NRK-lederne (f.v.) Marius Lillelien, Per Arne Kalbakk og Njord Røv overvar PFUs behandling av «Ingen elsker Bamsegutt».

Pressens Faglige Utvalg

NRK felt på tre punkter av PFU for «Ingen elsker Bamsegutt»

NRKs dobbeltrolle skapte diskusjon.

Publisert Sist oppdatert

NRK ble felt for brudd på til sammen tre punkter i den presseetiske Vær varsom-plakaten, da Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet klage mot dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt» onsdag.

PFU behandlet klage fra presseforbundets generalsekretær, Elin Floberghagen, som mente NRK hadde brutt god presseskikk på Vær varsom-plakatens punkter om redaksjonell uavhengighet, faktasjekk og hensyn i omtale av barn.

– Brudd å utelate informasjonen

NRK hadde fra før selv erkjent brudd på god presseskikk på punkt 3.2 om opplysningskontroll og 4.8 om hensyn i omtale av barn, og utvalget var ikke i tvil om fellelse på disse punktene. Punkt 2.2 om dobbeltroller skapte mer diskusjon.

Detaljnivået i eksponeringen av den omtalte familiens barn førte til fellelse på punkt 4.8.

Erkjennelsen fra NRK på punkt 3.2 handlet om utelatelsen av informasjon om en sedelighetsdom mot seriens hovedperson.

«Hadde vi fortalt om dommen i serien ville vi også gitt publikum et nyansert og mer sannferdig bilde enn det som ble spredd i offentligheten, og dermed ville belastningen på hovedpersonen, hans familie og alle fornærmede i saken fra 1991, blitt mindre. Det beklager vi. Slik historien ble framstilt, var det et brudd på VVP 3.2 å utelate denne informasjonen», sto det i tilsvaret signert distriktsdirektør Marius Lillelien.

Dommen var relevant i sammenheng med framstillingen av mannens livshistorie, og nødvendig for å nyansere historien som ble formidlet om ham, står det i PFU-uttalelsen som ble vedtatt.

– Griper inn i saksbehandlingen

I sitt tilsvar til klagen var NRK ikke enige i at framstillingen og redaksjonelle valg i serien innebar et brudd på punkt 2.2 om uavhengighet og dobbeltroller. 

Sekretariatets innstilling om brudd skapte også diskusjon i utvalget.

«Programlederen gjennomførte kritiske intervjuer av myndigheter, og gjorde undersøkende journalistikk på hovedpersonens historie, samtidig som han gikk inn som partshjelper for mannen og hans familie. PFU konkluderer med at programlederen fikk en dobbeltrolle som kunne svekke publikums tillit til publiseringens troverdighet og mediets uavhengighet», het det i innstillingen.

Blant annet redaktørmedlem Frode Hansen og allmenhetsmedlem Nina Fjeldheim mente at NRKs åpenhet om dekningens utgangspunkt og grepene som ble tatt i den aktive rollen de inntok, kunne tale for frifinnelse.

Journalistmedlem Gunnar Kagge var blant dem som reagerte mest på at NRK fylte ut og sendte inn søknad til UDI på vegne av familien.

– Det problematiske er først og fremst at NRK blir stående som avsender og juridisk ansvarlig, og griper inn i saksbehandlingen, påpekte Kagge.

Vurderte dissens

Til slutt falt utvalget ned på fellelse også på dette tredje punktet, med enkelte presiseringer i språket i innstillingen.

Dagbladet-redaktør Hansen vurderte fremdeles dissens da flertallet vedtok fellelse, og PFU tok pause.

– For meg er det viktig at mediene har et handlingsrom til å gå inn og oppfylle samfunnsoppdraget vårt. Vi må passe på at vi ikke legger begrensninger, selv om det ikke skal være fritt frem for journalister å bli aktivister, sa Hansen.

Powered by Labrador CMS