TV 2-serien «Toll» følger tollernes arbeid på grensen. Bildet er ikke hentet fra episoden som ble klaget inn for PFU.
TV 2-serien «Toll» følger tollernes arbeid på grensen. Bildet er ikke hentet fra episoden som ble klaget inn for PFU.

TV 2 har brutt god presseskikk. PFU felte «Toll» på tre punkter

– Åpenbart sterke anklager, fastslår utvalget.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I en sak som fikk lukket behandling på gårdsdagens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU), ble en episode av TV 2-programmet «Toll» felt for brudd på tre punkter i Vær varsom-plakaten.

Den aktuelle episoden følger tollbetjenter som stopper en eldre mann og en ung kvinne på grensen ved Svinesund. I episoden uttaler tollbetjentene blant annet at mannen er kjent for salg av tyngre narkotiske stoffer. Det påpekes også at mannen skal ha gitt den yngre kvinnen narkotika.

Klager er den omtalte mannen, som i klagen opplyser at han aldri hadde vært dømt for narkotikakriminalitet da TV 2 filmet episoden. Mannen skriver via sin advokat at han burde ha fått muligheten til å komme med samtidig imøtegåelse til påstandene, og han mener også at han er identifiserbar i episoden.

TV 2 mener på sin side at god presseskikk ikke er brutt.

I sitt tilsvar til PFU påpeker kanalen at alle kjennetegn er sladdet, at de har benyttet skuespillerstemme og at bilen hans ikke er uvanlig.

Når det gjelder tollbetjentenes uttalelser, påpeker TV 2 at mannen dukket opp i tollvesenets etterretningssystem. Det påstås ikke at han er dømt, understreker TV 2 - som også mener at ettersom mannen er helt anonymisert, er ikke imøtegåelsesretten utløst.

PFU var imidlertid av en annen oppfatning:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det har offentlig interesse å skildre Tollvesenets hverdag og møter med mennesker som stoppes ved grensen. Samtidig er det en type publisering som støter på særlige presseetiske utfordringer, da privatpersoner som mistenkes for kriminelle forhold havner i et kritisk søkelys. Retten til å informere, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.2 og 1.4, må veies opp mot andre hensyn, som retten til privatliv og belastningen omtalen kan medføre.

VVP 4.7 krever at pressen er varsom med å identifisere personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. PFU påpeker at det i mange tilfeller er vanskelig å anonymisere en person fullstendig. Ofte vil en nær krets, som familien, kjenne igjen hvem som omtales, selv om det er gjort tiltak for å anonymisere. PFU ser at det finnes opplysninger i publiseringen som samlet sett gjør at klager opplevde seg identifisert for en slik krets.

Samtidig merker PFU seg at TV 2 har sladdet de omtalte personene og andre kjennetegn, samt brukt skuespillerstemme. Etter PFUs syn er anonymiseringen som TV 2 har gjort, omfattende. Utvalget mener sjansen for en viss grad av identifisering må aksepteres i dette tilfellet, men påpeker at muligheten for at mannen er identifisert for en nær krets, fører til at redaksjonen må ta flere presseetiske hensyn enn ved en total anonymisering.

Tollbetjentene uttaler at mannen gir den unge kvinnen narkotika og at han har solgt tunge narkotiske stoffer. Dette er åpenbart sterke anklager, og PFU viser til VVP 4.14, som sier at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få muligheten til å imøtegå disse i samme publisering. På grunn av de svært sterke anklagene, publiseringens rammende innhold og sannsynligheten for at han er identifisert for en nær krets, mener PFU at klager skulle fått muligheten til å imøtegå beskyldningene.

Den som utsettes for sterke beskyldninger er ikke bare en viktig kilde på grunn av imøtegåelsesretten, men ofte også for å undersøke opplysninger og sikre tilstrekkelig kildebredde, jf. VVP 3.2, om opplysningskontroll, kildekritikk og kildebredde. PFU noterer seg at mannen ikke var dømt for narkotikaovertredelser da programmet ble sendt, men tiltalt i en sak som skulle opp for retten. Slik PFU ser det, har ikke TV 2 gjort nok for å kontrollere de sterke anklagene som rettes mot ham. PFU reagerer på at tollbetjentene spekulerer i svært klanderverdig oppførsel uten at kildegrunnlaget for dette synliggjøres.

Etter utvalget syn fremstår det som, ut ifra det tollbetjentene sier, at mannen tidligere var straffedømt for narkotikavirksomhet. PFU mener TV 2 skulle klargjort at mannen ikke var dømt for narkotikaovertredelser, og viser til VVP 4.5, som krever at pressen unngår forhåndsdømming og gjør det klart at «skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom».

TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 3.2, 4.5 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Powered by Labrador CMS