Per Thrana / DN 
Gard Oterholm
Over ett år etter innsynskravet, og ti måneder etter klagen, konkluderte Forbrukertilsynet. For sent, mener DNs Gard Oterholm.

Offentlighet

Innsynsklage tok nesten ett år – nå lar DN saken ligge

– Burde være mulig å gjøre vurderinger på kortere tid, sier DN-journalist Gard Oterholm.

Publisert Sist oppdatert

For over ett år siden sendte Dagens Næringsliv (DN) et innsynskrav til Statkraft i forbindelse med flere artikler om selskapets solkraft-satsing og deres kinesiske leverandører. 

DN brukte den nylig implementerte åpenhetsloven i håp om å få informasjon om Statkrafts leverandørkjede. Statkraft ønsket imidlertid ikke å gi nok konkret informasjon, ifølge DN, som valgte å klage saken inn til Forbrukertilsynet i april i fjor.

Først nå er saken ferdigbehandlet, og tilsynet endte med å gi Statkraft rett. 

– Veldig lang tid

DN-journalist Gard Oterholm sier til Journalisten at de tar avgjørelsen fra Forbrukertilsynet til etterretning. De mener åpenhetsloven hadde vært sterkere, og vært et nyttigere verktøy, dersom man kunne ha fått innsyn i mer konkret informasjon. 

På grunn av tiden det har tatt vil de ikke gjøre noe mer med den konkrete saken nå, sier Oterholm.

– Det har tatt veldig, veldig lang tid. Jeg forstår at det er en ny lov og at flere forhold må vurderes og avklares. Hadde vi fått medhold nå og fått en liste over leverandører, hadde det vært interessant. Men det burde være mulig å gjøre vurderinger på kortere tid.

Nektet innsyn til tilsynet

At det nå er kommet en prinsipiell avklaring er bra, sier Oterholm, som likevel mener det er en svakhet ved loven at den ikke gir rett til innsyn i spesifikke opplysninger. 

Det er ikke bare DN som har hatt problemer med å få spesifikk informasjon fra Statkraft. I dokumentet som avslutter saken kommer det frem at heller ikke Forbrukertilsynet fikk tilgang på informasjonen de ønsket.  

«I punkt 2.4 krevde vi opplysninger om hvor mange leverandører Statkraft har avdekket faktiske eller potensielle negative konsekvenser hos i leverandørkjeden for solkraft i Kina, og hvilken andel av det totale antallet leverandører i denne leverandørkjeden disse igjen utgjør», skriver tilsynet og fortsetter:  

«Vi bemerker at Statkraft i sitt svar på vårt pålegg ikke ga oss de konkrete opplysningene vi krevde i punkt 2.4.» 

Tilsynet skriver videre at de har fått tilstrekkelig informasjon til å gjøre en endelig vurdering i saken. 

– Jeg merker meg at tilsynet også ba om konkret informasjon om hvor mange leverandører Statkraft hadde avdekket negative forhold hos. Men det fikk de ikke, sier Oterholm til Journalisten. 

Direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen, skriver i en e-post til Journalisten at de ikke har  noe å tilføye angående behandlingstiden, annet enn det han uttalte til Journalisten i desember. 

«Når det gjelder konkrete opplysninger i anledning saken og vår behandling av disse, så fremkommer det av nevnte avslutningsbrev datert 26. januar: Forbrukertilsynet påla Statkraft å inngi flere opplysninger i denne saken. Ett av opplysningspunktene ble ikke oppfylt, men Forbrukertilsynet frafalt pålegget på dette punktet da vi basert på de øvrige tilgjengelige opplysningene hadde tilstrekkelig grunnlag til å kunne foreta en vurdering av saken. Det er derfor ikke nødvendig å følge dette ytterligere opp fra vår side», skriver Rønningen. 

Powered by Labrador CMS