PFU, her ved leder Anne Weider Aasen, satte i 2023 rekord i antall fellelser som gjaldt omtale av barn.

Pressens Faglige Utvalg

Voldsom økning i PFU-fellelser for omtale av barn

Mangedoblet siden fjoråret, men én sak sto for åtte fellelser.

Publisert

Da PFU-leder Anne Weider Aasen gikk gjennom noe av statistikken rundt etikkåret 2023 på Pressens hus før helga, påpekte hun en kurve som har hatt bratt stigning:

I 2023 endte 15 PFU-saker med fellelse på punkt 4.8 i Vær varsom-plakaten, som maner mediene til å vise spesielle hensyn i omtale av barn.

– Det er faktisk ny rekord, sa PFU-lederen fra podiet.

Antallet er en mangedobling av antallet fra året før, da kun to saker ble felt på 4.8. Snittet for årene før dette ligger rundt fem årlige fellelser.

Konsekvenser av eksponering

På årets første møte i fjor ble åtte aviser felt på 4.8-punktet etter en samleklage, men selv uten denne omfattende saken hadde økningen fra 2022 vært markant.

De 15 felte sakene er forskjellige, men det finnes likevel noen fellestrekk, utdypet Weider Aasen.

– I alle sakene viste PFU til konsekvensene av medieeksponeringen. Det var ikke gjort grundige nok vurderinger om hvilke konsekvenser eksponeringen ville få for barnet.

Navngir skoler

I seks av tilfellene som ble brudd, ble de omtalte barna knyttet til klanderverdige handlinger, som påstander om vold og mobbing, fortalte hun fra scenen. I fire av tilfellene viste PFU også til 4.14 om manglende anledning til samtidig imøtegåelse.

Weider Aasen kom også inn på problemstillinger rundt indirekte identifisering. I flere av PFU-sakene som gjaldt omtale av skolesaker var detaljer som skolens navn eller til og med klassetrinn oppgitt.

Et kjernespørsmål for redaksjonene, mente Weider Aasen, bør være:

– Hvor mange opplysninger, og hvor mye identifisering, er nødvendig for at saken skal være opplyst for publikum, versus belastningen saken vil få for barnet?

Det hjelper også lite om et barn kan sies å ikke bli identifisert for en videre krets, hvis det likevel i praksis er identifisert for sitt skole- og nærmiljø, minnet PFU-lederen om.

Klaget inn av redaktør

For de fleste PFU-klager kreves det at den som klager er direkte berørt av medieomtalen. Men i klager på omtale av barn, og i klager om troverdighet og integretitet (VVP kapittel 2), kan alle klage.

Redaktør Stian Eisenträger benyttet seg av denne retten da han klaget inn åtte aviser for omtale av et etterlyst barn, og fikk gjennomslag hos PFU.

Punkt 3.2 om kildebredde, og punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse, er fremdeles de vanligste grunnen til at medier blir felt i PFU. Punktene går igjen i henholdsvis 55 og 57 fellelser fra fjoråret. Også her blir totalantallet preget av en samlesak der 32 Amedia-aviser ble felt for publisering av samme artikkel.Powered by Labrador CMS