PST henlegger lekkasje-etterforskningen av hemmeligstemplet rapport til Dagens Næringsliv

Avisen offentliggjorde graderte dokumenter fra Riksrevisjonen tidligere i år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det var i januar og mars i år at avisen ved to anledninger publiserte graderte dokumenter.

Dokumentene gjaldt sammendraget fra en rapport fra Riksrevisjonen som viser hvordan politiet og Forsvaret sviktet i å beskytte bygninger, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet mot terror. De var gradert med «Begrenset» og «Konfidensielt».

Forsvarsdepartementet ba i i et brev 7. april PST om å etterforske lekkasjen og om mulig å finne ut hvem som sto bak.

– Selve lekkasjen er et brudd på lovbestemt taushetsplikt etter sikkerhetsloven. Departementet ser alvorlig på slike lovbrudd og har rutinemessig anmeldt lekkasjen av sikkerhetsgradert informasjon til PST og anmodet om at det iverksettes etterforskning, opplyste departementet til TV 2 i april.

PST anfører som begrunnelse for henleggelsen «at det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold».

PST skriver at de etter en samlet vurdering finner mulighetene for å kunne oppklare forholdet som meget begrenset. Det vil ta store ressurser hvis etterforskningen skal gjennomføres på en grundig måte, og PST finner ikke det forsvarlig å måtte binde opp store ressurser i en omfattende etterforskning med tanke på de andre oppgavene de har.

Powered by Labrador CMS