Trond Olav Skrunes i Bergens Tidende, Ann-Inger Borstad i Adresseavisen og Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten oppfordrer alle helsemyndighetene til mer åpenhet om koronapasientene.

Etterlyser mer informasjon om koronapasientene

Dette får mediene vite om dem som er innlagt på sykehus.

Publisert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Jeg har forståelse for at sykehusene ikke kan gå ut med detaljert informasjon om sine pasienter, men de kunne sagt noe om hvilke aldersgrupper pasientene er i og om de har underliggende sykdommer, sier Ann-Inger Borstad, reportasjeleder for Trondheim og sanntid-redaksjonen i Adresseavisen.

Adresseavisen får informasjon av St. Olavs hospital, sykehuset i Trondheim, om hvor mange som er innlagt på grunn av korona, om de får intensivbehandling og om de får behandling med respirator.

Det samme får de fra Helse Nord-Trøndelag, i tillegg til pasientens tilstand.

De får ikke vite noe om alder, kjønn eller andre detaljer om pasientene.

Ann-Inger Borstad, reportasjeleder i Adresseavisen.

Borstad mener det er viktig for befolkningen å ha oversikt over sykdom og smittetilfeller i sin region, og at mer informasjon kan være med på å berolige folk i en tid der det er mange spørsmål og mye frustrasjon.

– Det er stadig nyhetssaker om at det ikke bare er de eldre som blir smittet og syke, men også unge. For ikke å skremme, kan det være nyttig å vite hvilke type pasienter det er snakk om, sier hun.

Oppgir ulik informasjon

I forrige uke skrev Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening et brev til Helsedirektoratet og et brev til Oslo kommune, der de oppfordret helsemyndighetene til å gi mer informasjon til mediene om de personene som blir syke eller dør av koronaviruset.

Presseorganisasjonene skriver at de har inntrykk av at det er ulik praksis for hvilken informasjon de ulike kommunene og helseforetakene gir ut.

«Det gir mange underlige utslag. For eksempel oppgir ikke Sørlandet sykehus hvilket sykehus en korona-smittet er innlagt på, mens Helse Møre og Romsdal oppgir hjemkommune og sykdomsstatus», skriver Elin Floberghagen og Arne Jensen i henholdsvis presseforbundet og redaktørforeningen.

Ulik praksis

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserer hver dag informasjon og koronasmittede og -syke i landet (se oversikt av hvilke opplysninger lengre ned i saken).

De forskjellige sykehusene og andre helseinstitusjonene gir også informasjon til mediene om pasientene.

På de største sykehusene i de ulike landsdelene gir alle ut informasjon om hvor mange pasienter som er innlagt på grunn av koronasmitte, og hvor mange av disse som får intensivbehandling. De gir også ut informasjon om hvor mange ansatte som er smittet og som er i karantene.

I tillegg legger de ulike sykehusene dette ut på sine nettsider:

– Uforenelig med å ivareta personvern

– Vi mener det er et offentlig anliggende hvordan korona håndteres av vår region og hvor mange som er berørt. Vi oppdaterer derfor informasjon om dette en gang hver dag både på region- og helseforetak-nivå, sier Tor Harald Haukås, kommunikasjonsdirektør i Helse Midt-Norge.

St. Olavs hospital er underlagt Helse Midt-Norge. Haukås sier at de ikke rapporterer alderen på de innlagte korona-pasientene fordi det er snakk om så få mennesker.

– Det kan bidra til å identifisere personer, som er uforenelig med å ivareta personvern og taushetsplikt av pasientene på sykehusene, sier han.

Han mener imidlertid det kan være relevant å omtale aldersgrupper på nasjonalt nivå, i og med at det da er snakk om flere pasienter.

Haukås sier at de ikke har vurdert om de skal gå ut med informasjon om underliggende sykdommer hos pasientene.

– Må trå varsomt

Helse Nord-Trøndelag, som har sykehus i Namsos og Levanger i gamle Nord-Trøndelag fylke, sender ut pressemeldinger om koronasituasjonen seks dager i uka.

