Anne Weider Aasen på vei inn på dagens møte i Pressens Faglige Utvalg.

Pressens Faglige Utvalg

Slik konkluderte PFU på dagens møte

Disse ble felt - og disse gikk fri.

Publisert Sist oppdatert

Syv saker fikk full behandling på dagens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU), en av dem bak lukkede dører.

Første sak som ble behandlet var klagen mot NRKs dokumentarserie «Ingen elsker Bamsegutt». Klager var Norsk Presseforbunds generalsekretær Elin Floberghagen.

PFU konkluderte med at NRK har brutt tre punkter i Vær varsom-plakaten. 

NRK hadde fra før selv erkjent brudd på god presseskikk på punkt 3.2 om opplysningskontroll og 4.8 om hensyn i omtale av barn, og utvalget var ikke i tvil om fellelse på disse punktene. Punkt 2.2 om dobbeltroller skapte mer diskusjon, men PFU valgte å felle også på dette punket.

– Jeg synes det var en veldig god og grundig vurdering. Man gikk inn i de ulike klagepunktene på en skikkelig måte, sier Floberghagen til Journalisten.

Rana Blad brøt ikke god presseskikk

Rana Blad gikk fri etter at Frp-politiker Kristoffer Einvik. 

Han klaget inn avisen for publisering av en artikkel og en leder. Einvik mente han skulle hatt sitatsjekk, at ikke meningsinnholdet ble gjengitt og at han blir fremstilt som ung og dum i lederartikkelen. 

Rana Blad avviser brudd og sier det ikke ble avtalt sitatsjekk.

PFU konkluderte med at Rana Blad gjenga meningsinnholdet i klagers uttalelser på en presseetisk akseptabel måte. Utvalget erkjente at det var uenighet mellom klager og medium om avtale rundt sitatsjekk, men at dette var ord mot ord. 

– Klager tror sitatsjekk er en rettighet. Det er en misforståelse at med én gang man ber om sitatsjekk skal man få det. Det er mediene som avgjør det, sa representant for allmennheten, Nina Fjeldheim.

Konklusjonen var at Rana Blad ikke brøt god presseskikk.

Trippelfellelse for Frolendingen 

«Frolendingen gikk for langt i sin omtale da avisen konstaterte at et sensorsystem som skal registrere livstegn til innsatte i fengselet, ikke virket, og at en innsatt døde», konkluderte PFU. 

Klager var selskapet Elotec, leverandøren av det omtalte systemet. 

Utvalget mente at klager ikke var gitt tilstrekkelig mulighet for samtidig imøtegåelse, og at avisens håndtering av opplysningskontrollen og rettelser i saken, heller ikke var god nok. 

PFUs konklusjon var at Frolendingen har brutt god presseskikk på Vær varsom-plakatens 3.2 (tilstreber bredde og relevans i kildevalget), 4.13 (feil skal rettes og beklages) og 4.14 (manglende samtidig imøtegåelse).

– Håndverket er ikke skikkelig på plass, sa PFU-leder Anne Weider Aasen da hun oppsummerte saken.

Document gikk fri

Document var klaget inn av Partiet Sentrum-politiker Simen Bondevik for en artikkel med tittelen «Simen Bondevik fikk bismak av Hamas-kritikken», som ble publisert under vignetten «Tavle».

Bondevik mener Document har brutt god presseskikk på sju punkter i Vær varsom-plakaten (VVP), blant annet punkt 4.2 om å skille fakta fra kommentar. 

Han mener det ikke er mulig å se hvorvidt teksten Document har publisert er et meningsinnlegg eller en nyhetsartikkel.

PFU hadde forståelse for at vignetten «Tavle» ikke er veldig tydelig, men sier det ikke var tvil om at artikkelen var en kommentar. Utvalget mente heller ikke at det forelå påstander som gå samtidig imøtegåelse, og la til grunn at Document ville gitt spalteplass til Bondevik om han ønsker tilsvar. 

Tvite seg fram til fellelse

Lokalavisen Øyposten ble etter tvil felt for brudd på Vær varsom-plakatens punkt 3.3 om å klargjøre premissene etter at avisen publiserte et bilde bilde av en mann mot vedkommendes vilje. 

– Jeg skjønner at klager reagerer. Et brudd... det er det ikke for meg, sa Frode Hansen, som representerer redaktørene i PFU, da utvalget diskuterte saken.

Mer i tvil var de andre, og utvalget tvilte seg etter hvert fram til at bildepubliseringen var et presseetisk brudd.

Felt for «tallmagi»-kommentar

Helgelands Blad ble felt i PFU for en polemisk replikk. 

Under et debattinnlegg for å bevare det lokale fødetilbudet, la redaktøren til en saksopplysning der han kritiserte bruken av tall i innleggets argumentasjon, og kalte det «tallmagi».

Dette ble avisen felt for.

PFU mente Helgelands Blad har misbrukt sin redigeringsmakt ved å publisere en redaksjonell, polemisk replikk, som bryter mot Vær varsom-plakatens punkt 4.15.

– Det er en sklitakling å snakke om tallmagi, det er ikke mulig å komme unna brudd her, sa Gunnar Kagge under dagens møte.

Siste sak på dagens møte gikk bak lukkede dører: NN mot Fosna-Folket. Her ble avisen felt for brudd på to punkter, 3.2 og 4.14.

Sakslista:

  1. Generalsekretæren i NP mot NRK
  2. Kristoffer Einvik mot Rana Blad
  3. Elotec mot Frolendingen
  4. Simen Bondevik mot Document
  5. Toralf Veum Ladstein mot Øyposten
  6. Ingvil Nagelhus mot Helgelands Blad
  7. NN mot Fosna-Folket

SE VIDEO:

Video: Norsk Presseforbund

Powered by Labrador CMS