52 prosent av den amerikanske befolkningen svarer at de har ingen eller mindre tiltro til nyhetsmediene.

Nordiske Mediedager 2024

Norske journalister og redaktører tror Trump vinner presidentvalget

Over halvparten av norske journalister og redaktører svarer at Donald Trump igjen vil gå seirende ut av presidentvalget, viser tall fra Medieundersøkelsen.

Publisert Sist oppdatert

I tillegg til å kartlegge norske journalister og redaktørers medievaner har Medieundersøkelsen i år også sett på den amerikanske befolkningens medievaner og deres grad av tillit til pressen. 

165 redaktører, 817 journalister, 1039 nordmenn og 1500 amerikanere har svart på undersøkelsen som i år, i lys av det amerikanske presidentvalget, også har satt seg som mål å blant annet sammenligne den norske befolkningens kritiske medieforståelse opp mot den amerikanske. 

– Beveger vi oss mot noe vi kan kalle «amerikanske tilstander», spør forfatterne av undersøkelsen. 

Lav tiltro til mediene

Svaret på det spørsmålet er nok, om man tar en rask titt på undersøkelsen, nei. 

Medieundersøkelsen 2024, Nordiske Mediedager
Førsteamanuensis Erik Knudsen ved Universitetet i Bergen, presenterte tallene fra Medieundersøkelsen i dag.

For selv om amerikanere og nordmenn svarer noenlunde likt på flere av spørsmålene, er det likevel en del ting som skiller oss viser undersøkelsen. Blant annet leser 71 prosent av den norske befolkningen nyheter og nyhetssaker flere ganger daglig, kun 30 prosent av den amerikanske befolkningen gjør det samme. 

Ifølge den siste utgaven til Reuters Institute Digital News Report, som ble presentert på denne tiden i fjor, er tilliten til mediene i Norge synkende, likevel har nordmenn generelt mer tiltro til nyhetsmediene enn amerikanerne. 

Tar vi utgangspunkt i Medieundersøkelsen har 83 prosent av nordmennene som har svart noe eller stor tiltro til mediene generelt, men ser vi på den amerikanse befolkningen svarer kun 48 prosent det samme. 

Faktisk svarer hele 52 prosent av den amerikanske befolkningen at de har ingen eller mindre tiltro til nyhetsmediene. 17 prosent den norske befolkningen svarer det samme. 

Tillit til enkeltsaker

Medieundersøkelsen har også sett på tilliten til mediene i dekningen av enkeltsaker og temaer. 

46 prosent av den amerikanske befolkningen har ingen eller lav tillit til at nasjonal politikk blir fremstilt på en riktig og balansert måte i de nasjonale nyhetsmediene. Blant den norske befolkningen er tallet 16 prosent. 

40 prosent av amerikanerne svarer at de har lav eller ingen tillit til at krigen i Gaza blir fremstilt på en riktig og balansert måte i nasjonale nyheter.

19 prosent den norske befolkningen svarte det samme. 

Trump vs. Biden

Det forstående presidentvalget i USA i november engasjerer mange, både i USA men også i Norge. 

USA-valget i 2020 gå VG trafikkrekord, med svimlende 71 millioner sidevisninger på én dag.

Helt til slutt i den 48 sider lange rapporten har forskerne gjemt selve rosinen i pølsa:

 «Hvem tror du vil vinne det amerikanske presidentvalget i år», er spørsmålet de har stilt norske redaktører og journalister i tillegg til den amerikanske og den norske befolkningen.

Hvem tror du vil vinne presidentvalget i USA i år?

Norske Redaktører Norske Journalister Befolkning USA Befolkning Norge 2024
Joe Biden (Demokrat)35 %26 %38 %26 %
Donald Trump (Republikaner)52 %56 %37 %46 %
Annen kandidat0 %0 %0 %0 %
Vet ikke12 %18 %25 %28 %
Antall spurte16581715001039

Kilde: Medieundersøkelsen

Både den norske befolkningen (46 prosent), norske redaktører (52 prosent), og norske journalister (56 prosent) er overbevist om at Donald Trump igjen vil gå seirende ut av presidentvalget. 

Den amerikanske befolkningen er mer delt. 37 prosent mener Trump vinner, mens 38 prosent mener Joe Biden vinner. 

Hvem ville du stemt på hvis du hadde stemmerett ved presidentvalget i USA i år?

Norske Redaktører Norske Journalister Befolkning USA Befolkning Norge 2024
Joe Biden (Demokrat)89 %80 %39 %71 %
Donald Trump (Republikaner)0 %2 %37 %6 %
Vet ikke4 %9 %15 %10 %
Ville ikke stemt6 %9 %9 %12 %
Antall spurte16581715001039

Kilde: Medieundersøkelsen

Om den norske befolkningen hadde hatt stemmerett ved presidentvalget i år, hadde Biden vunnet soleklart over Trump. 

For, ifølge Medieundersøkelsen, hadde ingen av redaktørene (null prosent) stemt på Trump, og kun to prosent av norske journalister og seks  prosent av den norske befolkningen hadde gjort det samme. 

Disse har blitt spurt

Mediundersøkelsen ble gjennonført av Respons Analyse på vegne av Norske Mediedager fra 28. februar til 18. mars i år.

Antall intervjuer: 

  • 1039 landsrepresentativt for Norge
  • 1500 landsrepresentativt for USA
  • 817 medlemmer av Norsk Journalistlag
  • 165 medlemmer av Norsk Redaktørforening
Powered by Labrador CMS