Advokat Linnéa Tereza Karlberg representerer firmaet som saksøker Hamar Arbeiderblad, redaktør Katrine Strøm og kilden Marthe Nilsen.

Skjult opptak blir del av rettssaken mot Hamar Arbeiderblad

Tok opp lyd i møte med HA-redaktører.

Publisert

Når Østre Innlandet tingrett skal behandle ærekrenkelsessøksmålet mot Hamar Arbeiderblad i slutten av juni, er et skjult lydopptak, produsert av saksøkerne, en del av saken.

Det bekrefter partene overfor Journalisten.

Avisa, redaktør Katrine Strøm og kilden Marthe Nilsen, som i 2021 stilte opp i avisa som misfornøyd kunde av selskapet Norsk Robotklippersenter, er alle saksøkt og kreves for erstatning for ærekrenkelser av selskapet.

Møte med redaktørene

Da saken ble publisert høsten 2021, og ekteparet bak selskapet fortalte at de vurderte å klage avisa til Pressens Faglige Utvalg (PFU), inviterte redaktør Strøm dem til et møte, beskrives det i sluttinnlegget fra Hamar Arbeiderblads side.

27. september 2021 møtte Strøm og nyhetsredaktør Rune Steen-Hansen ekteparet.

Det er et opptak gjort under dette møtet som har blitt lagt fram av saksøkerne under saksforberedelsen for tingrettssaken.

Avisa ble aldri klaget til PFU, og hørte ikke mer fra saksøkerne, for det høsten 2023 dukket opp prosessvarsel, forliksklage og stevning, beskriver avisas side i sitt sluttinnlegg.

– Smart trekk

– Opptaket ble gjort av notoritetshensyn, altså bare for å ha dokumentasjon for ettertiden. Det har vist seg å være et smart trekk, siden det nå har blitt tvist, skriver saksøkernes advokat, Linnéa Tereza Karlberg, til Journalisten i en e-post.

– Jeg må være varsom med å forhåndsprosedere denne saken i media, men hensikten med å legge frem opptaket er å belyse hvilke vurderinger avisen gjorde og hvilke opplysninger den viderebrakte til mine klienter i forbindelse med publiseringen, skriver advokaten.

Hun har ikke besvart Journalistens spørsmål om de planlegger å spille av lydopptaket i retten.

HA-redaktør Katrine strøm uttaler at opptaket ble gjort uten at de som deltok fra avisa var klar over det.

– Men når jeg har hørt gjennom det, synes jeg det bidrar til å vise at vi tar lokalpressens oppdrag på alvor, ved å møte berørte parter i øyehøyde, lytte til hvordan noen opplever det å få en konflikt omtalt i avisa, og å være åpne om hvordan vi jobber i møte med en pågående tvist.

Krever millionsum

Saksøkerne ønsker at avisa, redaktør Strøm og kilden dømmes til å betale totalt nær 1,1 millioner kroner i erstatning for «massiv omsetningsnedgang». I tillegg kommer krav om flere hundre tusen i oppreisning hver, samt saksomkostninger.

De mener Nilsen har spredt en rekke injurierende anklager om saksøkerne, både i avisa og på sosiale medier.

– Det uttales også «dette må være svindel». Vi mener dette er helt feil, og anklager om ganske alvorlige straffbare forhold, har advokat Karlberg tidligere uttalt om et sitat fra avisartikkelen.

– Godt innenfor pressefriheten

Både avisas advokat Jon-Wessel Aas og Nilsens advokat Espen Henrik Johansen legger ned påstand om frifinnelse i sine sluttinnlegg til retten.

HA er uenig med saksøkerne om at ytringene i artikkelen med rimelighet kan tolkes som beskyldninger om straffbare handlinger, og uansett dreier det seg om alminnelig, kritisk forbrukerjournalistikk, anføres det fra avisas side.

De understreker i sluttinnlegget at HA har videreformidlet en åpen kildes syn uten selv å ta stilling til hvem som har rett, og at saksøkerne fikk alle muligheter til å imøtegå Nilsen syn og hva de eventuelt mente var feil.

«HAs journalistikk og publisering ligger godt innenfor pressefriheten, slik den er beskyttet av både Grunnloven § 100 og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 10, jf. menneskerettsloven  § 3», står det i sluttinnlegget.

I tillegg til partene skal blant annet nyhetsredaktør Steen Hansen og journalisten med byline på artikkelen forklare seg i retten.

Powered by Labrador CMS