Der skriver de hvor mange pasienter som er innlagt, hvor mange som får intensiv behandling, hvor mange som er skrevet ut og tilstanden til pasientene. Det forteller kommunikasjonssjef i Helse Nord-Trøndelag Svein H. Karlsen til Journalisten.

Tirsdag publiserte de for eksempel denne pressemeldinga:

«Sykehuset Levanger har to inneliggende pasienter med påvist smitte. En isolert på sengepost. Vedkommende er i bedring. Den andre pasienten mottar fortsatt intensiv behandling. Vedkommende er alvorlig syk, men stabil. Sykehuset Namsos har fortsatt ingen innlagte pasienter med påvist smitte.»

Karlsen sier at de har vurdert om de skal informere om alder og underliggende sykdommer, men har kommet fram til at de ikke skal gjøre det.

– Vi må trå varsomt med tanke på identifisering av pasienter, sier han.

Han legger til at Helse Nord-Trøndelag drifter to sykehus for 20 kommuner, der den minste har under 500 innbyggere. Han mener de små forholdene gjør at de må være ekstra varsomme, og at de følger de nasjonale veilederne ved ikke å oppgi kjønn eller alder.

– Prisgitt nærmeste pårørende

Ved Haukeland universitetssykehus i Bergen får pressen vite hvor mange personer som er innlagt på grunn av korona, og hvilken aldersgruppe de er i.

– Sykehuset har ikke gått i detalj på noen av dem som er alvorlig syke, så det vet vi lite om. Vi er prisgitt at de nærmeste pårørende tar kontakt med oss, sier Trond Olav Skrunes, nyhetsredaktør i Bergens Tidende.

De får ikke vite kjønn, mer spesifikk alder, hvilken kommune de bor i, om de har underliggende sykdommer eller hvordan det går med dem.

Trond Olav Skrunes, nyhetsredaktør i Bergens Tidende.

Skrunes mener det bør være mulig å gi ut flere detaljer, for eksempel alder, kjønn og statusen til den syke, uten at sykehuset bryter taushetsplikt og personvernbestemmelser.

– Det handler om å kunne gjøre analyser av hvem viruset rammer. Det er jo det folk lurer på.

Han sier det blir en jobb for pressen i etterkant å se på hva som skjedd med dem som ble syke, hva skjedde der utfallet ble fatalt, og hva som skjedde med rutinene når helsepersonell ble syke og så videre.

Oppfordrer til mer offentlighet

– Vi er i en situasjon der vi ser at korona har gitt og kommer til å få store konsekvenser for samfunnet og innbyggerne. Denne saken har så stor allmenn interesse at vi oppfordrer myndighetene til mer offentlighet, sier Tone Tveøy Strøm-Gundersen, nyhetsredaktør i Aftenposten.

– Innsyn er grunnlaget for tillit, og vi trenger mer fakta på bordet. Det er utrolig viktig for å få en presis journalistikk som gir mest mulig innsikt, sier hun videre.

Strøm-Gundersen sier at Aftenposten følger med på informasjonen som kommer fra FHI og helseforetakene, i tillegg til at de søker om innsyn der det er mulig.

Hun etterlyser generelt mer åpenhet fra helsemyndighetene, sånn at mediene i størst mulig grad kan gjøre jobben sin og gjøre egne presseetiske vurderinger av hva de skal publisere.

Tone Tveøy Strøm-Gundersen, nyhetsredaktør i Aftenposten.

Strøm-Gundersen viser blant annet til at det på sikt kan være en fordel om FHI rapporterer antall friskmeldte.

– Vi får mange innspill fra lesere om at det også hadde vær fint med å få vite antall friskmeldte, når de får vite antall syke, sier hun.

Tall fra FHI

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserer hver dag en oversikt over koronasmitte i landet. Der får man vite dette:

  • Hvor mange som er smittet totalt og siste døgn
  • Hvor mange døde
  • Hvor mange som er innlagt på sykehus
  • Hvor mange som er og har vært innlagt på intensivavdeling
  • Gjennomsnittsalder på de smittede
  • Prosentandel kvinner/menn på de smittede
  • Hvor mange som har blitt smittet utenlands/Norge
  • Hvor mange som testes, og hvor mange av de testede som er smittet
  • Oversikt over smittede på fylkesnivå
Powered by Labrador CMS