Studentene Marie Staberg og Embla Viktoria Rostad Lillegård gikk til sak mot Bodø Nu etter at Amedia-avisen hadde publisert en sitatsak basert på et podkastprosjekt de to laget i løpet av undervisningen. De to vant fram med sitt syn i Oslo tingrett. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Studentene har hele veien blitt representert av Norsk Journalistlags advokater. Vibeke Lærum og Mads Backer-Owe. Prosessfullmektig for motparten er Jon Wessel-Aas. NJ-leder Dag Idar Tryggestad.
NJ-leder Dag Idar Tryggestad samme med de to studenene som har saksøkt Bodø Nu: Marie Staberg og Embla Viktoria Rostad Lillegård. Helt til venstre NJ-advokat Vibeke Lærum.

Bodø Nu-rettssaken

Uenige om ankesakens konsekvenser for pressen

– Man får inntrykk av at dette handler om hvorvidt man har rett til å sitere. Det handler ikke denne saken om, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad. 

Publisert

Onsdag var det forklaring fra partshjelperne i ankesaken i Borgarting lagmannsrett. 

Både Norsk Redaktørforening (NR) og Norsk Journalistlag (NJ) har engasjert seg som partshjelpere – men på hver sin side i konflikten.

I fjor høst gikk studentene Marie Staberg og Embla Viktoria Rostad Lillegård til sak og vant fram i Oslo tingrett, etter at Bodø Nu hadde publisert en sitatsak basert på et podkastprosjekt de laget under studiet.

  • Les alle artikler vi har skrevet om Bodø Nu-rettssaken.
  • De to studentene har hele veien blitt representert av Norsk Journalistlags advokater. Prosessfullmektig for motparten er Jon Wessel-Aas.

– Helt ødeleggende

Under forklaringene fra partshjelperne onsdag kom det tydelig frem at NJ og NR er uenige i hva konsekvensene blir om de to podkastskaperne vinner frem i ankesaken. 

Først til å forklare seg var generalsekretær i NR, Reidun Kjelling Nybø. Hun fortalte at NR har engasjert seg som partshjelper fordi det er en viktig praksis som står på spill. 

Tingrettsdommen var etter hennes mening mangelfull, feil og brøt med bransjepraksis når det gjelder sitering og kreditering. 

– Dersom en sånn dom blir stående vil det ha store konsekvenser, ikke bare for arbeidshverdagen til journalister og redaktører, men også for den offentlige samtalen. 

En viktig del av kildegrunnlaget for norske medier er andre medier, sa Nybø, og det er helt grunnleggende for at demokratiet skal fungere at vi har informasjonsflyt. 

– Hadde man ikke hatt mulighet til å sitere, hadde det vært til hinder for den offentlige samtalen. Det vil være helt ødeleggende, ikke bare for redaktørstyrte medier, men for det norske demokratiet. 

Studentene Marie Staberg og Embla Viktoria Rostad Lillegård gikk til sak mot Bodø Nu etter at Amedia-avisen hadde publisert en sitatsak basert på et podkastprosjekt de to laget i løpet av undervisningen. De to vant fram med sitt syn i Oslo tingrett. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Studentene har hele veien blitt representert av Norsk Journalistlags advokater. Prosessfullmektig for motparten er Jon Wessel-Aas.NR-leder Reidun Kjelling Nybø er med som partshjelp for Bodø Nu-redaktør Magne Storedal-
Generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening er med som partshjelp for Bodø Nu. I bakgrunnen Arne Jensen, seniorrådgiver i redaktørforeningen.

– Vanlig

Nybø la vekt på at sitatsaker er helt vanlig journalistikk, og at det hadde vært helt naturlig for henne å sitere Journalisten og Medier24 (som begge har dekket ankesaken) dersom hun hadde vært journalist og ikke vært til stede i retten. 

– Hva skulle morgenvaktene i NRKs distriktskontorer gjort uten lokalavisene? Andelen saker man siterer fra andre medier er kjempestor.  Pressens samfunnsrolle er å fortelle det som skjer i samfunnet. Det norske mediemangfoldet nyter godt av dette hver eneste dag. 

Flere ganger både tirsdag og onsdag har forskjellen mellom feature- og nyhetsartikler kommet opp. Nybø sa fra vitneboksen at hun aldri har hørt om at det skal være en forskjell på sjangre når det kommer til innhenting av nyheter.

– Det er ukjent for meg. Jeg er veldig overraska over det som kommer fra NJ sin side. Det er nyheten som avgjør og det er ikke vanskelig å finne eksempler med sitatsaker fra for eksempel portrettintervjuer, sa Nybø. 

Samfunnsoppdraget 

NJ sier på sin side at et spørsmål i Bodø Nus sitatsak er stilet som om det er avisen som stiller spørsmålet, men i virkeligheten var det et spørsmål som ble stilt i Fengselspodden, laget av de to studentene.

Da NJ-advokat Vibeke Lærum konfronterte Nybø med formuleringen, svarte hun at hun ikke har det inntrykket i det hele tatt. 

– Jeg opplever Bodø Nu sin sak som ordinær sak innenfor bransjepraksis. Jeg er bodøværing og kjenner til dekningen. Jeg mener at Bodø Nu ville ha svikta samfunnsoppdraget hvis de ikke hadde gjort denne jobben. Uansatt hvem som hadde laget podkasten.

– Handler ikke om sitatrett

NJ-leder Dag Idar Tryggestad stilte også for å forklare seg som partshjelp. Han la vekt på at man uavhengig av om dommen i tingretten står, fortsatt vil ha muligheter til å skrive sitatsaker.  

Studentene Marie Staberg og Embla Viktoria Rostad Lillegård gikk til sak mot Bodø Nu etter at Amedia-avisen hadde publisert en sitatsak basert på et podkastprosjekt de to laget i løpet av undervisningen. De to vant fram med sitt syn i Oslo tingrett. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Studentene har hele veien blitt representert av Norsk Journalistlags advokater. Vibeke Lærum og Mads Backer-Owe Prosessfullmektig for motparten er Jon Wessel-Aas.
NJ-advokat Mads Backer-Owe og Bodø Nu-advokat Jon Wessel-Aas er svært uenige om hvor representativ Bodø Nu-saken er.

– Man får inntrykk av at dette handler om hvorvidt man har rett til å sitere. Det handler ikke denne saken om. Jeg har sikkert skrevet flere tusen sitatsaker i småstoff, notiser og nyhetshendelse. 

Det skal man selvsagt ha anledning til, sa Tryggestad, men understreket at rettssaken handler om grensesetting når noen gjør andres innhold til sitt i et betydelig omfang. 

– Slik jeg er blitt opplært tilfører du egne kilder og egen informasjon når du henter stoff fra andre, og du begrenser deg til et par sitater. 

– Modig

Tryggestad fortsatte sin forklaring med å legge til at studentene står i et skjevt maktforhold til redaktøren i Bodø Nu. Han mener det er modig av studentene å gå til sak, og at for dårlig kreditering i form av lenker, innebærer at man tar fra studentene muligheten til å vise seg frem. 

– Det å få vist frem journalistikken, og å få oppmerksomheten, er en del av levebrødet og en vei inn i arbeidslivet. Det er blant annet svært viktig for våre frilansere som er i en pressa økonomi. 

Dersom studentene og NJ vinner frem, handler det om å ivareta interessene til to studenter, understreket Tryggestad. Han mener Bodø Nu ikke hadde opptrådt på samme måte om podkasten var laget av en mer profesjonell part. 

– Om vi vinner frem, vil det ikke endre praksis. Jeg ser ikke mange eksempler der man har sitert slik, og gjort det til sitt. 

– Forsyner seg

NR og NJ er altså uenige om konsekvensene dersom tingrettsdommen blir stående. NR mener Bodø Nu-saken er et helt ordinært eksempel på en sitatsak, mens NJ mener saken er over grensen for vanlige sitatsaker. 

NJ-advokat Mads Backer-Owe stilte også Tryggestad spørsmål om hva han synes om motpartens påstand om at mediebedrifter vil støte på problemer dersom studentene vinner frem: 

– Jeg deler ikke den oppfatninga. Hvis denne saken handla om at man kan sitere eller ikke, ville det ikke ha vært ønskelig. Men dette handler om at man forsyner seg av en annens sak og gjør den delvis om til sin. Det er ikke bransjestandard, og våre medlemmer har ikke det som arbeidsmetodikk. 

Å sitere er vanlig, men først og fremst i mindre saker, sa Tryggestad. Korte nyheter med henvisninger til et sitat, eller en enkel beskrivelse, er hva han anser som normalt. Ikke en uttømmende sak. 

Av eksemplene som er kommet frem i retten er det store, løpende nyhetssaker, fortsatte Tryggestad: 

– Der ser man at man siterer fra hverandre, men tilfører saken egne kilder og egen informasjon. Jeg tror ikke det utløser pushvarsel at denne «Mads» [intervjuobjektet i podkasten] har kommet nærmere moren sin, eller savner barna sine.

– Tatt betydelig innhold

Motparten mener podkasten inneholder informasjon av så stor allmenn interesse at det er greit å gjengi slik de gjør, sa Backer-Owe henvendt til Tryggestad. 

Det er en oppfatning NJ-lederen ikke deler, og han la vekt på at et trent medieøye kanskje vil sitte igjen med en opplevelse av at Bodø Nu-saken henviser til podkasten. Men leseren vil fort oppfatte at Bodø Nu var tilstede i fengselet og har gjort intervjuet, sa han. 

– Bodø Nu var i sin rett til å vise til podkasten og bringe det frem i mindre omfang. De kunne gått til «Mads» eller forsvareren hans og tilført saken noe eget. De har tatt betydelig innhold, gjort det til sitt.

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS