Hallvard Moe, professor i medievitenskap ved Universitet i Bergen og ansvarlig for den norske delrapporten.

Reuters Institute Digital News Report

Lav tillit til mediene hos dem under 35 år

Nordmenn er fremdeles mest villige til å betale for digitale nyheter, men tilliten til mediene er svakt synkende.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det viser den siste utgaven til Reuters Institute Digital News Report, som ble lagt fram i dag.

39 prosent av respondentene svarer at de har betalt for digitale nyheter det siste året. Det er en tilbakegang på to prosentpoeng sammenlignet med forrige rapport, men fremdeles skårer Norge langt over resten av landene som er med i målingene.

– Norske nyhetsbrukere er fortsatt de som har høyest betalingsvilje. De har vært det siden 2016 og er stadig over røkla, sier Hallvard Moe, professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har hatt ansvaret for den norske delrapporten i prosjektet.

Veksten bremser

Tallene tyder imidlertid på at abonnementsveksten har bremset litt opp i år, påpeker Moe. 

Det kan det være flere grunner til:

– Man så i flere markeder en kraftig vekst under pandemien. Etter pandemien har man fått det som populært er blitt kalt dyrtiden, så noen strammer litt inn på abonnementer, sier han. 

Samtidig kan det være en slags metthetsfølelse for nyheter hos befolkningen. Ifølge undersøkelsen sier ganske mange at det av og til har blitt litt for mye nyheter, sier Moe. 

– En del pågående kriser gjør at man skjermer seg litt, og det kan være en del av bildet.  

Svenske betaler

I Sverige er det også forholdsvis høy betalingsvilje for digitale nyheter. Svenskene innehar neste plass på lista. 33 prosent av svenskene svarer at de har betalt for digitale nyheter. Tredjeplassen har Australia, som øker med fire prosentpoeng – fra 18 til 22 prosent.

Danmark kommer først på sjette plass (19 prosent), mens Finland og USA deler fjerdeplassen med 21 prosent.

Snittet for de 20 landene hvor betalingsvilje er målt, er 17 prosent. Dette har ikke endret seg de to siste årene, og forfatterne bak Reuters Institute-rapporten stiller spørsmål ved om vi foreløpig kan ha nådd en topp, i hvert fall for nåværende abonnementsløsninger. 

I rapporten pekes det på at utviklingen ved at ett eller noen få mediehus får en dominerende posisjon digitalt, fortsetter i mange land. 53 prosent av finnene som betaler for et digitalt abonnement, abonnerer på Helsingin Sanomat. I USA har New York Times sikret seg 36 prosent av de digitale abonnentene. 

Norge og Australia, med henholdsvis 50 og 52 prosent av abonnentene, skiller seg ut ved at lokal- og regionsavisene utgjør en så stor andel av de digitale abonnementene.

Nye modeller 

Blant de mest spennende funnene i år er likevel publikums preferanser for betalingsmodell, mener professor Moe.

Avisabonnementet, som har vært den gjeldende modellen, har gjort at mediene har kunnet klare å konvertere forholdet mellom leseren av papiravisen over til nettavisen. Men flere etterlyser nå alternative betalingsløsninger, sier Moe. 

– Vi har spurt om hva som kunne fått dem som ikke betaler for nyheter til å betale. Da svarer mange, ikke overraskende, at de kunne gjort det dersom det var billigere. Men mange svarer også at én pris for flere nyhetsnettsider, en slags Spotify-modell, kunne gjort det aktuelt.

Disse løsningene har begynt å komme, blant annet hos Amedia og Schibsted, og Moe sier det blir spennende å se hvordan løsningene utvikler seg om aktørene lykkes. 

– Det virker som en attraktiv modell for dem som ikke betaler, og rimer med andre undersøkelser hos unge, som ikke er helt med på ideen om å binde seg til én aktør. De ønsker å shoppe litt mer rundt. 

Lavere tillit 

Finland er landet hvor flest har tillit til mediene. 69 prosent svarer dette. Norge kommer på tredjeplass, etter Danmark (57 prosent). Undersøkelsen viser imidlertid at tilliten i Norge er synkende. Det faller med tre prosentpoeng, og ender på 53 prosent.

Tilliten til mediene i USA er til sammenligning nede på 32 prosent. Men der går utviklingen i motsatt retning: Tilliten har økt med seks prosentpoeng.

Moe understreker at tillit er vanskelig å forske på, og han mener at det er viktig å ta mange forbehold. 

– Vi ser en liten nedgang, og det ser vi også i mange andre land. Det er likevel et spørsmål i undersøkelsen som er designet for å finne ut av hva polarisering og mistro mellom ulike grupper har å si for utfallet, som ser relativt positivt ut for norske medier, sier Moe.

Han legger til: 

– I USA har man for eksempel veldig lav tillit til «de andre sine medier» i forhold til mediene man bruker selv. Sånn er det ikke i Norge. Når vi spør om tillit generelt, kontra mediene vi bruker selv, finnes det ikke et stort gap. Det er en god ting for det norske demokratiet, om man er bekymret for polarisering i den offentlige samtalen.

Skille på alder

Rapporten viser at det er forskjeller mellom hvem som har mest og minst tillit. Jo bedre økonomi og høyere utdanning, desto høyere tillit har nyhetsbrukere til mediene. En synlig aldersforskjell går ved 35 år. Bare 44 prosent av nordmenn under 35 år har tillit til nyhetsmediene generelt, mot 56 prosent av de over 35 år.

– Vi ser en høy tillit til mediene, men vi ser også at noen vegrer seg mot nyheter, ikke minst unge. Vi ser også at betalingsviljen er skjevt fordelt i befolkningen. Alt dette er bekymringsfullt, sier Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås i en pressemelding.

Fritt Ord har vært med på å finansiere rapporten.

Powered by Labrador CMS