Sivilombudsmann Hanne Harlem på hennes kontor hos Kommuneadvokaten i Oslo.

Sivilombudsmannen:
Ikke greit å nekte innsyn i antall pasienter innlagt med covid-19

Ber om ny vurdering etter NRK-klage.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

En NRK-journalist ba om innsyn i et dokument med opplysninger om antall pasienter innlagt på sykehus 17. mars i år med covid-19.

Dokumentet inneholdt også opplysninger om hvor mange av pasientene som var på intensivavdeling og i respirator - og tallene var oppgitt for hver helseregion, hvert helseforetak og hvert sykehus, i tillegg til for Norge samlet.

Helsedirektoratet avslo innsynskravet. Journalisten påklaget avslaget, men fikk ikke medhold i Helse- og omsorgsdepartementet. Journalisten valgte da å klage saken inn til Sivilombudsmannen.

Denne uka kom ombudsmannen med sin konklusjon.

I uttalelsen står det blant annet:

«Ombudsmannen er kommet til at det er begrunnet tvil om det kan nektes innsyn i alle de unntatte opplysningene med den begrunnelsen departementet har gitt.»

Begrunnelse for avslag:

  • Helsedirektoratet avslo innsyn med henvisning til offentleglova § 13 første ledd om lovpålagt taushetsplikt, jamfør forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 om «noens personlige forhold».
  • Helse- og omsorgsdepartementet viste i sin vurdering til at tallene var relativt små slik at innsyn ville utgjøre en risiko for å utgi informasjon om behandlingsforløpet til identifiserbare pasienter.
  • I den forbindelse viste departementet til at det på mindre steder kan være kjent, for eksempel i nabolaget, på arbeidsstedet og i idrettslaget, at en person er innlagt på sykehuset, men ikke alvorlighetsgraden av sykdommen.
  • Videre påpekte departementet at opplysningene som ikke var underlagt taushetsplikt i all hovedsak var en liste over landets helseforetak, og unntok resten av dokumentet etter offentleglova § 12 bokstav c.

Sivilombudsmannen skriver videre:

«Usikkerheten knytter seg særlig til tallene for helseregionene, men også tallene for enkelte av de større sykehusene. Etter ombudsmannens syn må det vurderes konkret for de enkelte sykehus, helseforetak og helseregioner om tallene kan knyttes til identifiserbare personer.»

Sivilombudsmannen ber departementet vurdere saken på nytt og orientere om den nye vurderingen innen 29. september 2020.

Les hele uttalelsen fra Sivilombudsmannen.

Powered by Labrador CMS