær varsom-plakaten, og konkluderte med at NRK ikke har brutt god presseskikk.

Les PFU-sekretariatets oppsummering av saken her.

De to mennene ble idømt samme straff da ankesaken gikk for lagmannsretten i år. Dommen er varslet anket til Høyesterett.

Uttalelsen fra PFU lyder:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil innledningsvis slå fast at det er en sentral oppgave for pressen å informere allmennheten om hva som skjer i retts- og kriminalsaker. Pressen skal imidlertid være varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i slike saker.

Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.7, noe utvalget mener forelå i det påklagede tilfellet. Utvalget viser til forbrytelsens alvor og karakter. En forvaringsdom betyr at det er vurdert som stor risiko for at den dømte kan komme til å gjenta forbrytelsen eller være en fare for samfunnet.

Etter utvalgets mening, tilsier ikke mannens alder et særlig aktsomhetsbehov. I dette tilfellet mener utvalget heller ikke at diagnosen er av presseetisk betydning. Her legger PFU vekt på strafferammen og at mannen var vurdert å være strafferettslig tilregnelig.

Utvalget merker seg at identifiseringen skjedde etter dom, og det går tydelig frem at dommen er anket.

Utvalget tar ikke stilling til den opphavsrettslige siden av bildepubliseringen. Når det gjelder det etiske, mener utvalget at bildet er neddempet og nøytralt, og at bildebruken derfor er innenfor Vær Varsom-plakaten.

NRK har ikke brutt god presseskikk.»

Powered by Labrador CMS