Norsk Redaktørforening, her ved Reidun Kjelling Nybø og Arne Jensen (i midten) og NJ, her ved leder Dag Idar Tryggestad, samarbeider på mange områder. Nå står organisasjonene på hver sin side i rettsstrid om en sitatsak.

Sitatsak-striden

Redaktørforeningen mot journalistlaget i rettsstrid: – Kan ikke gjøre annet

Presseorganisasjonene på hver sin side i omkampen om omstridt sitatsak.

Publisert

Onsdag morgen meldte Norsk Redaktørforening (NR) at de går inn som partshjelper for Bodø Nu, som ble dømt for overtredelse av åndsverksloven i Oslo tingrett.

Avisa hadde laget en sitatsak på 544 ord, og sitert fra en podkast produsert av studenter på Nord universitet. Journalisten har i flere artikler gått i dybden på selve sitsatsaken og de involverte i striden.

Journaliststudentene som trakk Bodø Nu for retten ble representert av advokater fra Norsk Journalistlag (NJ).

Når redaktørforeningen nå formelt trer inn som partshjelper for Bodø Nu, kommer de to presseorganisasjonene, som ofte står samlet i utspill og uttalelser, til å stå på hver sin side under en eventuell ankebehandling i lagmannsretten.

– Frykter konsekvensene

Generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i redaktørforeningen forteller at de for øyeblikket jobber med å utforme et eget prosesskriv som støtter opp om Bodø Nu.

– Vi har hele tiden understreket at vi frykter konsekvensene denne tingrettskjennelsen vil kunne få for en hel bransjepraksis. Vi ser det som utrolig viktig at denne saken behandles på nytt, sier Nybø. 

Generalsekretæren informerte NJ-leder Dag Idar Tryggestad om redaktørforeningens valg før de sendte ut pressemelding, forteller hun.

– Vi har et veldig godt samarbeid med NJ, og så skjer det noen ganger at vi har litt ulike roller. Jeg har fra før uttalt at det er synd og overraskende at denne saken havnet i retten. Når den først gjorde det, og vi frykter konsekvenser for en hel bransje, kan vi ikke gjøre annet enn å stille oss på Bodø Nus side, sier Nybø, og legger til:

– Dette er en viktig prinsipiell avklaring, som det helt sikkert er nyttig også for NJ å få. Det er ikke sikkert de heller har sett alle følgene av saken.

Det er ikke snakk om å gå inn med økonomisk støtte i saken, ut over å dekke egne utgifter, forteller Nybø.

NJ må vurdere

NJ-leder Tryggestad har tidligere uttalt at han mener Bodø Nu-saken ikke endrer hverdagen eller praksis for mediehus flest.

Journalisten har også spurt NJ-advokat Vibeke Lærum, som førte saken i tingretten, hva de tenker om at NR nå formelt trer inn på den andre siden i rettsstriden.

– Vi tar til etterretning at NR trer inn som partshjelper i saken, så får vi vurdere hvordan NJ skal forholde seg til det, svarer Lærum i en e-post.

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag. Vibeke Lærum er nåværende leder for Journalistens styre.

Powered by Labrador CMS