Studentene Marie Staberg og Embla Viktoria Rostad Lillegård gikk til sak mot Bodø Nu etter at Amedia-avisen hadde publisert en sitatsak basert på et podkastprosjekt de to laget i løpet av undervisningen. De to vant fram med sitt syn i Oslo tingrett. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Studentene har hele veien blitt representert av Norsk Journalistlags advokater. Vibeke Lærum og Mads Backer-Owe Prosessfullmektig for motparten er Jon Wessel-Aas.
NJ-advokat Mads Backer-Owe og Bodø Nus advokat, Jon Wessel-Aas, vil kreve flere hundre tusen kroner av den andre parten om de vinner frem.

Bodø Nu-rettssaken

Krever hundretusener i sitatsak-tvisten

Ankesaken i lagmannsretten blir en dyr affære for enten Bodø Nu eller Norsk Journalistlag.  

Publisert

Onsdag ble ankerettssaken, der både Norsk Redaktørforening (NR) og Norsk Journalistlag (NJ) har engasjert seg som partshjelpere, avsluttet. De to presseaktørene står på hver sin side av saken. 

750.000 kroner

I fjor høst gikk studentene Marie Staberg og Embla Viktoria Rostad Lillegård til sak og vant fram i Oslo tingrett, etter at Bodø Nu hadde publisert en sitatsak basert på et podkastprosjekt de laget under studiet.

Nå ventes det på dommen fra lagmannsretten, der den tapende parten risikerer en regning på rundt 750.000 kroner.  

NJ-advokat Mads Backer-Owe opplyser til Journalisten at deres krav er 123.535 kroner for tingretten og 155.000 kroner for lagmannsretten.

– I tillegg påløper det noe reise- og oppholdsutgifter for våre klienter og vitner i forbindelse med gjennomføringen av ankeforhandlingen i lagmannsretten, forteller Backer-Owe.

Den summen er imidlertid ikke klar ennå, men totalen vil trolig ligge i underkant av 300.000 kroner. 

Ekstern hjelp for Bodø Nu

Bodø Nu har måttet engasjere ekstern advokat som prosessfullmektig fra Advokatfirmaet Glittertind ved Jon Wessel-Aas

Han skriver i en sms til Journalisten at de totale sakskostnadene for Bodø Nu, for behandling i både tingretten og lagmannsretten, beløper seg til rundt 450.000 kroner.

– Dersom Bodø Nu blir frifunnet, er det krevd at saksøkerne må dekke disse, i tråd med hovedregelen i tvisteloven, opplyser Wessel-Aas.

I tingretten ble Bodø Nu dømt til å betale 5.000 kroner til hver av studentene, samt saksomkostninger på nevnte 123.535 kroner. 

Powered by Labrador CMS