Etikkredaktør Per Arne Kalbakk (f.v.), kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen og distriktsdirektør Marius Lillelien holdt pressebriefen der NRK kunngjorde at serien ikke skulle bli publisert igjen.

«Ingen elsker Bamsegutt»

Ubesvarte spørsmål i tidslinjen for NRKs Bamsegutt-beslutning

Ikke alle opplyste detaljer stemmer overens i hendelsesforløpet da NRK bestemte å holde dom utenfor serien.

Publisert Sist oppdatert

Oppdatering 29. november: Artikkelen er oppdatert med opplysninger fra Sør-Vest politidistrikt om kontakten med NRK.

– Vi trodde at den ikke ville komme fram. Det viser seg, i etterpåklokskapens klare lys, at var en naiv vurdering og en feilvurdering, sa NRKs distriktsdirektør Marius LillelienDebatten tirsdag 21. november.

Det hadde gått to døgn siden NRK avpubliserte «Ingen elsker Bamsegutt» midlertidig, og det skulle bare gå litt over et halvt døgn til før de kunngjorde at serien blir avpublisert permanent.

I løpet av en intens uke med mediedekning rundt NRKs beslutning om å holde en gammel sedelighetsdom utenfor serien, har det kommet drypp om når, hvor og hvordan vurderingene og beslutningene foregikk.

Ikke alle opplyste detaljer stemmer overens.

Journalisten har forsøkt å snekre sammen en tidslinje over dagene fra NRK ble klar over dommen til serien blir publisert. Med detaljene som har blitt åpent omtalt eller opplyst om fra NRK, ser tidslinjen slik ut:

18.-20. oktober: NRK blir kjent med dommen

Redaksjonen i programavdelingen på NRK Tyholt jobbet med produksjonen av «Bamsegutt» fra våren 2022.

Det er programleder Tore Strømøy som først hører om sedelighetsdommen fra 1991. Da VG problematiserte utelatelsen av dommen, samme dag som serien hadde blitt midlertidig tatt ned, skrev avisa at Strømøy opplyser at det var «Bamsegutt» selv som tok opp dommen:

– Denne saken var en av mange saker [Jan-Egil] Granfoss selv informerte om og som han ville vi skulle granske, siterer VG Strømøy på.

Fire dager senere går Strømøy ut på Facebook med at han først hørte om dommen i en prat med en gruppe politiledere i Rogaland.

– Jeg ba om å få dommen tilsendt, og fikk den på mail samme dag, skriver Strømøy i innlegget fra onsdag i forrige uke, og opplyser at dette skjedde 20. oktober.

På Debatten dagen før opplyste Marius Lillelien at NRK ble kjent med dommen 18. oktober.

Journalisten har spurt både NRK og Strømøy om hvilken dato som er den korrekte, uten at de hittil har svart på det. Journalisten har også spurt Strømøy om VGs sitering, hittil uten svar.

Oppdatering: Sør-Vest politidistrikt har i kontakt med frilansjournalist Daniel D. Laabak opplyst at Strømøy møtte politiansatte 18. oktober, og at dommen ble oversendt to dager senere, 2o. oktober.

Oktober: Produksjonen stanses

Opplysningen om dommen mot seriens hovedperson fikk konsekvenser for produksjonsløpet:

– Da redaksjonen ble gjort kjent med dommen, gjorde de det naturlige og varslet sin redaktør, som igjen varslet videre. Produksjonen ble i realiteten stanset mens det ble gjort redaktørvurderinger knyttet til publiseringsløpet og innholdet i dokumentaren. Tore har rett i sin beskrivelse av hvordan beslutningen er tatt, har regionredaktør Eivind Undrum Jacobsen uttalt til Journalisten.

I perioden etter at NRK ble kjent med dommen, kontaktet redaksjonen også alle de seks fornærmede i den gamle straffesaken, uttalte Lillelien på Debatten.

Premieren på serien ble utsatt en uke mens NRK håndterte den nye kunnskapen, skriver Dagbladet mandag 27. november. Journalisten har spurt NRK om dette stemmer, hittil uten svar.

Usikker dato: Kringkastingssjefen orienteres

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen kjente til at dommen fantes og at redaktørene hadde besluttet å ikke omtale den. I ettertid angrer hun på at hun ikke satte foten ned, uttalte hun blant annet under pressebriefen 22. november.

Nøyaktig når Fürst Haugen fikk informasjon, er per nå ikke klart. Selv har hun ved flere anledninger sagt at dette skjedde tre-fire uker før publiseringen, og på direkte spørsmål fra Journalisten gjentar hun dette svaret.

Hvis Fürst Haugen ble orientert fire hele uker før publisering, skjedde dette samme dag som Lillelien sier NRK først fikk vite om dommen: 18. oktober, to dager før datoen Strømøy selv opplyser. Det er nøyaktig fire uker mellom onsdag 18. oktober og premieredatoen onsdag 15. november.

