MBLs forhandlingsleder er Pernille A. Børset og NJs forhandlingsleder er Dag Idar Tryggestad
MBLs forhandlingsleder er Pernille A. Børset og NJs forhandlingsleder er Dag Idar Tryggestad

Lønnsforhandlinger 2023

NJ og MBL enige om årets lønnsoppgjør

22.500 kroner i sentralt tillegg. I tillegg kommer lavlønnspott.

Publisert Sist oppdatert

Klokken 20 fredag kveld var fristen for å komme til enighet i lønnsforhandlingene mellom Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL), men først klokken 01.21 kom pressemeldingen om at partene hadde kommet til enighet.

Resultatet ble 22.500 kroner i sentralt tillegg.

Se protokollen fra forhandlingene her.

– Det har vært krevende forhandlinger som har hatt mange elementer i seg. Vi er tilfreds med at vi har fått gode resultater på alle områder hvor vi stilte krav, sier NJs forhandlingsleder Dag Idar Tryggestad i pressemeldingen.

MBLs forhandlingsleder Pernille A. Børset legger til:

– Vi har jobbet for å få til en forhandlingsløsning som sikrer journalistenes kjøpekraft og ivaretar bedriftenes konkurranseevne på en god måte. Det har vi lyktes med.

– Forhandlingene har vært preget av tillit mellom partene, og vi har hatt en god tone hele veien. Vi har løftet de med lavest lønn og justert minstelønnssatsene, sier hun.

Lavlønnspott

De med lavest lønn og de med lengst ansiennitet får ekstra tillegg.

– Vi har landet et historisk høyt beløp. Men det er også et utslag av at vi er i en svært urolig tid. Mange av våre medlemmer har opplevd reallønnsnedgang og den økonomiske hverdagen har blitt krevende. Derfor har vi i dette oppgjøret valgt å prioritere en solidarisk innretning. Det har resultert i at vi har fått gjennomslag for en lavtlønnspott, sier Tryggestad.

Denne potten går til NJ-medlemmene som har under 500.000 kroner i fastlønn og utgjør 9000 kroner.

«Det har også for første gang siden 2007 blitt forhandlet frem et tillegg til de som er på de to øverste stigetrinnene, 25- og 30-års trinnene. Tillegget er på 5100 kroner», skriver NJ i pressemeldingen.

I oppgjøret har det også blitt prioritert en økning av ulempetillegget.

– Det er mange av våre medlemmer som opplever en stor ulempebelastning. Det er inngripende i deres liv og det skal de ha betalt for. Vi er derfor glade for at vi har fått gjennomslag for å øke ulempesatsene med 7,5 prosent, sier Tryggestad.

Kronetilleggene gjelder fra 1. april, mens ulempetilleggene gjelder fra 1. juni.

Undersøke forskjeller

I forhandlingene ble det også satt av tid til å diskutere mulige lønnsforskjeller mellom kjønn, opplyser NJ.

– Vi er enige om at vi skal be de lokale partene ta en avsjekk på om det er uønskede lønnsforskjeller mellom kjønn. Dersom slike lønnsforskjeller blir påvist, har vi støtte i både avtaleverk og lov på at dette skal rettes opp umiddelbart, sier NJ-lederen.

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS