NJ-nestleder Hege Fagerheim er styreleder i Norsk Presseforbund og leder forbundets arbeidsutvalg.
NJ-nestleder Hege Fagerheim er styreleder i Norsk Presseforbund og leder forbundets arbeidsutvalg.

Presseforbundet: Arbeidsutvalg støtter endring i presseetikken

Foreslår vedtak om endring i både selvmords- og sponsepunktene før styremøte.

Publisert Sist oppdatert

Presseforbundets arbeidsutvalg («AU») foreslår at styret vedtar endringer i det presseetiske regelverket Vær varsom-plakaten når de samles til styremøte fredag.

Det går fram av styrepapirene.

Det siste året har presse-Norge diskutert nye formuleringer i plakatens punkter 2.8 om sponsing av journalistikk og 4.9 om selvmord.

Foreslår endringer i tre punkter

De to nedsatte gruppene som jobbet med hvert sitt punkt, har begge foreslått konkrete endringer i dagens formuleringer.

Nå stiller presseforbundets arbeidsutvalg, som også har kunnet jobbe ut fra høringsinnspillene som har kommet fra medieaktører denne høsten, seg bak foreslåtte endringer i totalt tre VVP-punkter: 1.1, 2.8 og 4.9.

I punkt 1.1 foreslår arbeidsutvalget å finne rom til ordet «sannhetssøkende»: «Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig og sannhetssøkende presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.»

Ellers støtter arbeidsutvalget i hovedsak sponse- og selvmordsutvalgenes forslag om nye 2.8- og 4.9-punkter, med enkelte egne innspill til språket i punktene.

– Kan skape forvirring

«AU ber styret gjøre en vurdering av om første setning bør omformuleres, slik at VVP ikke lister opp alt som faller inn under begrepet 'journalistisk virksomhet'. En slik opplisting vil kunne skape smutthull, ved at det oppstår nye formater som da ikke er med på opplistingen», skriver de om sponsepunktet 2.8.

Om selvmordspunktet 4.9 skriver arbeidsutvalget at flere innspill peker på mulige utfordringer med formuleringen «ved beskrivelse av metode og sted kreves høy aktsomhet». 

«Det er særlig ordet 'sted' som kan skape forvirring om hva som menes. Som NR skriver i sin uttalelse så kan det skape en misforståelse ved at man tror det handler om en generell advarsel om å beskrive geografisk hvor en sak hører hjemme. Det er ikke forslagets intensjon. AU forstår innvendingen, og har drøftet det med 4.9-utvalgets leder, Erik Sønstelie. Han har drøftet med utvalget og lanserer følgende alternative forslag: 'Det kreves høy aktsomhet ved beskrivelse av metode og det spesifikke stedet for handlingen'», skriver utvalget.

Stiller seg ikke bak 4.3-endring

Et omdiskutert forslag fra selvmordsutvalget om å legge inn tekst om «hensyn til avdødes ettermæle» i punkt 4.3 får ikke støtte fra arbeidsutvalget.

Styret i presseforbundet, der NJ-nestleder Hege Fagerheim er styreleder, møtes fredag 8. desember. Som styreleder er Fagerheim etter vedtektene også leder for arbeidsutvalget.

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag

Powered by Labrador CMS