I Debatten-sendingen der kringkastingssjefen ikke deltok, tyder uttalelser fra Lillelien og Kalbakk på at det tok tid fra NRK fikk vite om dommen til infoen landet på kringkastingssjefens bord.

– Hun ble involvert da det var diskusjon om publisering av serien, langt senere, sa Lillelien.

– Hun ble orientert ganske kort tid før publisering, sa Kalbakk.

Journalisten har spurt om den nøyaktige datoen da kringkastingssjefen ble gjort kjent med dommen, og også om beskjeden om at dommen skulle utelates fra serien kom samtidig eller senere.

Kringkastingssjefen svarer i en e-post:

– Jeg fikk vite om dommen 3-4 uker før planlagt publisering. Nå starter vi arbeidet med å gå gjennom hendelsesforløpet, hva som skjedde hvor og når. Det vil ta noe tid og vi ber om forståelse for det.

15. november: Serien publiseres

Alle fire episodene av «Ingen elsker Bamsegutt» blir tilgjengelig i nettspilleren NRK TV fra klokka 06, onsdag morgen 15. november.

På kvelden samme dag sendes første episode lineært på NRK1.

Serien blir godt sett; første episode ble sett av totalt 527.ooo de to første døgnene, opplyste NRK til Journalisten.

17.-18. november: Kritikk og dommen spres

Fredag kveld 17. november publiserer Aftenposten en tekst fra kommentator Christina Pletten, som reiser flere presseetiske spørsmål til serien. Strømøy svarer og etikkredaktør Per Arne Kalbakk forsvarer de redaksjonelle vurderingene. Diskusjonen handler ennå ikke om den utelatte dommen.

Lørdag begynner dommen å bli diskutert på sosiale medier. Den første omtalen Journalisten finner, er et Facebook-innlegg fra Aron Jahnsen, grunnlegger av organisasjonen Nabovarsel.

Men NRK hadde begynt å «stille kritiske spørsmål til seg selv» dagen før, sa Lillelien i Debatten:

– Vi begynte på diskusjonen på fredag, vi hadde nye samtaler på lørdag, og i løpet av lørdag spredte dette seg raskt på sosiale medier.

19. november: Serien avpubliseres

«Ingen elsker Bamsegutt» var publisert hos NRK TV i fire døgn og åtte timer.

Fra søndag 19. november klokka 14 blir serien utilgjengelig for seerne.

– Vi ser i dag at det var en feil å utelate denne informasjonen fra serien, og vi gjør derfor nå en ny vurdering. Dommen mot Granfoss har blitt offentlig kjent. Vi vil derfor se på hvordan denne informasjonen skal inkluderes [...] En ny versjon av serien med korrigert informasjon vil bli publisert når den er klar, uttalte Lillelien i pressemelding om grepet.

22. november: Serien trekkes permanent

Klokka 14 onsdag 22. november sto kringkastingssjefen, etikkredaktøren og distriktsdirektøren skolerette i NRKs Studio 19, og kunngjorde at «Ingen elsker Bamsegutt» ikke blir å se på NRK igjen.

Fürst Haugen ga en uforbeholden unnskyldning til familien omtalt i serien, og til de fornærmede i saken fra 1991.

Ubesvarte spørsmål

Nå skal NRK gå gjennom hendelsesforløpet selv. Det kan ta noe tid, får Journalisten opplyst som svar på konkrete spørsmål om detaljer i forløpet.

– Ser kringkastingssjefen for seg at resultatet av denne interne gjennomgangen blir offentlig, og i så fall i hvilken form?

– Om og eventuelt i hvilken form gjennomgangen vil bli offentlig, må vi få komme tilbake til, svarer pressetjenesten.

– Det er for tidlig å si hva som vil komme ut av denne gjennomgangen, men det er et viktig arbeid som vil få høy prioritet, sa Fürst Haugen da hun redegjorde rundt NRKs valg for Kringkastingsrådet tirsdag 28. november.

Dette er noen av de hittil ubesvarte spørsmålene Journalisten har sendt NRK, ved pressetjeneste, etikkredaktør, distriktsdirektør og regionredaktør:

  • Strømøy sier han fikk dommen 20. oktober, Marius Lillelien sa i Debatten at NRK fikk opplysningene 18. oktober. Hva er korrekt?
  • Hva er datoen da beslutningen om å ikke omtale dommen i serien tas?
  • Hvem er det som tok den endelige beslutningen?
  • Hva er datoen og forumet der kringkastingssjefen orienteres?
  • Er det per nå aktuelt at beslutningen om å utelate dommen får konsekvenser for noen av de ansvarlige?
Powered by Labrador CMS