Journalist og fotograf Vetle Halvorsen. Foto: privat

11 medier publiserte bildet hans uten lov: Krever 82.500 kroner – tilbudt 7.500

Fastlåst situasjon mellom frilansjournalist Vetle Halvorsen og 11 medier i sportssamarbeidet 100% Sport.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Fakismile av saken med bildet innsirklet.

I november publiserte Fredriksstad Blad en artikkel om antidopingarbeid blant barn. Saken var skrevet av frilansjournalist og -fotograf Vetle Halvorsen. Han hadde dekket et arrangement på Litteraturhuset i Fredrikstad der Christine Wisløff fra det nasjonale steroideprosjektet deltok. Hun ble derfor avbildet i saken.

9. desember publiserer blant annet Aftenposten en sak av en journalist i Bergens Tidende som er lønnet av sportssamarbeidet 100% Sport om en 45-åring som var nær å dø av hjerteinfarkt forårsaket av steroidebruk. Samme Wisløff var en av kildene i saken som spesialsykepleier med ansvar for steroideprosjektet ved Oslo Universitetssykehus. I saken var det samme bildet av Wisløff fra Litteraturhuset i Fredrikstad inkludert, men denne gang ble en annen enn Halvorsen kreditert bildet.

Forklaringen er at avisens journalist har fått bildet direkte fra kilden, og fått oppgitt at det er en kollega som har tatt bildet.

Bergens Tidendes artikkel ble så plukket opp av 10 andre medier gjennom utvekslingssamarbeidet 100% Sport. Blant avisene som publiserte saken finner vi Stavanger Aftenblad, iTromsø, Fædrelandsvennen, Adresseavisen, Romsdals Budstikke og Harstad Tidende. Det omstridte bildet er senere fjernet fra sakene.

Lunken mottagelse

Opphavsperson Vetle Halvorsen oppdaget bildebruken. 14. desember registrerte han et enkeltpersonsforetak som han fakturerte hver av de 11 redaksjonene 7.500 kroner fra, til sammen 82.500 kroner.

– Det er basert på NJs gamle frilanssatser fra 2010 justert for prisøkningen siden den gang. Jeg tar dobbelt frilanssats for at bildet er stjålet og ytterligere én gang for at det er feilaktig kreditert, sier Halvorsen på spørsmål fra Journalisten om hvordan han forsvarer beløpet.

Fotografen sier også at han forholder seg til praksis som han har forhørt seg om blant andre fotografer. Han viser også til at Norsk Redaktørforening på egen nettside skriver at «det er ikke uvanlig at rettighetshavere krever minst det dobbelt av vanlig honorar i slik tilfeller, og det er flere eksempler på at kravet i utgangspunktet settes enda høyere.»

– Det er basert på NJs gamle frilanssatser fra 2010 justert for prisøkningen siden den gang. Jeg tar dobbelt frilanssats for at bildet er stjålet og ytterligere én gang for at det er feilaktig kreditert, sier Halvorsen.

Redaktører vil ikke involvere seg

I kravet til redaksjonene skriver fotografen at «gjengivelsen er foretatt uten min tillatelse. Dette er i strid med mine eneretter etter åndsverkloven § 2. På denne bakgrunn fremmer jeg krav om erstatning etter åndsverklovens bestemmelser, se lovens kapittel 7. Krenkelsen er særlig grov fordi jeg ikke er navngitt som opphavsmann til bildet, jf. åndsverkloven § 3.»

Men reaksjonen fra de 11 publikasjonene er heller lunken. Få av de 11 redaktørene har engasjert seg i saken, ifølge Halvorsen.

– Det er de 11 nettavisene som har publisert bildet, men redaktørene prøver å fraskrive seg ansvaret. Det er den ansvarlige redaktøren som har ansvaret.

En av dem er Lars Helle, sjefredaktør i Stavanger Aftenblad. Han sier til Journalisten at han har vært i personlig dialog med Halvorsen, og gjort det klart at han har gitt 100% Sport fullmakter på vegne av avisen.

– Dette er glipp som skjer av og til. Og vi skal selvsagt behandle ham skikkelig. Det er ikke slik at vi løper fra kravet, men dette mener jeg 100% Sport kan ta hånd om for oss, sier Helle.

Redaktør Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke uttaler at han tar ansvar for alt som ligger på RBs nettsider. Men:

«Vi aksepterer at Halvorsen har et krav, men vi mener at 7.500 kroner er alt for mye. Ettersom Halvorsen har sendt likelydende fakturaer til flere aviser i samarbeidet har vi gitt redaktør Bertil Valderhaug fullmakt til å forhandle på våre vegne. Vi mener at dette er en praktisk måte å løse saka, og håper at vi kan oppnå enighet med fotografen.»

Halvorsen sier til Journalisten at ingen andre enn Romsdals Budstikke av de 11 avisene har bestridt kravet hans overfor ham.

Interessert i medienyheter? Lik Journalisten.no på Facebook og få nyhetene i strømmen din:

 

Kompensasjon

Det har derimot Bertil Valderhaug, som altså er redaktør for sportssamarbeidet. Men han vil ikke Halvorsen forholde seg til.

På vegne av alle de 11 mediene har Valderhaug tilbudt fotografen 7.500 kroner for det redaktøren beskriver som en «rimelig kompensasjon for misforståelsen». Det tilbudet fnyser fotografen av.

– Det blir 681 kroner for hver av avisene, sier Halvorsen.

«Jeg forventer at de respektive redaktørene, som proffe medieaktører, individuelt vil gjøre opp for seg - og de lovbrudd begått i sine nettaviser,» skriver Halvorsen i en epost til fellesredaktøren.

Bestrider kravet

Bertil Valderhaug sier til Journalisten at feilen som er skjedd er beklagelig, men at journalisten opprinnelig gjorde det som var forventet av vedkommende, og at det er dokumentert. Journalisten spurte kilden om å få et bilde som fritt kunne brukes, fikk et bilde og fikk feilaktig oppgitt en kollega av kilden som fotograf.

Valderhaug sier at motparten ikke er interessert i å forhandle med ham.

– Jeg har fått fullmakt av alle sjefredaktørene om at jeg tar meg av dette, sier Valderhaug, som mener avisene har gitt et godt tilbud til opphavsmannen.

– Dette er veldig beklagelig og basert på en hendelig uhell. Vi har handlet i god tro og ikke tjent penger på dette. Vi har fjernet bildet. Og vi mener vi har gitt et bra tilbud som kompensasjon, sier Valderhaug, uten at han vil bekrefte beløpet.

Mediene har ansvar

Opphavsrettsekspert og jurist Olav Torvund sier til Journalisten at han ikke er i tvil om at alle de 11 nettstedene har et selvstendig ansvar for å gjøre opp for seg overfor fotografen.

– Jeg vil si at han har et krav. Utgangspunktet er at fotografen har krav på betaling fra alle som har offentliggjort bildet, sier Torvund til Journalisten.

Nøyaktig hvilket beløp som er det riktige å kompensere med, er Torvund imidlertid mer i tvil om. Han mener både over 80.000 kroner og 7.500 kroner er skarpe ytterkanter, og at det bør være rom for å komme til en enighet et sted i mellom.

– Utgangspunktet er at fotografen kan kreve erstattet eventuelt økonomisk tap, men det er jo ikke alltid så lett å fastslå. En tommelfingerregel er at det honoraret du har spart ved å bruke et bilde uten å spørre om lov og uten å betale, kan man hvert fall betale.

Torvund sier dobbel sats av vanlig salgspris er det normale.

– Et vanlig honorar er nok hver avis pliktig til å betale. Og det må de gjøre også om de er i god tro. Så at det er misforståelse eller hva det er, det unnskylder dem ikke i denne sammenhengen her.

Bør bli enige

Dersom sportsredaktøren har de nødvendige fullmakter, er det ikke noe i veien for at de 11 redaksjonene kan la seg representere av Valderhaug som kan forhandle med fotografen om beløp. Det mener Torvund bør skje i denne saken.

– Vil ikke de fleste journalister være godt fornøyd med å få langt under 80.000 kroner for et bilde de allerede har tatt? Hvis jeg satt på andre siden av fotografen ville jeg tenkt at det her er en god del å forhandle på.

Ettersom avisene bestrider kravet hjelper det ifølge juristen ikke å true med inkasso. Å drive inn et krav med tvang krever en dom, som altså fordrer at fotografen tar saken til retten. En slik runde innebærer en risiko for at saksomkostninger kan bli delt.

– Hvis du taper en sak fullstendig må du betale motpartens saksomkostninger.

Torvund kan imidlertid ikke komme på noen lignende saker i Norge. Da løper fotografen en risiko for at retten vil si at avisene hadde god grunn til å få prøvet saken for retten.

– Dermed ender man med at hver av partene må betale sine saksomkostninger. Da koster det fort mer enn de 80.000 kronene.

Opphavsrettseksperten mener denne saken trolig bør holdes unna rettsapparatet.

– Når det samme stoffet brukes i flere aviser vil jeg tro at de har en praksis på hvordan det honoreres. Så jeg ville tatt utgangspunkt i det og forsøkt å bli enig med fotografen om en sum med et passelig romslig påslag for det man betaler en fotograf for å levere til dette samarbeidet. Også ville jeg beklaget.

Kunne fått kilden til å ta bildet

Bertil Valderhaug vil ikke si om det er noe mer å forhandle om i denne saken. Han viser bare til at Halvorsen ikke vil forhandle.

– Han har fått et godt tilbud, og jeg hadde håpet det skulle sette punktum for saken, sier Valderhaug.

Han sier han har vært borti lignende saker tidligere der de ble enige med opphavspersonen.

Redaktøren er heller ikke enig i summene i kravet. Han mener at dersom avisene hadde blitt forespeilet en sum på 2.500 kroner for det han altså omtaler som et støttebilde, ville avisene latt være å bruke bildet.

– Vi kunne ha fått kilden selv til å ta et bilde. Det hadde tatt ti sekunder. Journalisten har gjort det man forventer den skal gjøre i dette tilfellet. Og det har vi dokumentert.

Samtidig legger ikke redaktøren skjul på at sportssamarbeidet sparer de deltagende avisene for kostnader ved innkjøp.

– Det er sånn når vi inngår avtaler med fotografer at de er innefortstått med at de deles blant de andre. Inngår avisen en avtale med en frilansfotofgraf som tar bilder fra ski-VM for eksempel , så er han inneforstått med at det bildet deles også til de samarbeidende avisene.

Kan tas til retten

Hvor saken ender er vanskelig å si. Halvorsen sier at han er klar for å forfølge saken i rettsapparatet.

– Hvis de nekter å betale vil jeg gå til forliksrådet. Men jeg hadde håpet at de vil innse at de har dummet seg ut.

Fotografen sier han så langt ikke har søkt juridisk bistand, og at han heller ikke er medlem av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS