Representanter for den norske redaktørstanden under Norsk Redaktørforenings høstmøte i 2023.

Nordiske Mediedager 2024

Journalister og redaktører beveger seg mot venstre

Årets medieundersøkelse viser en dreining mot det røde. 53 prosent av journalistene og 37 prosent av redaktørene plasserer seg til venstre for midten politisk. 

Publisert Sist oppdatert

Nordiske Mediedager spør hvert år norske redaktører og journalister om deres medievaner, tanker om fremtiden og hvor de står politisk.

I år som tidligere år ble resultatet av Medieundersøkelsen, som i år har fått tittelen «Medievaner, tillit og kunstig intelligens», presentert under mediekonferansen i Bergen. 

165 redaktører, 817 journalister, 1039 nordmenn og 1500 amerikanere har svart på årets medieundersøkelse, som i tillegg til å se på journalister og redaktørers medievaner, også har tatt en titt på den amerikanske befolkningens medievaner og deres grad av tillit til pressen, og hvordan kunstig intelligens (KI) har satt sitt preg på mediedekningen.

Den politiske aksen

Et spørsmål som gjentas hvert år er hvor journalister og redaktører plasserer seg på den politiske venstre-høyre-aksen. 

Medieundersøkelsen 2024, Nordiske Mediedager
Førsteamanuensis Erik Knudsen ved Universitetet i Bergen, presenterte tallene fra Medieundersøkelsen i dag.

Ser vi på årets svar, er det bevegelser fra høyre mot venstre når vi sammenligner med fjorårets resultater.

I fjor plasserte 35 prosent av redaktørene seg på venstresiden, i år er tallet økt til 37 prosent. 31 prosent plasserer seg i år til høyre. 

51 prosent av journalistene plasserte seg på venstresiden i fjor, det tallet har i år økt til 53 prosent. 21 prosent plasserer seg til høyre, mens 19 mener de står i midten politisk. 

I politikken snakker man ofte om «venstresiden» og «høyresiden». Hvordan vil du plassere deg selv på en slik skala?

Norske Redaktører Norske Journalister Befolkning USA Befolkning Norge 2024
0 – Helt til venstre1 %2 %4 %3 %
13 %5 %3 %5 %
24 %10 %5 %9 %
310 %19 %6 %12 %
419 %17 %5 %10 %
5 – I midten31 %19 %31 %17 %
617 %9 %6 %9 %
710 %8 %9 %12 %
83 %3 %7 %10 %
91 %1 %5 %3 %
10 – Helt til høyre0 %0 %7 %2 %
Vet ikke1 %2 %8 %4 %
Ønsker ikke å svare2 %6 %4 %4 %
Antall spurte16581715001039

Kilde: Medieundersøkelsen 2024

Ser vi på hva representanter fra befolkningen har svart, plasserer 39 prosent av de som svarte seg til venstre på den politiske aksen, 36 prosent plasserer seg til høyre. 

Journalistene og redaktørene er dermed ikke helt samstemte med resten av befolkningen. 

I USA er situasjonen snudd på hodet om vi sammenligner med den norske.  Der plasserer 36 prosent av den amerikanske befolkningen seg på høyresiden, mot 21 prosent på venstresiden. 

Bølgen har snudd

Hele 32 prosent av redaktørene svarte i fjor at de hadde stemt Høyre om det hadde vært valg i morgen, og selv om Høyre fortsatt er det partiet flest redaktører ville ha stemt på nå, er tallet sunket til 21 prosent i år. 

Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?

Norske Redaktører Norske Journalister Befolkning Norge 2024
Arbeiderpartiet18 %16 %12 %
Fremskrittspartiet1 %3 %11 %
Høyre21 %13 %19 %
Sosialistisk Venstreparti11 %18 %13 %
Kristelig Folkeparti4 %2 %2 %
Senterpartiet1 %2 %3 %
Venstre17 %9 %6 %
Rødt2 %7 %7 %
Miljøpartiet De Grønne8 %10 %4 %
Ville stemt på et annet parti0 %0 %4 %
Ville stemt blankt/ville ikke stemt2 %2 %5 %
Er ikke stemmeberettiget0 %0 %2 %
Ville ikke stemt1 %1 %-
Vet ikke/vil ikke si12 %9 %12 %
Ønsker ikke å svare3 %8 %-
Antall spurte1658171039

Kilde: Medieundersøkelsen 2024

Blant redaktørene er Arbeiderpartiet på andre plass med 18 prosent, og Venstre på en knapp tredjeplass med 17 prosent. 

Snur vi på lista får Frp og Sp kun en prosent hver av redaktørstemmene. Det er en nedgang fra tre prosent i fjor. 

«Den blå bølgen» vi så antydning til blant redaktørene i fjor, har dermed snudd. 

Blant journalistene er SV største parti. De hadde stukket av med 18 prosent av stemmene om det var valg i morgen, med Arbeiderpartiet på en andre plass med 16 prosent. Høyre ville fått stemmen til 13 prosent av journalistene.

Rettelse: I en tidligere versjon sto det at 57 prosent av journalistene befant seg på venstresiden. Det riktig er 53 prosent.

Disse har blitt spurt

Mediundersøkelsen ble gjennonført av Respons Analyse på vegne av Norske Mediedager fra 28. februar til 18. mars i år.

Antall intervjuer: 

  • 1039 landsrepresentativt for Norge
  • 1500 landsrepresentativt for USA
  • 817 medlemmer av Norsk Journalistlag
  • 165 medlemmer av Norsk Redaktørforening
Powered by Labrador CMS