Mens barna er små følger foreldrene godt med på data-, tv- og mobilbruk, men så faller mor og far av. Foto: Flickr.com/Creative Commons/Lucélia Ribeiro

Mødre og fedre følger ikke helt med på mediebruk

Mange er ikke klar over hvor mye tid ungene faktisk bruker på nett, mobil og spill.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Foreldre er blitt mer kritiske til dataspill og mobilbruk og krangler med barna om tidsbruken. Barn og medier-undersøkelsene 2016 fra Medietilsynet viser at barn i alderen 9 til 16 år jevnt over bruker mye mer tid på internett, sosiale medier og mobilen enn foreldre tror.
 
Forskjellene øker med alder. Mens 72 prosent av jentene og 51 prosent av guttene i alderen 15 til 16 år oppgir å bruke to timer eller mer på mobilen på en dag, svarer 36 prosent av jenteforeldrene og 18 prosent av gutteforeldrene til denne aldersgruppen det samme. Det samme gjelder internett og sosiale medier. Foreldrene bommer mye når de anslår ungenes tidsbruk:

– Siden 2014 ser vi en generell tendens til at foreldre har blitt mer negativt innstilt til dataspill, men de henger ikke helt med. Når barna er unge er foreldrene veldig aktive og følger medieinnholdet. Men så, fra barna er 10-11 år, faller de helt av, sier Thomas Haugan-Hepsø i Medietilsynet til NTB.

Streng mor

Mødre og eldre foreldre er mer kritiske og strenge, snakker med barna om mediebruk, er opptatt av aldersgrenser og følger opp innhold mer enn menn og yngre foreldre.

– Er mødrene snerpete og strenge eller er fedrene for lite involvert?

– Det skal ikke vi spekulere på, men vi ser at når det gjelder spill, er det stor forskjell i innstillingen mellom foreldre som spiller selv og de som ikke gjør det. Og fedre og yngre foreldre spiller mer enn eldre og mødre, sier Haugan-Hepsø.

I tillegg til tidsbruken er foreldre heller ikke klar over at barna deres spiller spill med høy aldersgrense. Bare 20 og 8 prosent av foreldrene mener barna deres har spilt spill med henholdsvis 16- og 18-års aldersgrense. Andelene øker med barnas alder og er jevnt over høyere blant guttene enn jentene. Barna selv rapporterer imidlertid om enda mer utbredt bruk av slike spill, langt over dobbelt så mye som foreldrene tror.

Kritiske barn

Haugan-Hepsø påpeker at også barna er kritiske. Tre av ti mener at foreldrene bruker for mye tid på både jobb og mobilbruk. En av fem mener foreldrene bruker for mye tid på sosiale medier, på internett og på spill på data, mobil og TV. Samtidig sier hvert fjerde barn at foreldrene ikke bruker nok tid på sport og trening. Sammenlignet med tidligere år, har det spesielt vært en økning i andelen barn og unge som mener foreldrene bruker for mye tid på mobilen.

– Når du spør barn og unge om egen bruk av nett og mobil, mener de yngre gjerne at de bruker passe med tid på de ulike aktivitetene. Med alder øker andelen som syns det tar tid fra andre ting, som å være med venner. Særlig jentene er mye på sosiale medier og er mer kritiske til tidsbruken sin enn gutter, sier Haugan-Hepsø

Endringer

Medieundersøkelsene gjennomføres annethvert år.

– Noen tendenser er tydelige siden 2012 og 2014. Bruken av sosiale medier vokser, særlig for de yngste. Allerede som 9-10-åringer er svært mange på Instagram og snapchat, sier Haugan-Hepsø.

Det er også blitt vanligere å få mobil tidligere.

– Noe av det positive vi ser, er at skolen er på banen både med orientering om nettvett og bruk av IKT i undervisningen. Det har vært en stor økning fra 2012 til nå. Ellers ser vi at det er en økning i andelen barn som sier de rapporterer til voksne eller venner når de opplever eller ser noe på nett eller i sosiale medier, det er også bra.

Powered by Labrador CMS